Doradztwo i szkolenia dla firm - Różnorodność

Wspieramy organizacje w kształtowaniu kultury organizacyjnej

Poznaj nasze obszary specjalizacji:

Różnorodność w organizacji jest jej potencjałem, na którym można budować przewagę konkurencyjną, jednak stanowi również wyzwanie wymagające aktywnego działania. W naszej pracy z klientami współtworzymy warunki do optymalnego korzystania z różnorodności, do lepszego rozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za postrzeganie inności oraz do świadomego budowania strategii zarządzania różnorodnością.

Odpowiadamy na wyzwania:

 • Jak odnaleźć w organizacji wspólne wartości?
 • Na ile powinniśmy być tolerancyjni w organizacji? Gdzie stawiać granice?
 • Jak zarządzać pracownikami z różnych pokoleń, o różnych potrzebach, stylach pracy?
 • Jak zapobiegać zagrożeniom wynikającym z różnorodności?
 • Jak korzystać z potencjału osób o różnym doświadczeniu w organizacji?
 • Jakie kompetencje rozwijać u menedżerów w obszarze zarządzania różnorodnością?
 • Jak integrować ludzi w różnym wieku?

Specjalizujemy się w:

 • Diagnozie oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej wykorzystaniu potencjału różnorodności i budowaniu kultury przynależności;
 • Budowaniu tożsamości organizacji oraz wizji przywództwa wokół spójnych wartości;
 • Zapobieganiu zagrożeniom związanym z różnorodnością;
 • Zarządzaniu zasobami unikalnej wiedzy, talentów, kompetencji oraz doświadczeń pracowników;
 • Rozwoju kompetencji menedżerskich zarządzających różnorodnymi zespołami;
 • Budowaniu strategii komunikacji uwzględniającej różnorodne style i potrzeby komunikacyjne;
 • Train the Trainers – wsparciu wewnętrznych zespołów trenerskich w rozwoju kompetencji w pracy z różnorodną grupą szkoleniową;
 • Zarządzaniu różnicami w organizacji w obszarach: płci, wieku, doświadczenia, różnic kulturowych, stylów pracy.

Usługi

Szkolenia

Inspiracje

Pracowaliśmy dla

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami