Doradztwo i szkolenia dla firm - Różnorodność

Wspieramy organizacje w kształtowaniu kultury organizacyjnej

Poznaj nasze obszary specjalizacji:

Różnorodność w organizacji jest jej potencjałem, na którym można budować przewagę konkurencyjną, jednak stanowi również wyzwanie wymagające aktywnego działania. W naszej pracy z klientami współtworzymy warunki do optymalnego korzystania z różnorodności, do lepszego rozumienia mechanizmów odpowiedzialnych za postrzeganie inności oraz do świadomego budowania strategii zarządzania różnorodnością.

Odpowiadamy na wyzwania:

 • Jak odnaleźć w organizacji wspólne wartości?
 • Na ile powinniśmy być tolerancyjni w organizacji? Gdzie stawiać granice?
 • Jak zarządzać pracownikami z różnych pokoleń, o różnych potrzebach, stylach pracy?
 • Jak zapobiegać zagrożeniom wynikającym z różnorodności?
 • Jak korzystać z potencjału osób o różnym doświadczeniu w organizacji?
 • Jakie kompetencje rozwijać u menedżerów w obszarze zarządzania różnorodnością?
 • Jak integrować ludzi w różnym wieku?

Specjalizujemy się w:

 • Diagnozie oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej wykorzystaniu potencjału różnorodności i budowaniu kultury przynależności;
 • Budowaniu tożsamości organizacji oraz wizji przywództwa wokół spójnych wartości;
 • Zapobieganiu zagrożeniom związanym z różnorodnością;
 • Zarządzaniu zasobami unikalnej wiedzy, talentów, kompetencji oraz doświadczeń pracowników;
 • Rozwoju kompetencji menedżerskich zarządzających różnorodnymi zespołami;
 • Budowaniu strategii komunikacji uwzględniającej różnorodne style i potrzeby komunikacyjne;
 • Train the Trainers – wsparciu wewnętrznych zespołów trenerskich w rozwoju kompetencji w pracy z różnorodną grupą szkoleniową;
 • Zarządzaniu różnicami w organizacji w obszarach: płci, wieku, doświadczenia, różnic kulturowych, stylów pracy.

Usługi

Szkolenia

Inspiracje

Pracowaliśmy dla

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami