English for trainers

O programie

blankW dobie globalizacji, jako trenerzy coraz częściej działamy na rynku międzynarodowym i w związku z tym stajemy wobec potrzeby prowadzenie szkoleń w języku angielskim. O ile używanie języka angielskiego w bardziej lub mniej formalnych sytuacjach staje się powoli polską codziennością, o tyle prowadzenie szkolenia w tym języku, dla wielu osób stanowi wyzwanie. Na każdym etapie realizacji szkolenia potrzebujemy profesjonalnych sformułowań i specjalistycznego słownictwa, które pozwolą precyzyjnie realizować cele szkoleniowe, ale też adekwatnie reagować w różnorodnych sytuacjach szkoleniowych.

Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest program łączący doświadczenie w rozwijaniu kompetencji trenerskich z efektywną metodologią nauczania języka angielskiego. Niniejsza oferta jest kierowana do trenerów wewnętrznych firmy Heineken. W związku z tym, że program jest realizowany na zamówienie Klienta, istnieje możliwość dopasowania jego zakresu do szczegółowych potrzeb Zamawiającego po przeprowadzeniu analizy potrzeb. Program może zostać dostosowany do różnego poziomu kompetencji trenerskich i językowych uczestników.

Efekty szkolenia

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom doświadczeń, pozwalających im uruchomić posiadane kompetencje językowe w sytuacji szkoleniowej, po to by mogli efektywnie i swobodnie realizować szkolenia i programy rozwojowe w języku angielskim. Uczestnicy wyposażeni w niezbędną bazę słownikową i rozumienie kontekstu kulturowego, będą mieli możliwość praktykowania i doskonalenia kompetencji komunikacji w języku angielskim w realnych sytuacjach szkoleniowych.

W trakcie programu trenerzy nie tylko oswoją się z sytuacją używania języka w kontekście profesjonalnym, ale też uzyskają informacje zwrotne i wskazówki do dalszego rozwoju kompetencji trenerskich i językowych. Program ten może stanowić doskonałą okazję do odświeżenia warsztatu szkoleniowego oraz do nabycia nowych kompetencji.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

będzie wiedział:

 • jakich struktur językowych używać, aby skutecznie budować bezpieczne i inspirujące środowisko uczenia się dla osób dorosłych
 • jak wykorzystać i doskonalić dotychczasowe umiejętności językowe, by efektywnie szkolić w języku angielskim

będzie umiał:

 • kompetentnie i efektywnie zaprezentować siebie w roli trenera w języku angielskim
 • poprowadzić fragment szkolenia, zgodny z własnym obszarem specjalizacji, w języku angielskim

 będzie świadomy:

 • swoich silnych stron i obszarów do rozwoju w prowadzeniu szkolenia w języku angielskim
 • dalszych możliwości rozwoju kompetencji językowych i szkoleniowych

zdobędzie:

 • bogaty zestaw zwrotów i struktur językowych, użytecznych w sytuacjach szkoleniowych
 • nagrania prowadzonych przez siebie sesji szkoleniowych, przydatne dla dalszej praktyki i doskonalenia umiejętności.

 

Korzyści

 • Uczestnicy poznają słownictwo i struktury językowe umożliwiające

– organizowanie pracy grupy i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na sali szkoleniowej;
– prezentowanie wiedzy w języku angielskim (mini-wykłady, prezentacje);
– oraz moderowanie dyskusji i pracy grupowej.

 • Uczestnicy będą mieli okazję ćwiczenia umiejętności szkolenia w języku angielskim, w bezpiecznym, wspierającym środowisku.
 • Uczestnicy będą na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne od trenerów w obszarze językowym i szkoleniowym, które mogą uwzględniać w dalszej pracy. Na zakończenie programu uczestnicy uzyskają rozbudowaną informację zwrotną od osób prowadzących, obejmującą rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju.

Program zakłada, że uczymy się najskuteczniej poprzez ćwiczenia oraz podejmując ryzyko. Dlatego:

Szkolenie będzie miało charakter ‘on the job training’, umożliwiając uczestnikom poszerzenie repertuaru kompetencji szkoleniowych.

Uczestnicy będą zachęcani do identyfikowania indywidualnych sposobów uczenia się i czynników sukcesu; będą analizować, oceniać i eksperymentować z językiem oraz różnorodnymi technikami szkoleniowymi; będą pracować z informacjami zwrotnymi i ustalać cele dla dalszego rozwoju.

Uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia własnego „warsztatu”, po to by natychmiast zastosować nowo nabyte umiejętności w działaniu.

Uczestnicy otrzymają materiał słownikowy do pracy indywidualnej wraz z zestawem narzędzi do samooceny.

Uczestnicy uzyskają informacje zwrotne odnoszące się zarówno do kompetencji językowych jak i umiejętności tworzenia adekwatnego środowiska uczenia się; na zakończenie uzyskają ogólny feedback odnośnie efektów procesu uczenia się wraz z rekomendacjami rozwojowymi.

Dla efektywności programu i możliwości realizacji postawionych celów, niezbędny jest ujednolicony poziom językowy grupy, umożliwiający komunikowanie się w języku angielskim.

Wymagana jest znajomość języka na poziomie minimum średniozaawansowanym (odpowiadającym kryteriom CEF B2). Nie ma konieczności przedstawienia certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania.

Wymagane doświadczenie szkoleniowe: poziom 4 EQF, zgodnie z Profilem Kompetencji Trenera opracowanym we Wszechnicy UJ (zrealizowane minimum 100 godzin szkoleniowych).

Program

Dzień 1

Moduł 1

 • Rozgrzewka językowa
 • Prezentacja struktury i programu
 • Autoprezentacja – przykłady gier
 • Formułowanie celów uczenia się

Dzień 1

Moduł 2

 • Zasady prezentowania metod szkoleniowych, mówienie o procesie uczenia się – kluczowe słownictwo
 • Wyznaczanie celów szkoleniowych po angielsku

Dzień 1

Moduł 3

 • Miniwykład/ prezentacja – kluczowa metoda dla wprowadzania treści teoretycznych
 • Słownictwo wspierające prowadzenie wykładu – otwarcie, przechodzenie od zagadnienia do zagadnienia, podsumowanie

Dzień 1

Moduł 4

 • Dyskusja – kluczowa aktywność grupowa
 • Moderowanie dyskusji – słownictwo pomocne w prowadzeniu dyskusji
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Dzień 2

Moduł 1

 • Dyskusja – kluczowa aktywność grupowa
 • Moderowanie dyskusji – słownictwo pomocne w prowadzeniu dyskusji
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Dzień 2

Moduł 2

 • Ćwiczenie grupowe – zasady moderowania uczenia się przez doświadczanie
 • Słownictwo potrzebne do przeprowadzenia grupy przez ćwiczenia
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Dzień 2

Moduł 3

 • Symulacja – zasady moderowania uczenia się przez odgrywanie ról
 • Słownictwo pomocne w moderowaniu symulacji
 • Praktyczne ćwiczenia językowe

Dzień 3

Moduł 1

 • Praktyczny warsztat – każdy z uczestników pracując w parze trenerskiej prowadzi fragment próbki szkoleniowej wykorzystując poznane słownictwo. Każda próbka szkoleniowa jest nagrywana
 • Sesja feedbackowa

Dzień 3

Moduł 2

 • Podsumowanie – treści szkolenia i obszarów rozwojowych
 • Wyznaczanie celów rozwojowych

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami