Przywództwo w zdrowych organizacjach

Przywództwo w zdrowych organizacjach

blank

Organizacje, których działanie można porównać do pracy żywego organizmu, muszą przetrwać w szybko zmieniającym się środowisku. Ważne jest utrzymanie zrównoważonej wymiany pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a samą organizacją. Osiąganie balansu jest możliwe, gdy organizacja koncentruje się na  kilku kluczowych obszarach.

Wyzwaniem jest:

 • Odkrywanie szybko pojawiających się zmian w środowisku i znajdowanie przestrzeni do myślenia o przyszłości;
 • Organizacja adaptacyjnych struktur i procesów, potrafiących szybko dostosować się do nowych okoliczności;
 • Zbudowanie stabilnej równowagi w wymianie między pracownikami a organizacją, zapewniającej im wsparcie w działaniu;

Nowy format przywództwa

Eko – przywództwo – nowy format przywództwa

Aby sprostać powyższym wyzwaniom organizacje potrzebują nowego formatu przywództwa. Osób, które chcą działać na rzecz projektowania nowych rozwiązań i są gotowe mierzyć się z nieznanym. Organizacje potrzebują liderów, którzy poszukują nowych sposobów działania w zmiennym otoczeniu.

 • Eko lider to osoba, która łączy ludzi w organizacji, myśli o przyszłości, jest transparentna.
 • Eko leadership to stale powiększająca się grupa liderów w organizacji, która poprzez networking wzmacnia swoją siłę oddziaływania.

Dostrzegamy, że narasta potrzeba kształcenia liderów gotowych do dokonywania zmian, chcących działać wewnątrz organizacji przez budowanie sieci kontaktów i powiązań. Wiele osób w organizacjach odczuwa potrzebę działania, ale utrwalony system blokuje uwolnienie ich energii. Aktualne znane paradygmaty przywództwa w Polsce wydają się mieć ograniczone zastosowanie w rzeczywistości, z którą mierzą się organizacje.

Odpowiedzią na te potrzeby są liderzy działający zgodnie z ideą eko przywództwa – przywództwa rozproszonego, wymiennego, w silnym kontakcie ze społecznością.

Takie przywództwo, jest z jednej strony ambitne, z drugiej zaś odciążające.  Wymaga nowych umiejętności, jednocześnie towarzyszy mu dbałość o równowagę, odporność psychiczną i zakorzenienie. Lider w zdrowej organizacji odnajduje je przede wszystkim w ludziach, którzy podzielają ten styl działania, ale również w wartościach, które coraz wyraźniej stają się wyznacznikiem dla całej organizacji.

Korzyści

blank

Korzyści z podejścia:

 • Przyjęcie eko-perspektywy otwiera nowe możliwości i kierunki; rezultaty mogą być zaskakujące i transformacyjne;
 • To więcej niż uczenie się nowych umiejętności. Takie podejście rozwija nowy sposób myślenia niezbędny do pracy w nowym paradygmacie;
 • Przez łączenie ludzi wzrasta efektywność systemu, który wydawał się do tej pory bezradny i bezwładny

Przywódcy w zdrowej organizacji:

 • Odkrywają luki w dotychczasowych podejściach, sposobach myślenia;
 • Dostrzegają dysfunkcyjne wzorce w organizacji ograniczające postęp;
 • Uruchamiają “przywództwa na krawędzi” organizacji

Konsultanci

Iwona Sołtysińska

Odpowiada za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzy standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzi indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu coachingu menedżerskiego, treningach kreatywności i metodyki pracy grup synektycznych oraz doskonaleniu kompetencji menedżerskich.

dr Maciej Świeży

Odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Projektuje narzędzia i standardy pracy w obszarach związanych z uczeniem się i zarządzaniem wiedzą.

Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii uczenia się dorosłych, metod wspierania rozwoju, rozwiązywania problemów oraz dynamiki grupy. Pracuje w Polsce i za granicą, prowadząc akredytowany przez ICF program „The Art and Science of Coaching”. Prowadzi indywidualny i zespołowy coaching dla kadry menedżerskiej; pracuje jako konsultant dynamiki grupowej w organizowanych przez Wszechnicę UJ i OPUS warsztatach Group Relations.

Artur Krupa

Przygotowuje i prowadzi kompleksowe programy rozwojowe wykorzystujące doradztwo, szkolenia oraz indywidualny i grupowy coaching.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich i coachingowych, a także związanych wykorzystywaniem wiedzy o dynamice funkcjonowania grup do zarządzania zespołem i organizacją. Prowadzi kurs „The Art and Science of Coaching”.

Posiada certyfikaty trenera zarządzania (Edexcel
i BTEC Professional Qualifications), certyfikat Terapeuty Psychodramy Polskiego Stowarzyszenia Psychodramy oraz certyfikat CPF International Association of Facilitators. Jako coach posiada certyfikaty PCC i ECP

dr Simon Western

Założyciel The Eco-Leadership Institute, Dyrektor Generalny Analytic-Network Coaching Sp. (A-Nc Ltd). Współpracuje strategicznie z organizacjami, od złożonych ekosystemów po globalne banki, firmy produkcyjne, w tym zaawansowane technologicznie. Uznanie międzynarodowe zyskał po publikacji pracy, w której prezentuje teoretyczne spostrzeżenia i praktyczną metodologię – jak adresować potrzeby organizacji XXI wieku.

Dr Simon Western  jest znany ze swojej pracy nad Eko-przywództwem i Autonomiczne Przywództwem, gdzie korzysta z doświadczen ruchów społecznych i różnorodnych struktur, jako przyczynki do ponownego przemyślenia koncepcje przywództwa w dużych organizacjach, w dzisiejszym społeczeństwie.Simon zaprojektował i prowadził podyplomowe programy coachingowe m.in. wśród kadry kierowniczej Uniwersytetu Lancaster. Obecnie wspiera systemowe transformacje globalnych organizacji oraz prowadzi programy leadership coaching dyrektorów generalnych. Pracował m.in. dla: Microsoft Global OD, Ford Motors, bank Global OD, IMD i London Business School, NHS Chief Executives UK, CEO Chemistry SME.
Wykorzystując swój Analytic-Network Coaching System© opracował zaawansowaną metodologię coachingu, którą obecnie oferuje na arenie międzynarodowej jako zaawansowane szkolenie dla doświadczonych trenerów i wewnętrzny rozwój przywództwa dla liderów.Simon prowadzi również popularny podcast o nazwie Edgy Ideas.

Jak rozwijamy przywództwo - programy

Wykład - wiedza & inspiracja

Przywództwo w zdrowych organizacjach

 • Inspiracja do wyłonienia nowego modelu przywództwa i zmiany postawy liderów poprzez przedstawienie koncepcji przywództwa ekologicznego;
 • Refleksja and sytuacją organizacji i wyzwaniami liderów;
 • Pierwsze kroki dążące do tworzenia źródła zmian w organizacji;
 • Wzmocnienie szansy na wyłanianie się organizacyjnych i strategicznych inicjatyw;

Jak postępować w tych dziwnych czasach

 • Załamanie paradygmatu – dlaczego dotychczasowy sposób nie działa
 • Nawiązywanie kontaktów. i wypracowanie wspólnego rozwiązania. Potrzeby odwagi i zaangażowania;

 

Idea przywództwa w zdrowej organizacji

 • Przywództwo ekologiczne – zaproszenie do myślenia o otoczeniu organizacji. Różnica między przywództwem, a zarządzaniem;
 • Organizacja przestrzeni do działania (wywieranie wpływu w środowisku działania);
 • Zapraszanie ludzi do rozmowy o sposobie działania organizacji
 • Stawianie czoła nieznanemu – Nie w sposób autorytarny. W sposób łączący różne perspektywy;

 

Przykłady nowych inicjatyw przywódczych

 • Nowe modele biznesowe w organizacjach i inicjatywy międzyorganizacyjne.

Szkolenie

Ja jako lider w zdrowej organizacji

 • Symulacja bazująca na realnym środowisku  organizacji
 • Warsztat rozpocznie się od inspiracji bazującej na przedstawieniu idei eko-przywództwa i związanych z nim sposobów działania, by w następnej części przejść do doświadczenia ekoprzywództwa w praktyce. Uczestnicy najpierw zidentyfikują wyzwania, którymi chcą się zająć, a potem, dzięki networkingowi uruchamiają proces budowania koalicji i proaktywnego poszukiwania rozwiązań wdrażających projekty „małych zmian”. W zespołach projektowych wypracowują sposoby poszerzania swojej strefy wpływu.

 

 

 • Uczestnik pogłębi zrozumienie nowego stylu przywództwa w kontekście swojej roli w organizacji;
 • Odkryje nowe możliwości wprowadzania zmian przez współpracę I budowanie koalicji;
 • Zidentyfikuje osobiste i zewnętrzne zasoby do pełnienia funkcji lidera;
 • Zwiększy motywację i gotowość do wdrażania elementów przywództwa ekologicznego w praktyce zawodowej

Kompleksowe programy rozwoju przywództwa

Rozwijamy zdrowe przywództwo w organizacjach

 • W zmiennym świecie firmy potrzebują liderów, którzy dostrzegają organizację jako element szerszego systemu. W sposób świadomy uruchamiają energię w ludziach gotowych do działania, która bywa tłumiona w utartych strukturach i schematach działania. Eko–przywództwo opiera się na sieciowaniu, łączności, rozbijaniu silosów dzieleniu odpowiedzialnością, wzmacnianiu przywództwa tam, gdzie rodzą się inicjatywy i gdzie potrzebna jest blisia współpraca z interesariuszami.

Działamy na rzecz

 • Uruchamiania sił wspierających konstruktywną zmianę w organizacji.
 • Uwalniania różnorodnej energii pojawiającej się u ludzi, która jest blokowana, co rodzi frustrację. Wspieramy uruchamianie zmian przez działanie zespołu świadomych liderów, wzmacniających ludzką energię;
 • Pomagamy poszerzać strefę osób, mających wpływ na system w czasach niepewności poprzez budowanie koalicji i wspólnoty interesów.
 • Pogłębiamy rozumienie systemu i wzmacniamy sprawczość liderów.
 • Uczymy liderów jak działać  pomimo hamujących sił w organizacji  i przekazujemy wiedzę jak sobie z nimi radzić;
 • Ułatwiamy pierwszy krok do  budowania zdrowej organizacji.
Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami