Rozwój trenerów wewnętrznych

Nasze rozwiązania

Projektujemy wewnętrzne programy rozwoju kompetencji trenerskich w organizacjach, dostosowując je do specyfiki branży oraz poziomu umiejętności pracowników. Oferujemy kompleksową ofertę dla firm tworzących lub rozwijających własny zespół trenerski.

 • Szkolenia z poziomu 1 przygotowują uczestników do efektywnego prowadzenia krótkich, „twardych” szkoleń o tematyce związanej z obszarem własnej specjalizacji. Wzmacniają kompetencje niezbędne do angażującego przekazywania wiedzy, tworzenia warunków sprzyjających uczeniu i radzenia sobie z typowymi przeszkodami.
 • Szkolenia z poziomu 2 wzmacniają samodzielność trenerów wewnętrznych w projektowaniu szkoleń odpowiednich do potrzeb organizacji; rozszerzają elastyczność w pracy z grupą i uczą oddziaływać na jej dynamikę. Kończące je osoby są gotowe do prowadzenia dłuższych, szkoleń wymagających znacznego zaangażowania uczestników.
 • Wsparcie na poziomie 3 służy rozwijaniu zaawansowanych kompetencji trenerskich i tworzeniu innowacyjnych programów szkoleniowych.

blank

 

 

Co nas wyróżnia?

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizuje się w rozwoju kompetencji trenerskich. Nasze propozycje rozwojowe dla trenerów wewnętrznych opierają się na autorskim modelu kompetencyjnym trenera, który stanowi podstawę budowania przez Wszechnicę UJ sprawdzonych, rzetelnych programów przygotowujących do pełnienia roli trenera i zdobywania praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

 

Profil kompetencji trenerskich Wszechnicy UJ: POBIERZ

Doświadczenie:
- ponad 50 edycji Szkoły Trenerów;
- kilkaset projektów szkoleniowych dla firm

Rozwiązania:
- Profil Kompetencji Trenerskich;
- certyfikacja trenerów;
- standardy jakości usług dla firm doradczo-szkoleniowych (MSUES)

Konsultanci:
- ponad 5000 godzin zrealizowanych szkoleń;
- kompetencje coachingowe, doradcze
i facylitacyjne

Opis poziomów wsparcia

Poziom 1. Wprowadzenie w rolę trenera wewnętrznego

PODSTAWY PLANOWANIA SZKOLEŃ

 • rola trenera i warunki sprzyjające uczeniu;
 • wyznaczanie celów i planowanie szkoleń

PREZENTACJE I AKTYWNE METODY SZKOLENIOWE

 • efektywne przekazywanie wiedzy;
 • metody angażujące uczestników

BUDOWANIE RELACJI I KIEROWANIE GRUPĄ

 • budowanie zaangażowania grupy;
 • trudne sytuacje szkoleniowe

 

Poziom 2. Samodzielność w roli trenera wewnętrznego

ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń;
 • modele projektowania szkoleń;
 • niedyrektywne doświadczenie grupowe;
 • kompetencje emocjonalne trenera

 

Poziom 3: superwizja i wsparcie w doskonaleniu szkoleń

 • superwizja zespołów trenerskich;
 • superwizja zespołowa

Cykliczne spotkania zespołu prowadzone przez zewnętrznego superwizora. Wspólna analiza wyzwań trenerskich, z jakimi borykają się uczestnicy.

Cykl spotkań superwizyjnych pozwala na rozwiązywanie konkretnych problemów, ale przede wszystkim kształtuje w uczestnikach nawyki związane z autorefleksją i otwartą rozmową o trudnościach zawodowych. Po pewnym czasie może być kontynuowany przez uczestników bez zewnętrznego wsparcia.

 • Superwizja indywidualna

Indywidualna superwizja oparta na obserwacji szkolenia prowadzonego przez trenera wewnętrznego. Skupia się na identyfikacji mocnych stron i obszarów wymagających dalszej pracy, a także na analizie wyzwań istotnych z punktu widzenia trenera.

 • Doradztwo w projektowaniu programów rozwojowych

Warsztatowe i merytoryczne wsparcie zespołu trenerów wewnętrznych w przygotowaniu programu szkoleniowego. Rekomendowane, jeśli program ma kluczowy, strategiczny charakter lub jest prowadzony dla wymagającej grupy – a jednocześnie wymaga wiedzy specyficznej dla firmy.

Usługa realizowana w formie warsztatu i eksperckich konsultacji dotyczących powstającego programu. Trenerzy wewnętrzni otrzymują w niej wsparcie w samodzielnym zaprojektowaniu i przeprowadzeniu szkolenia.

 • Projektowanie szkoleń przez konsultantów Wszechnicy UJ

Przygotowanie szkolenia „od podstaw”, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb organizacji. Rekomendowane w odniesieniu do zaawansowanych programów leżących poza obszarem specjalizacji trenerów wewnętrznych.

Usługa obejmuje przekazanie praw do w pełni gotowego szkolenia i przygotowanie zespołu wewnętrznych do samodzielnego prowadzenia go wewnątrz firmy.

Programy zaawansowane

Pomoc w selekcji kandydatów na trenerów

 • rozmowy kwalifikacyjne;
 • rekomendacje i ocena współpracowników;
 • ocena obserwacyjna (na podstawie krótkich prezentacji)

Specjalistyczne, zaawansowane szkolenia trenerskie

 • emisja głosu;
 • rozwijanie spontaniczności i radzenie sobie z tremą;
 • praca w warunkach różnorodności kulturowej

Doradztwo w projektowaniu systemu szkoleń

 • badanie potrzeb rozwojowych;
 • mechanizm delegowania pracowników na szkolenia;
 • narzędzia wspierania wdrożenia i monitorowania postępów

Certyfikacja kompetencji trenerskich

 • określenie docelowego poziomu certyfikacji;
 • kompleksowa ocena kompetencji (obserwacja szkoleń, test wiedzy, prezentacja projektu)

Informacje organizacyjne

Usługi doradcze i szkoleniowe związane z rozwojem trenerów wewnętrznych poprzedzone są:

 • konsultacjami doradczymi w sprawie kształtu diagnozy i doboru najlepszych rozwiązań rozwojowych dla trenerów;
 • spotkaniem zdalnym lub w siedzibie Klienta;
 • przedstawieniem propozycji rozwojowej szytej na miarę Klienta;
 • wyznaczeniem kierownika merytorycznego spośród konsultantów Wszechnicy UJ dla programu rozwojowego trenerów wewnętrznych Klienta

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego dla działań rozwojowych trenerów w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank  Gwarancja jakości – procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami