DIAGNOZA – Sonda kultury organizacyjnej

O usłudze

 • blankSonda kultury organizacyjnej oparta o metodę Listening Post to jakościowe badanie grupowe, w którym organizacja i jej pracownicy są zaproszeni do wspólnej refleksji nad doświadczeniami związanymi z  pracą w  firmie;
 • Usługa obejmuje spotkanie z jedną lub kilkoma grupami pracowników firmy, umożliwiające uzyskanie jakościowego wglądu w klimat i kulturę organizacji w danym momencie;
 • Celem wspólnego namysłu jest zidentyfikowanie mechanizmów, które w danym momencie mają największe znaczenie dla działania całości systemu organizacyjnego. Uwzględnienie tych danych pozwala w konsekwencji lepiej planować dalsze działania, wprowadzać zmiany lub interweniować.

Kiedy warto?

Usługa adresowana jest do tych organizacji, które chcę lepiej rozumieć, co się dzieje wewnątrz firmy, planują zmiany lub chcą aktywnie kształtować kulturę organizacyjną. W spotkaniach grupowych mogą wziąć udział pracownicy z różnych stanowisk i działów firmy.

Metoda pracy

blankListening Post opiera się na założeniu, że grupa analizując swoje doświadczenia, może również prezentować nieświadome mechanizmy większego systemu, jakim jest organizacja. Grupa traktowana jest jako reprezentacja organizacji. Wspólnie stworzone hipotezy są bazą dla raportu grupującego i wyjaśniającego najważniejsze dostrzeżone i nazwane zjawiska i mechanizmy. Rezultaty pracy, zebrane w postaci raportu są prezentowane uczestnikom badania i Zamawiającym.

Efekty

Celem projektu jest zrozumienie aktualnej dynamiki organizacji i jej psychospołecznych uwarunkowań, a w szczególności:

 • udzielenie odpowiedzi na pytanie „jakie świadome i nieświadome procesy kierują zachowaniami ludzi w danym momencie życia organizacji?”
 • Jak te procesy wpływają na efektywność pracy w firmie i satysfakcję z niej?
 • wypracowanie systemowych hipotez wyjaśniających kluczowe zjawiska obserwowane w organizacji

 

Oczekiwane długofalowe efekty

W połączeniu z innymi działaniami podejmowanymi przez firmę,  warsztaty wzmocnią dwa kluczowe obszary:

 • wgląd umożliwiający bardziej adekwatne planowanie i wprowadzanie zmian,
 • lepsze rozumienie procesów w firmie, umożliwiające bardziej precyzyjne adresowanie interwencji,
 • w oparciu o pogłębioną analizę sytuacji zaplanowanie adekwatnych działań służących zwiększeniu efektywności organizacji.

Program

Etap 1

KONTRAKTOWANIE USŁUGI

 • Zdefiniowanie głównych założeń badania (zakres, reguły poufności, forma i poziom feedbacku)
 • Dookreślenie obszarów i grup docelowych
 • Opracowanie planu działań informacyjnych i badawczych

Etap 2

SPOTKANIA GRUPOWE (min. 4h)

 • Wprowadzenie do procesu – zaproszenie do wspólnej refleksji
 • Zdefiniowanie reguł pracy, przekazanie informacji o zaangażowaniu organizacji
 • Dzielenie się refleksjami i spostrzeżeniami
 • Wyłonienie głównych wątków
 • Formułowanie hipotez wyjaśniających aktualną dynamikę organizacji
 • Podsumowanie i zamknięcie sesji

Etap 3

OPRACOWANIE RAPORTU

 • Identyfikacja mocnych stron zespołów, działów i firmy
 • Identyfikacja wyzwań stojących przed firmą
 • Możliwości radzenia sobie z wyzwaniami dzięki mocnym stronom

Etap 4

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

 • Dyskusja raportu
 • Przygotowanie informacji zwrotnych
 • Pomysły i rekomendacje rozwojowe

Informacje organizacyjne

Usługa obejmuje:

 • Diagnozę i dopasowanie usługi do potrzeb Zamawiającego
 • Dojazd prowadzących do miejsca realizacji warsztatów na terenie Polski lub za granicą
 • Raport podsumowujący sesje Listening Post, wraz z hipotezami dotyczącymi dynamiki organizacji.

Warsztaty mogą być realizowane w formule stacjonarnej i zdalnej.

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami