Team coaching

Adresaci team cochingu

blankCoaching zespołu jest przeznaczony dla zespołów liderskich – menedżerów wysokiego lub średniego szczebla mających istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Szczególnie skorzystają na nim zespoły, które:

 • kierują firmami stojącymi przed ważnym wyzwaniem biznesowym;
 • chcą wypracować jednolity, spójny styl oddziaływania na pracowników i kształtowania kultury firmy;
 • w ostatnim czasie znacząco się powiększyły lub zmieniły swój skład;
 • są różnorodne i doświadczają wynikających stąd napięć;
 • poszukują bardziej twórczego, innowacyjnego podejścia do zarządzania firmą.

Nasze podejście

blankCoaching zespołu liderów różni się od innych form pracy coachingowej, ponieważ odnosi się jednocześnie do potrzeb rozwojowych na trzech poziomach:

 • Na poziomie osoby, przedmiotem refleksji i zmiany są indywidualne kompetencje, nawyki i style kierowania innymi.
 • Na poziomie zespołu coaching służy zwiększaniu wzajemnego zaufaniu oraz projektowaniu i wprowadzaniu norm które sprzyjają efektywnej współpracy.
 • Na poziomie organizacji, coaching jest okazją do przeglądu i aktualizacji strategii oraz przygotowania działań wpływających na kulturę firmy.

Coachowie Wszechnicy UJ pracują z zespołami liderów, odwołując się do wszystkich wymienionych poziomów. Punktem wyjścia jest namysł nad sytuacją i kierunkiem rozwoju organizacji – po to, by odpowiedzieć na pytanie:

„Jakiego przywództwa potrzebuje teraz nasza firma?”

Odpowiedź stanowi punkt wyjścia dla rozmów o sposobie kierowania ludźmi, jakości współpracy między uczestnikami oraz mocnych i słabych stronach zespołu. Coachowie Wszechnicy UJ wspierają liderów w projektowaniu i wprowadzaniu w życie potrzebnych zmian, łącząc metody coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniu, techniki twórczego rozwiązywania problemów i systemowe rozumienie dynamiki grupy. Uzupełnieniem pracy z zespołem są sesje indywidualne, skoncentrowane na wdrożeniu wspólnych ustaleń i rozwoju kompetencji przywódczych.

blank

Organizacja procesu coachingowego

 • Rekomendowany czas trwania: ok. 6 miesięcy
 • Częstotliwość sesji: sesje zespołowe raz w miesiącu, sesje indywidualne w dowolnie ustalonych terminach do 2 tygodni od sesji zespołowej
 • Miejsce realizacji: siedziba Wszechnicy UJ, Zamawiającego lub zdalnie
 • Forma coachingu indywidualnego: zdalnie lub osobiście po uzgodnieniu minimalnej dziennej liczby sesji
 • Raportowanie dla organizacji:

– raport wstępny podsumowujący diagnozę i sesję kontraktową (podsumowanie wniosków z diagnozy; ustalone obszary pracy, cele i wskaźniki efektywności)
-raport końcowy, podsumowujący deklarowane przez uczestników efekty coachingu oraz wskaźniki realizacji ustalonych celów
-bieżące notatki z ewaluacji zespołowych sesji coachingowych przez uczestników

 • Gromadzenie informacji zwrotnej: kwestionariuszowe badanie kompetencji przywódczych za pośrednictwem internetowej platformy do oceny 360 stopni.
 • Materiały dla uczestników: uczestnicy coachingu indywidualnego otrzymują pakiet materiałów rozwojowych wspierających autorefleksję i wspomagających przygotowanie się do procesu.

 

blankGwarancja jakości – procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami