Usługa facylitacji dla organizacji

O facylitacji

Gdy ważne jest, by podnieść efektywność spotkań, a wszystkie dostępne metody zostały wyczerpane lub gdy przed zespołem stoi złożony problem, na który nikt nie ma gotowej odpowiedzi – wówczas nieocenione staje się wsparcie facylitatora. Jest on osobą neutralną i bezstronną. Niczym towarzysz drogi, nie ingeruje w cel podróży grupy. Stosuje jednak takie metody, które ułatwiają sprawne dotarcie do obranego celu.

Facylitacja to takie oddziaływanie na pracę grupy, które pomaga osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym czasie przy wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących w spotkaniu. Facylitator proponuje sposoby pracy i określa etapy, dzięki którym najłatwiej dojść do zaplanowanego rezultatu spotkania, angażuje uczestników i pomaga korzystać z różnorodnych perspektyw.

 

blankKiedy warto stosować facylitację?

 • gdy brakuje twórczego pomysłu;
 • gdy rozwiązanie problemu wymaga połączenia sił;
 • gdy potrzebny jest plan akceptowany przez wszystkich;
 • gdy chcemy zwiększyć inicjatywę członków zespołu;
 • gdy czeka nas rozmowa na trudny, grożący konfliktem temat

Facylitacja to sposób na pełne wykorzystanie potencjału grupy:

 • stwarza bezpieczne warunki do otwartej rozmowy;
 • umożliwia połączenie perspektyw;
 • wspiera twórcze rozwiązywanie problemów;
 • wzmacnia autonomię i poczucie odpowiedzialności uczestników

 

 

blankProcedura reklamacyjna WUJ

Co nas wyróżnia?

w zespole facylitatorów członkowie IAF, w tym certyfikowani facylitatorzy
– Certified Professional Facilitators

prowadzimy jedyną w Polsce Szkołę Facylitatorów z najwyższym poziomem akredytacji International Association of Facilitators

mamy doświadczenie w prowadzeniu sesji facylitacyjnych dla biznesu oraz instytucji i organizacji publicznych

prowadzimy sesje facylitacyjne dla zespołów na wszystkich szczeblach zarządzania

pracujemy z małymi
i dużymi grupami

usługę facylitacji włączamy w nasze projekty doradcze w obszarze OD

Nasze usługi

Facylitujemy następujące spotkania:

sesje strategiczne

z udziałem top managementu lub kluczowych interesariuszy organizacji;

planowanie przedsięwzięć

na poziomie całej organizacji, oddziałów i zespołów;

procesy wdrażania zmian

z uwzględnieniem zmian w kulturze organizacyjnej;

rozwiązywanie problemów

identyfikacja problemów, tworzenie rozwiązań;

projektowanie produktów

usług, procedur, kanałów sprzedaży, składowych oferty organizacji;

tworzenie innowacyjnych rozwiązań

wzmacnianie potencjału kreatywności w organizacji;

budowanie zespołów

tworzenie zintegrowanej wizji zespołu, zasad współpracy, wartości;

rozwiązywanie konfliktów

bazujemy na różnorodności poglądów, postaw, potrzeb i interesów ludzi;

doskonalenie współpracy

między grupami, działami, filiami, organizacjami;

wymianę doświadczeń i wspólne uczenie się

wspierające kulturę uczącej się organizacji;

diagnozę potrzeb rozwojowych

przed planowanymi działaniami L&D w firmach.

Przebieg procesu

Proces facylitacji rozpoczynamy od diagnozy pozwalającej zaprojektować sesję odpowiednio do potrzeb interesariuszy. Przed rozpoczęciem lub na początku sesji ustalamy kontrakt, jasno określający oczekiwane efekty pracy.

PRZYKŁADOWE WARSZTATYDNA Lidera warsztat definujący styl przywództwa w organizacji

Kick off zmiany organizacyjnej

Tożsamość organizacji - warsztat definiujący wartości firmy

Facylitacja spotkań grup o róznych interesach

Spotkania dotyczące wymiany wiedzy

Wypracowanie zasad pracy w zespołach w nowych realiach działania

Formy współpracy

Jednorazowa usługa facylitacyjna

1 spotkanie

 • 4-16 h facylitacji

W ramach usługi:

 • badanie potrzeb odnośnie zaplanowanego warsztatu oraz docelowe zaprojektowanie przebiegu sesji;
 • prowadzenie warsztatu;
 • materiały do pracy;
 • opracowanie rezultatów warsztatu w postaci raportu wraz z dokumentacją zdjęciową;
 • raport ewaluacyjny;
 • konsultacje telefoniczne z facylitatorem po realizacji warsztatu (2 godziny konsultacji zdalnych)

 

Dodatkowo w Krakowie zapewniamy:

 • salę warsztatową Wszechnicy UJ;
 • przerwy kawowe dla uczestników

Cykl sesji facylitacyjnych

Kilka spotkań

 • Procesy facylitacyjne

W ramach usługi:

 • badanie potrzeb przed zaplanowanymi warsztatami oraz docelowe zaprojektowanie przebiegu sesji;
 • prowadzenie warsztatów;
 • materiały do pracy;
 • opracowanie rezultatów warsztatów w postaci raportów wraz z dokumentacją zdjęciową;
 • raporty ewaluacyjne;
 • konsultacje telefoniczne po realizacji warsztatu (2 godziny konsultacji zdalnych po każdym warsztacie);

Ponadto

 • kierownictwo merytoryczne procesu facylitacji

 

Dodatkowo w Krakowie zapewniamy:

 • salę warsztatową Wszechnicy UJ;
 • przerwy kawowe dla uczestników

Facylitacja podczas konferencji oraz innych wydarzeń

 • Od krótkich ok. godzinnych sesji po prowadzenie całodniowych wydarzeń

Facylitujemy wydarzenia otwarte lub organizowane wewnątrz organizacji, których program zakłada interakcję między uczestnikami: wymianę wiedzy i doświadczeń, dyskusję, generowanie pomysłów, wypracowywanie rozwiązań.

 

Facylitujemy:

 • wydarzenie organizowane w formule Open Space Technology;
 • dyskusje metodą World Café;
 • dyskusje plenarne;
 • sesje w podgrupach w trakcie konferencji;
 • Town Hall meetings;
 • wydarzenia podsumowujące rok,  kick off  i zamknięcie projektów

Facylitacja spotkań zdalnych

 • spotkania zespołów rozproszonych

Prowadzimy krótkie facylitowane spotkania zdalne dla zespołów rozproszonych za pośrednictwem internetowych platform komunikacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami