Ustalanie wizji i celów

Efekty szkolenia

W wyniku realizacji szkolenia, uczestnicy:

 • pogłębią autodiagnozę i świadomość własnej umiejętności tworzenia wizji i celów oraz angażowania innych do ich realizacji;
 • wzmocnią motywację umiejętności inspirującego komunikowania wizji i celów;
 • poznają adekwatne narzędzia i rozwiną umiejętność angażowania zespołu do tworzenia celów odpowiadających jego potrzebom;
 • rozwiną umiejętności komunikacyjne, również w kontekście wystąpień publicznych służące inspirującej prezentacji wizji i celów.

Metody pracy

Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą:

 • symulacji,
 • prezentacji,
 • pracy w grupach,
 • pracy indywidualnej,
 • ćwiczeń problemowych,
 • pracy z kamerą.

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą: rekwizyty do pracy zespołowej (kartki papieru, kredki, markery, taśmy, kolorowe post-ity, itp.).

Dla uczestników zostaną przygotowane podręczniki zawierające opis narzędzi rozwojowych i ich teoretyczne podwaliny.

Program

Dzień 1

Moduł 1

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • Mapa wyzwań związanych z tworzeniem i komunikowaniem celów i wizji
 • Obecna wizja i cele – rekapitulacja stanu aktualnego

Dzień 1

Moduł 2

 • Doświadczenia z przeszłości – narzędzia rozpoznawania mocnych stron zespołu i organizacji
 • Wywiad doceniający (analiza osiągnięć uczestników w minionym półroczu) – Appreciative Inquiry
 • Identyfikacja czynników sukcesu w indywidualnych opowieściach
 • Identyfikacja mocnych stron grupy/organizacji

Dzień 1

Moduł 3

 • Krok w przyszłość – narzędzie generowania idei od zespołu
 • Rozpoznawanie potencjału zespołu i organizacji na bazie przeszłych doświadczeń
 • Wyzwania czekające nas w przyszłości
 • Co robić inaczej? – praca w grupach
 • Prezentacja pomysłów

Dzień 1

Moduł 4

 • Tworzenie wizji
 • Oparcie na wartościach
 • Wizualizacja stanu docelowego – ćwiczenie zespołowe
 • Zwięzłość i obrazowość wizji – ćwiczenia redakcyjne

Dzień 2

Moduł 1

 • Cele spójne z wizją
 • Metoda kaskadowania celów z wizji
 • Metodologia SMART i SPECIFY
 • Komunikacja celów – metoda „większego obrazu”

Dzień 2

Moduł 2

 • Atrakcyjne komunikowanie wizji i celów
 • Jak komunikować wizję: obrazowość, prostota, zwięzłość
 • Dobór komunikacji do grupy odbiorców. Komunikowanie wartościami
 • Metoda „co, dla, aby”
 • Motywacyjna rola wizji i celów

Dzień 2

Moduł 3

 • Aby wizja nie bladła
 • Techniki wzmacniania obrazu wizji dla wizjonera i dla zespołu
 • Budowanie atmosfery ekscytacji
 • Ćwiczenia występu publicznego z komunikowaniem wizji (z nagraniami kamerą)
 • Informacja zwrotna do występów

Dzień 2

Moduł 4

 • Podsumowanie szkolenia
 • Indywidualny plan rozwoju uczestników
 • „Kolejka feedbackowa ” (każdy z każdym)
 • Podsumowanie szkolenia

Działania wspierające efektywność szkolenia

Działanie przedszkoleniowe:

 

 • Sformułowanie wizji dla zespołu, którym zarządza każdy uczestnik. Wizja ta skonfrontowana zostanie z wizją wypracowaną później w ramach warsztatu.

 

Działanie poszkoleniowe:

 

 • Mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)

Informacje organizacyjne

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami