Współpraca

Efekty szkolenia

blankW wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

 • pogłębią autodiagnozę i świadomość własnej motywacji i skłonności do współpracy oraz ról przyjmowanych w grupach
 • poznają adekwatne narzędzia i rozwiną umiejętność budowania współpracy z perspektywy jednostki
 • poznają adekwatne narzędzia i rozwiną umiejętność budowania współpracy na poziomie zespołu (element umiejętności menedżerskiej)
 • wzmocnią motywację i postawę sprzyjającą współpracy
 • rozwiną umiejętności komunikacyjne służące współpracy.

 

 

 

Metody pracy

blankSzkolenie rozpoczyna się od autodiagnozy umiejętności kooperacyjnych uczestników, by w kolejnej części metodami doświadczeniowymi odkrywać, jak budować współpracę z zarówno z perspektywy indywidualnej jak i zespołowej.

Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą:

 • symulacji,
 • prezentacji,
 • pracy w grupach,
 • pracy indywidualnej,
 • ćwiczeń problemowych.

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana  w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Program

Dzień 1

Moduł I

 • Wprowadzenie  i integracja
 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • Zespołowe ćwiczenie diagnostyczne „Sieć powiązań”
 • Gry integracyjno-kooperacyjne (np. „Wirus”, „Tratwa”

Dzień 1

Moduł II

 • Doświadczenie współpracy
 • Zadanie teambuildingowe (np. „Pożar”) badające współpracę i zaufanie
 • Spostrzeżenia i refleksje dotyczące przyjmowanych ról
 • Analiza i wnioski z zadania

Dzień 1

Moduł III

 • Dlaczego współpraca jest ważna?
 • Psychologiczne i ewolucyjne podłoża współpracy – miniprezentacja
 • Relacyjność i reguła wzajemności
 • Ćwiczenia wzmacniające przekonanie „wygrana-wygrana”

Dzień 1

Moduł IV

 • Jak radzić sobie z kryzysami współpracy?
 • Twórcze wykorzystywanie różnorodności
 • Analiza kosztów rywalizacji
 • Twórcze rozwiązywanie konfliktów

Dzień 2

Moduł I

 • Ja współpracujący – narzędzia
 • Narzędzia budowania otwartości: ćwiczenie umiejętności słuchania (model SPDW)
 • Poszerzanie kręgu decyzyjnego – pytanie o opinię, wzmacnianie
 • Umiejętność delegowania

Dzień 2

Moduł II

 • Komunikacja w służbie współpracy
 • Prostota i przejrzystość w komunikacji
 • Kultura feedbacku
 • Parafraza, dopytywanie, precyzowanie, podsumowanie ustaleń

Dzień 2

Moduł III

 • Grupa współpracująca – narzędzia
 • Wywiad doceniający (element podejścia AI), identyfikacja czynników sukcesu
 • Narzędzia zespołowego uczenia się
 • Duch zespołowy (wspólna wizja, cele, celebracje, kultura)

Dzień 2

Moduł IV

 • Podsumowanie szkolenia
 • Indywidualny plan rozwoju uczestników
 • „Kolejka feedbackowa ” o współpracy (każdy z każdym)
 • Podsumowanie szkolenia

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb
 • Działania przed i poszkoleniowe:
  • w odpowiednim arkuszu, na bazie autoobserwacji, określenie roli najczęściej przyjmowanej w zespole – arkusz ten posłuży do refleksji nad różnicą wobec roli ujawnionej później w czasie sesji teambuildingowej i przyczyni się do pogłębienia samoświadomości
  • telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)
 • Przygotowanie i realizację szkolenia
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenera,
 • Dojazd trenera do miejsca realizacji usługi

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami