Zgłoszenie udziału w konferencji Zdrowa organizacja w nowym świecie

Konferencja

23 czerwca 2020 (9.00-15.30)

Miejsce

Wydarzenia odbędą się na platformie Zoom.

Do udziału zapraszamy

– właścicieli, członków zarządu i menedżerów wyższego szczebla,
– menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów,
– specjalistów w działach personalnych i HR business partnerów,

Dane uczestnika

Inne informacje

Warunki uczestnictwa

1. Udział w konferencji jest płatny. Uczestnictwo w dyskusjach tematycznych i warsztatach Listening Post nie podlegają opłacie lub są bezpłatne. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z rejestracją udziału w wydarzeniach. Wymagane jest potwierdzenie mailowe organizatora.
2. Do udziału w dyskusjach tematycznych zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji. Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie trzech dyskusjach tematycznych z całej serii.
3. Jeśli pomimo zgłoszenia Państwa udział nie będzie możliwy, prosimy o niezwłoczną informację drogą mailową na adres Organizatora: biuro@wszechnica.uj.pl.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją wydarzeń. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych (RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
W kolejnym kroku zostaną Państwo poproszeni o podanie danych do faktury.
Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Starszy menedżer ds. projektów rozwojowych

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami