HR Business Partner

Wspieramy w świadomym podejmowaniu nowych ról

Wybierz swoją ścieżkę:

Kim jest HR Business Partner?

HR Business Partner podejmuje różnorodne działania z obszaru HR, aby zwiększyć efektywność biznesową organizacji, na rzecz której pracuje. Istotą jest tutaj partnerstwo w relacji, synergia i wzajemne zaufanie: „HR” powinien dobrze rozumieć „Biznes” – jego specyfikę, potrzeby i cele, „Biznes” z kolei powinien dostrzegać użyteczność działań z obszaru HR dla realizacji swoich celów. Odpowiedzialnością HR Business Partnera jest budowanie relacji z reprezentantami biznesu, w taki sposób, aby tworzyć wzajemne, silne partnerstwo. HR Business Partner działa na rzecz zwiększenia efektywności firmy poprzez: dostarczanie wykwalifikowanych pracowników; rozwijanie wśród nich kluczowych dla firmy kompetencji; zwiększanie efektywność ludzi (poprzez pracę z zaangażowaniem, kulturą organizacyjną i stylem przywództwa); wdrażanie zmian organizacyjnych.

 

Jednym z doświadczeń sprawiających ogromną satysfakcję w pracy HR Business Partnera jest sytuacja, w której pracownicy firmy zaczynają dostrzegać, że różne „haerowe” inicjatywy rzeczywiście przekładają się na efektywność ich pracy i z coraz większym zaufaniem zwracają się do niego ze swoimi potrzebami.

Inspiracje

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami