Kursy ONLINE

Kurs 1: Emocje i równowaga psychiczna

Jeżeli zauważasz, że…

 • członkowie Twojego zespołu zmagają się ze znaczną presją lub niepewnością
 • w trakcie spotkań uczestnicy wydają się rozdrażnieni lub rozkojarzeni
 • zespół szuka wsparcia wykraczającego poza Twoją rolę i umiejętności
 • ludzie potrzebują większego dystansu do zawodowych problemów lub większej troski o siebie

Chcesz, aby Twój zespół:

 • nauczył się rozmawiać o dobrostanie psychicznym w bardziej otwarty, swobodny sposób?
 • zdobył wiedzę o zarządzaniu emocjami w pracy?
 • potrafił radzić sobie ze stresem i zaktualizował wiedzę na temat strategii radzenia sobie z nim?
 • zaczął budować nawyki sprzyjające otwartości na zmianę i odporności psychicznej?
 • nauczył się rozpoznawać sytuacje, w których warto zwrócić się o pomoc?

Jesteś:

Specjalistą learning & development

wspierającym rozwój pracowników w organizacji

Menedżerką

chcącą poprawić komunikację i wzajemne zrozumienie i zaangażowanie w zespole

Przedstawicielką działu HR

poszukującą rozwiązań rozwojowych dla organizacji

Team leaderem

poszukującym możliwości wspierania swojego zespołu

Wybierz

szkolenie, które odpowiada potrzebom Twojego zespołu i organizacji.

 

blank

Emocje i równowaga psychiczna

Cykl pięciu spotkań, realizowanych w formule online, opracowaliśmy z myślą o specjalistach i menedżerach działających wraz z zespołami w niestabilnych, szybko zmieniających się warunkach wymagających jednocześnie znacznej efektywności. Zapraszamy na niego osoby, które potrafią radzić sobie w takim środowisku, ale chciałyby ograniczyć związane z tym koszty, lepiej dbając o siebie i otoczenie.

Program to seria interaktywnych szkoleń obejmujących m.in. ćwiczenia, dyskusję i pracę w mniejszych grupach. Każdy z modułów trwa 180 min. Możliwe jest zamówienie całego programu (5 modułów) lub poszczególnych jego elementów najbardziej dopasowanych do potrzeb zespołu.

 

Uczestnicząc w szkoleniu

Moduł 1: Źródła zdrowia i równowagi

 • zrozumiesz związek między własnymi nawykami i dobrostanem;
 • zwiększysz świadomość mocnych stron i obszarów wymagających zmiany;
 • zwiększysz gotowość do uczenia się nawyków wspierających optymalne funkcjonowanie w pracy.

Moduł 2: Zarządzanie emocjami

 • poznasz naturę emocji, ich mechanizmy i funkcje;
 • docenisz rolę emocji w sytuacjach zawodowych i w trakcie podejmowania decyzji;
 • rozwiniesz umiejętności pracy z własnymi, trudnymi emocjami.

Moduł 3: Stres i odporność psychiczna

 • poszerzysz wiedzę na temat własnego poziomu stresu i mechanizmów jego powstawania;
 • poznasz strategie radzenia sobie ze stresem i oceny skuteczności ich działania;
 • poznasz koncepcję, dzięki której łatwiej zbudujesz plan własnej odporności psychicznej.

Moduł 4: Radzenie sobie ze zmianą

 • zrozumiesz mechanizm reagowania na zmiany by skutecznie korygować automatyczne, nieefektywne reakcje;
 • poznasz naturalne mechanizmy adaptacji do zmian, ich zalety i ograniczenia;
 • wzmocnisz aktywną postawę wobec zmian i gotowości uczenia się.

Module 5: Zdrowie psychiczne i źródła wsparcia

 • poszerzysz wiedzę na temat zaburzeń psychicznych;
 • rozwiniesz umiejętność rozpoznawania niepokojących sygnałów i zdobędziesz wiedzę, jak szukać pomocy;
 • otrzymasz informację jak wspierać osoby z trudnościami psychicznymi by chronić własne granice.

Kurs 2: Myślenie i generowanie rozwiązań

 

Jeżeli zauważasz, że członkowie zespołu:

 • mają trudności w koncentracji i pełnym zaangażowaniu się         w wykonywane zadanie
 • próbują rozwiązywać złożone problemy, ale w spotkaniach zdalnych pojawia się chaos
 • podejmują istotne decyzje ignorując typowe błędy, które mogą popełnić
 • nie pracują nad potrzebnymi umiejętnościami, bo uznają je za wrodzony talent

Chcesz, aby Twój zespół:

 • wykształcił dobre nawyki radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym?
 • stwarzał swoim członkom warunki do skupienia się na złożonych zadaniach?
 • podejmował lepsze decyzje, unikając stosowanych przez innych manipulacji?
 • rozwiązywał problemy bardziej systematycznie i osiągał dzięki temu lepsze wyniki?
 • lepiej radził sobie z planowaniem w ciągle zmieniających się realiach?
 • był bardziej gotowy do kwestionowania schematów i testowania automatycznych założeń?

Jesteś:

Specjalistką learning & development

szukającą rozwiązań rozwojowych dla osób podejmujących istotne decyzje

Menedżerem projektu

walczącym o lepszą jakość dyskusji na zespołowych spotkaniach

Liderką zespołu

zaniepokojoną brakiem efektywności pracy zespołu

Przedstawicielem działu HR

zastanawiającym się, jak zadbać o jakość codziennej pracy zespołu

Wybierz

szkolenie, które odpowiada potrzebom Twojego zespołu i organizacji.

blank

 

Myślenie i generowanie rozwiązań

Cykl pięciu spotkań, realizowanych w formule online, opracowany z myślą o specjalistach i liderach, którzy na co dzień mierzą się ze złożonością – decydują i rozwiązują problemy w warunkach dużej zmienności, ograniczonego dostępu do informacji i presji na szybkie dostarczenie rozwiązania.

Program to seria interaktywnych szkoleń obejmujących m.in. ćwiczenia, dyskusję i pracę w mniejszych grupach. Każdy z modułów trwa 180 min. Możliwe jest zamówienie całego programu (5 modułów) lub poszczególnych jego elementów najbardziej dopasowanych do potrzeb zespołu.

 

Uczestnicząc w szkoleniu

Moduł 1: Jak myśleć lepiej?

 • poznasz czynniki wpływające na jakość myślenia – odróżnianie predyspozycji, umiejętności i narzędzi;  
 • pogłębisz wiedzę na temat własnych, mocnych stron i obszarów wymagających zmiany;
 • określisz cele dla dalszego rozwoju kompetencji związanych z myśleniem.

Moduł 2: Skupienie i praca głęboka w środowisku zdalnym

 • zrozumiesz mechanizm działania uwagi – będziesz potrafił radzić sobie z natłokiem bodźców płynących z social mediów, komunikatorów, bezpośredniego otoczenia;
 • docenisz rolę pracy głębokiej i gotowość do zapewnienia jej odpowiednich warunków w środowisku zdalnym;
 • będziesz gotów do reorganizacji otoczenia w sposób, który zapewnia równowagę między głębokim skupieniem i szybkim reagowaniem na potrzeby innych.

Moduł 3: Błędy poznawcze i kwestionowanie założeń 

 • zrozumiesz źródła powszechnych błędów mających wpływ na jakość podejmowania decyzji; 
 • zdobędziesz umiejętność rozpoznania warunków wymagających szczególnej ostrożności i podejmowania decyzji tak, by skorygować jej tendencyjność;
 • poszerzysz wiedzę o sposobach wykorzystania własnych błędów w pozytywny sposób.

Moduł 4: Dostrzeganie i analiza problemów

 • docenisz rolę narzekania – umiejętności dostrzegania i definiowania problemów;
 • zrozumiesz zadania związane z pracą w przestrzeni problemu; gotowość do analizy, zamiast przedwczesnego wymyślania rozwiązań;
 • rozwiniesz umiejętność stosowania narzędzi wspierających pracę na etapie dostrzegania i analizy problemu.

Moduł 5: Kreatywność i generowanie rozwiązań

 • rozszerzysz repertuar narzędzi wspierających generowanie rozwiązań;
 • będziesz potrafił dopasować wykorzystywane techniki do sytuacji;
 • wzmocnisz umiejętność porządkowania wypracowanego rezultatu i zwiększysz gotowość do systematycznej pracy nad problemem.

Kurs 3: Kierunek menedżer

 

W roli liderskiej chcesz:

 • częściej udzielać informacji zwrotnej, ale obawiasz się negatywnej reakcji pracowników
 • szerzej delegować zadania, ale nie wiesz czy Twoi pracownicy poprawnie je wykonają
 • znaleźć sposób na to, aby ludzie wykazywali inicjatywę, przejmowali odpowiedzialność, angażowali się w realizację zadań
 • rozwijać członków swojego zespołu

Pragniesz:

 • wzmocnić swoją pozycję w roli liderskiej, nabrać pewności siebie i swobody w kontaktach z pracownikami i przełożonymi.
 • stworzyć wizję swojego przywództwa, dowiedzieć się jakim chcesz być liderem/liderką i jak zarządzać zespołem.
 • poznać podstawowe narzędzia i przećwiczyć kluczowe umiejętności dotyczące: delegowania, udzielania feedbacku, monitorowania realizacji zadań, angażowania i rozwijania pracowników

Jesteś:

Menedżerem

szukającym punktu odniesienia dla swych dotychczasowych doświadczeń

Liderką projektu

chcącą rozwijać umiejętności zarządzania zespołem

Sukcesorem

chcącym przygotować się do obejmowanej roli

Przedstawicielką działu HR

szukającą dla liderów/liderek praktycznego programu wzmacniającego ich kluczowe umiejętności i kompetencje

Wybierz

szkolenie, które odpowiada potrzebom Twojego zespołu i organizacji.

 

blank

Kierunek menedżer

– 5 najważniejszych rozmów na start

Cykl pięciu spotkań, realizowanych w formule online, opracowany z myślą o menedżerach, liderkach i sukcesorach działających wraz z zespołami, którzy chcą stworzyć swoją wizję przywództwa, wzmocnić kompetencje motywowania i zarządzania zespołem poprzez skuteczną rozmowę z pracownikami.

Program to seria interaktywnych szkoleń obejmujących m.in. ćwiczenia, dyskusję i pracę w mniejszych grupach. Każdy z modułów trwa 180 min. Możliwe jest zamówienie całego programu (5 modułów) lub poszczególnych jego elementów najbardziej dopasowanych do potrzeb zespołu.

 

Uczestnicząc w szkoleniu

Moduł 1: Rozmowa o przywództwie

 • poszerzysz swoje rozumienie roli zawodowej i zakresu odpowiedzialności menedżera/liderki zespołu;
 • poznasz podstawowe strategie budowanie autorytetu szefa i będziesz potrafić wybrać strategię najbardziej adekwatną dla specyfiki swojego zespołu;
 • dokonasz autodiagnozy własnych kompetencji i stworzysz indywidualny plan rozwoju w roli liderskiej.

Moduł 2: Rozmowa angażująca

 • wzmocnisz świadomość wagi komunikowania wizji i wartości i ich wpływu na motywację pracowników;
 • poszerzysz wiedzę na temat sposobów właściwego formułowania celów dla zespołu;
 • rozwiniesz umiejętność budowania narracji skupionej wokół wizji wzmacniającej zaangażowanie zespołu.

Moduł 3: Rozmowa delegująca

 • zrozumiesz mechanizmy wpływające na gotowość pracowników do przyjmowania zadań i skuteczność delegowania ich przez menedżera/liderkę;
 • poszerzysz umiejętność przeprowadzania rozmowy delegującej z pracownikami o różnym doświadczeniu;
 • zwiększysz gotowość do częstszego delegowania zadań swoim pracownikom.

Moduł 4: Rozmowa monitorująca i feedback

 • poznasz kluczowe kryteria do ustalenia celu i strategii rozmowy monitorującej i będziesz potrafić zastosować je w praktyce;
 • dowiesz się jak wygląda struktura rozmowy monitorującej, zadania pracownika i będziesz potrafić przygotować jej scenariusz;
 • rozwiniesz umiejętność prowadzenia rozmów monitorujących z pracownikami (radzenia sobie z własnymi emocjami, adekwatne reagowanie na zachowania pracownika, doprowadzania rozmowy do założonego celu).

Moduł 5: Rozmowa rozwojowa

 • zrozumiesz psychologiczne i organizacyjne konsekwencje różnego podejścia do rozwoju pracowników;
 • zdobędziesz umiejętność przeprowadzania rozmów rozwojowych z pracownikami o różnych potrzebach;
 • zwiększysz gotowość do regularnego przeprowadzania rozmów rozwojowych.

Co nas wyróżnia?

Program oparty na rzetelnej wiedzy psychologicznej.

Zespół trenerski złożony z praktyków.

Interaktywność spotkań.

Jasny przekaz ukierunkowany na przedstawienie problemu i szukanie rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze poświadczone certyfikatem jakości.

Trenerzy

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to facylitacja, kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultant mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Ma doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

 • blank
 • blank

Artur Krupa

Jestem magistrem psychologii oraz magistrem inż. zarządzania i marketingu. Jestem posiadaczem m.in. certyfikatu Professional Certified Coach przyznawanego przez International Coach Federation, certyfikatu Certified Professional Facilitator przyznawanego przez International Association of Facilitators, oraz certyfikatu trenera zarządzania wydanego przez Edexcel International.

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów. Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

 • blank
 • blank
 • blank

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning and Development Management oraz w Szkole trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

dr Maciej Świeży

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia ? m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 • blank
 • blank

Iwona Sołtysińska

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Od wielu lat współtworzę koncepcję i ofertę Wszechnicy UJ, sprawując opiekę merytoryczną nad efektami pracy specjalistów. Regularnie angażuję się w działania na rzecz tworzenia standardów kształcenia profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Jestem współautorką publikacji ?Szkolenie pracowników a rozwój organizacji? oraz ?Budowanie zespołów? wydanych przez Wolters Kluwer, adresowanych do profesjonalistów branży HR.

 • blank
 • blank

Maciej Kocurek

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Można mnie spotkać na warsztatach Wszechnicy UJ z cyklu Know How Bites, na które zapraszam. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę (budowanie pozycji i autorytetu w zespole, koncepcje roli menedżera, prowadzenie spotkań indywidualnych i zespołowych) oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. Mam przekonanie do skuteczności indywidualnej pracy z menedżerami w procesach mentoringowych, gdzie można skoncentrować się na indywidualnych wyzwaniach konkretnej osoby.

W obszarze HR specjalizuje się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

 • blank

Paweł Grzesik

Łącząc doświadczenie trenerskie, aktorskie i menedżerskie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów technikami teatralnymi. Zakres prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmuje także wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, komunikacja, kreatywność w biznesie, improwizacja, kreowanie wizerunku.

Pogranicze teatru i biznesu ciągle inspiruje mnie do poszukiwań innowacyjnych metod trenerskich. Teatr w moim życiu był od zawsze: od prostych warsztatów dramy po zajęcia master class u takich mistrzów jak Atsushi Takenouchi. Doświadczenia trenerskie zdobywałem w sektorze stowarzyszeń pozarządowych równolegle z doświadczeniem tworzenia kilkunastu projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Warsztat menedżerski miałem okazję sprawdzić jako General Manager klubu Pure Health & Fitness oraz w prowadzeniu teatrów jako szef Teatru Wspólny, a wcześniej dyrektor Teatru 1eden.

Terminy i ceny

Moduł I-III

Monika Gąsienica

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł IV

Katarzyna Gacek

Consultant of Organizational Development, Trainer

Moduł V

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

4 800 PLN + 23% VAT

(5 904 PLN brutto) Cena realizacji jednego modułu dla grupy 6-14 osób w języku polskim

22 000 PLN + 23% VAT

(27 060 PLN brutto) Cena realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób w języku polskim

Rabat 2000PLN

(dotyczy realizacji 5 modułów i został już uwzględniony w cenie realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób w języku polskim)

Cena obejmuje:

 • realizację szkolenia w wybranej formule (wybrane moduły lub całe szkolenie);
 • efektywny czas pracy (każdy z modułów trwa 180 min.);
 • organizację spotkań na platformie online w formie zajęć zdalnych z trenerem;
 • prowadzenie szkoleń przez doświadczonych prowadzących;
 • interaktywność spotkań;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • zadania międzymodułowe dla uczestników spotkań;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wybranej formule.

 

 

blank Formularz RODO dla uczestników szkolenia

 

 

Moduł I-V

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Moduł I-V

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

4 800 PLN + 23% VAT

(5 904 PLN brutto) Cena realizacji jednego modułu dla grupy 6-14 osób

22 000 PLN + 23% VAT

(27 060 PLN brutto) Cena realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób

Rabat 2000zł

(dotyczy realizacji 5 modułów i został już uwzględniony w cenie realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób)

Cena obejmuje:

 • realizację szkolenia w wybranej formule (wybrane moduły lub całe szkolenie);
 • efektywny czas pracy (każdy z modułów trwa 180 min.);
 • organizację spotkań na platformie online w formie zajęć zdalnych z trenerem;
 • prowadzenie szkoleń przez doświadczonych prowadzących;
 • interaktywność spotkań;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • zadania międzymodułowe dla uczestników spotkań;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wybranej formule.

 

blank Formularz RODO dla uczestników szkolenia

Moduł I i IV

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Moduł II, III i V

Paweł Grzesik

Trainer, Coach, Actor

4 800 PLN + 23% VAT

(5 904 PLN brutto) Cena realizacji jednego modułu dla grupy 6-14 osób

22 000 PLN + 23% VAT

(27 060 PLN brutto) Cena realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób

Rabat 2000zł

(dotyczy realizacji 5 modułów i został już uwzględniony w cenie realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób)

Cena obejmuje:

 • realizację szkolenia w wybranej formule (wybrane moduły lub całe szkolenie);
 • efektywny czas pracy (każdy z modułów trwa 180 min.);
 • organizację spotkań na platformie online w formie zajęć zdalnych z trenerem;
 • prowadzenie szkoleń przez doświadczonych prowadzących;
 • interaktywność spotkań;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • zadania międzymodułowe dla uczestników spotkań;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wybranej formule.

 

blank Formularz RODO dla uczestników szkolenia

Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami