Kursy ONLINE

Kurs 1: Emocje i równowaga psychiczna

Jeżeli zauważasz, że…

 • członkowie Twojego zespołu zmagają się ze znaczną presją lub niepewnością
 • w trakcie spotkań uczestnicy wydają się rozdrażnieni lub rozkojarzeni
 • zespół szuka wsparcia wykraczającego poza Twoją rolę i umiejętności
 • ludzie potrzebują większego dystansu do zawodowych problemów lub większej troski o siebie

Chcesz, aby Twój zespół:

 • nauczył się rozmawiać o dobrostanie psychicznym w bardziej otwarty, swobodny sposób?
 • zdobył wiedzę o zarządzaniu emocjami w pracy?
 • potrafił radzić sobie ze stresem i zaktualizował wiedzę na temat strategii radzenia sobie z nim?
 • zaczął budować nawyki sprzyjające otwartości na zmianę i odporności psychicznej?
 • nauczył się rozpoznawać sytuacje, w których warto zwrócić się o pomoc?

Jesteś:

Specjalistą learning & development

wspierającym rozwój pracowników w organizacji

Menedżerką

chcącą poprawić komunikację i wzajemne zrozumienie i zaangażowanie w zespole

Przedstawicielką działu HR

poszukującą rozwiązań rozwojowych dla organizacji

Team leaderem

poszukującym możliwości wspierania swojego zespołu

Wybierz

szkolenie, które odpowiada potrzebom Twojego zespołu i organizacji.

 

Emocje i równowaga psychiczna

Cykl pięciu spotkań, realizowanych w formule online, opracowaliśmy z myślą o specjalistach i menedżerach działających wraz z zespołami w niestabilnych, szybko zmieniających się warunkach wymagających jednocześnie znacznej efektywności. Zapraszamy na niego osoby, które potrafią radzić sobie w takim środowisku, ale chciałyby ograniczyć związane z tym koszty, lepiej dbając o siebie i otoczenie.

Program to seria interaktywnych szkoleń obejmujących m.in. ćwiczenia, dyskusję i pracę w mniejszych grupach. Każdy z modułów trwa 180 min. Możliwe jest zamówienie całego programu (5 modułów) lub poszczególnych jego elementów najbardziej dopasowanych do potrzeb zespołu.

 

Uczestnicząc w szkoleniu

Moduł 1: Źródła zdrowia i równowagi

 • zrozumiesz związek między własnymi nawykami i dobrostanem;
 • zwiększysz świadomość mocnych stron i obszarów wymagających zmiany;
 • zwiększysz gotowość do uczenia się nawyków wspierających optymalne funkcjonowanie w pracy.

Moduł 2: Zarządzanie emocjami

 • poznasz naturę emocji, ich mechanizmy i funkcje;
 • docenisz rolę emocji w sytuacjach zawodowych i w trakcie podejmowania decyzji;
 • rozwiniesz umiejętności pracy z własnymi, trudnymi emocjami.

Moduł 3: Stres i odporność psychiczna

 • poszerzysz wiedzę na temat własnego poziomu stresu i mechanizmów jego powstawania;
 • poznasz strategie radzenia sobie ze stresem i oceny skuteczności ich działania;
 • poznasz koncepcję, dzięki której łatwiej zbudujesz plan własnej odporności psychicznej.

Moduł 4: Radzenie sobie ze zmianą

 • zrozumiesz mechanizm reagowania na zmiany by skutecznie korygować automatyczne, nieefektywne reakcje;
 • poznasz naturalne mechanizmy adaptacji do zmian, ich zalety i ograniczenia;
 • wzmocnisz aktywną postawę wobec zmian i gotowości uczenia się.

Module 5: Zdrowie psychiczne i źródła wsparcia

 • poszerzysz wiedzę na temat zaburzeń psychicznych;
 • rozwiniesz umiejętność rozpoznawania niepokojących sygnałów i zdobędziesz wiedzę, jak szukać pomocy;
 • otrzymasz informację jak wspierać osoby z trudnościami psychicznymi by chronić własne granice.

Kurs 2: Myślenie i generowanie rozwiązań

Jeżeli zauważasz, że członkowie zespołu:

 • mają trudności w koncentracji i pełnym zaangażowaniu się         w wykonywane zadanie
 • próbują rozwiązywać złożone problemy, ale w spotkaniach zdalnych pojawia się chaos
 • podejmują istotne decyzje ignorując typowe błędy, które mogą popełnić
 • nie pracują nad potrzebnymi umiejętnościami, bo uznają je za wrodzony talent

Chcesz, aby Twój zespół:

 • wykształcił dobre nawyki radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym?
 • stwarzał swoim członkom warunki do skupienia się na złożonych zadaniach?
 • podejmował lepsze decyzje, unikając stosowanych przez innych manipulacji?
 • rozwiązywał problemy bardziej systematycznie i osiągał dzięki temu lepsze wyniki?
 • lepiej radził sobie z planowaniem w ciągle zmieniających się realiach?
 • był bardziej gotowy do kwestionowania schematów i testowania automatycznych założeń?

Jesteś:

Specjalistką learning & development

szukającą rozwiązań rozwojowych dla osób podejmujących istotne decyzje

Menedżerem projektu

walczącym o lepszą jakość dyskusji na zespołowych spotkaniach

Liderką zespołu

zaniepokojoną brakiem efektywności pracy zespołu

Przedstawicielem działu HR

zastanawiającym się, jak zadbać o jakość codziennej pracy zespołu

Wybierz

szkolenie, które odpowiada potrzebom Twojego zespołu i organizacji.

 

Myślenie i generowanie rozwiązań

Cykl pięciu spotkań, realizowanych w formule online, opracowany z myślą o specjalistach i liderach, którzy na co dzień mierzą się ze złożonością – decydują i rozwiązują problemy w warunkach dużej zmienności, ograniczonego dostępu do informacji i presji na szybkie dostarczenie rozwiązania.

Program to seria interaktywnych szkoleń obejmujących m.in. ćwiczenia, dyskusję i pracę w mniejszych grupach. Każdy z modułów trwa 180 min. Możliwe jest zamówienie całego programu (5 modułów) lub poszczególnych jego elementów najbardziej dopasowanych do potrzeb zespołu.

 

Uczestnicząc w szkoleniu

Moduł 1: Jak myśleć lepiej?

 • poznasz czynniki wpływające na jakość myślenia – odróżnianie predyspozycji, umiejętności i narzędzi;  
 • pogłębisz wiedzę na temat własnych, mocnych stron i obszarów wymagających zmiany;
 • określisz cele dla dalszego rozwoju kompetencji związanych z myśleniem.

Moduł 2: Skupienie i praca głęboka w środowisku zdalnym

 • zrozumiesz mechanizm działania uwagi – będziesz potrafił radzić sobie z natłokiem bodźców płynących z social mediów, komunikatorów, bezpośredniego otoczenia;
 • docenisz rolę pracy głębokiej i gotowość do zapewnienia jej odpowiednich warunków w środowisku zdalnym;
 • będziesz gotów do reorganizacji otoczenia w sposób, który zapewnia równowagę między głębokim skupieniem i szybkim reagowaniem na potrzeby innych.

Moduł 3: Błędy poznawcze i kwestionowanie założeń 

 • zrozumiesz źródła powszechnych błędów mających wpływ na jakość podejmowania decyzji; 
 • zdobędziesz umiejętność rozpoznania warunków wymagających szczególnej ostrożności i podejmowania decyzji tak, by skorygować jej tendencyjność;
 • poszerzysz wiedzę o sposobach wykorzystania własnych błędów w pozytywny sposób.

Moduł 4: Dostrzeganie i analiza problemów

 • docenisz rolę narzekania – umiejętności dostrzegania i definiowania problemów;
 • zrozumiesz zadania związane z pracą w przestrzeni problemu; gotowość do analizy, zamiast przedwczesnego wymyślania rozwiązań;
 • rozwiniesz umiejętność stosowania narzędzi wspierających pracę na etapie dostrzegania i analizy problemu.

Moduł 5: Kreatywność i generowanie rozwiązań

 • rozszerzysz repertuar narzędzi wspierających generowanie rozwiązań;
 • będziesz potrafił dopasować wykorzystywane techniki do sytuacji;
 • wzmocnisz umiejętność porządkowania wypracowanego rezultatu i zwiększysz gotowość do systematycznej pracy nad problemem.

Indywidualne konsultacje w obszarze HR

 •  Wprowadzasz w organizacji nowe, do tej pory niespotykane tam rozwiązania HR?
 •  Wdrażasz złożone, skomplikowane i posiadające dużą wartość dla organizacji projekty HR?
 •  Budujesz dział HR w firmie do tej pory pozbawionej odrębnych funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi?
 •  Nie masz w swojej organizacji odpowiednich partnerów do merytorycznej dyskusji na temat rozwiązań, za które odpowiadasz?

Skorzystaj z indywidualnych konsultacji

Co nas wyróżnia?

Program oparty na rzetelnej wiedzy psychologicznej.

Zespół trenerski złożony z praktyków.

Interaktywność spotkań.

Jasny przekaz ukierunkowany na przedstawienie problemu i szukanie rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze poświadczone certyfikatem jakości.

Trenerzy

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to facylitacja, kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultant mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Ma doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Artur Krupa

Jestem magistrem psychologii oraz magistrem inż. zarządzania i marketingu. Jestem posiadaczem m.in. certyfikatu Professional Certified Coach przyznawanego przez International Coach Federation, certyfikatu Certified Professional Facilitator przyznawanego przez International Association of Facilitators, oraz certyfikatu trenera zarządzania wydanego przez Edexcel International.

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów. Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning and Development Management oraz w Szkole trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

dr Maciej Świeży

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia ? m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

Iwona Sołtysińska

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Od wielu lat współtworzę koncepcję i ofertę Wszechnicy UJ, sprawując opiekę merytoryczną nad efektami pracy specjalistów. Regularnie angażuję się w działania na rzecz tworzenia standardów kształcenia profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Jestem współautorką publikacji ?Szkolenie pracowników a rozwój organizacji? oraz ?Budowanie zespołów? wydanych przez Wolters Kluwer, adresowanych do profesjonalistów branży HR.

Terminy i ceny

Moduł I-III

Monika Gąsienica

Trener, facylitator, coach

Moduł IV

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

Moduł V

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

4 800 PLN + 23% VAT

(5 904 PLN brutto) Cena realizacji jednego modułu dla grupy 6-14 osób w języku polskim

21 700 PLN + 23% VAT

(26 691 PLN brutto) Cena realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób w języku polskim

Rabat 2300PLN

(dotyczy realizacji 5 modułów i został już uwzględniony w cenie realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób w języku polskim)

Cena obejmuje:

 • realizację szkolenia w wybranej formule (wybrane moduły lub całe szkolenie);
 • efektywny czas pracy (każdy z modułów trwa 180 min.);
 • organizację spotkań na platformie online w formie zajęć zdalnych z trenerem;
 • prowadzenie szkoleń przez doświadczonych prowadzących;
 • interaktywność spotkań;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • zadania międzymodułowe dla uczestników spotkań;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wybranej formule.

 

 

Formularz RODO dla uczestników szkolenia

 

 

Moduł I-V

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł I-V

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

4 800 PLN + 23% VAT

(5 904 PLN brutto) Cena realizacji jednego modułu dla grupy 6-14 osób

21 700 PLN + 23% VAT

(26 691 PLN brutto) Cena realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób

Rabat 2300zł

(dotyczy realizacji 5 modułów i został już uwzględniony w cenie realizacji całego szkolenia dla grupy 6-14 osób)

Cena obejmuje:

 • realizację szkolenia w wybranej formule (wybrane moduły lub całe szkolenie);
 • efektywny czas pracy (każdy z modułów trwa 180 min.);
 • organizację spotkań na platformie online w formie zajęć zdalnych z trenerem;
 • prowadzenie szkoleń przez doświadczonych prowadzących;
 • interaktywność spotkań;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • zadania międzymodułowe dla uczestników spotkań;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wybranej formule.

 

Formularz RODO dla uczestników szkolenia

Edycja 61 Kraków

Moduł I

22-25 kwietnia 2022

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł II

12-15 maja 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8 000 PLN + 23% VAT

(9840 PLN brutto) Płatność do 22 marca 2022

Cena standardowa

2 x 4 000 PLN + 23% VAT

(4920 PLN brutto) Płatność do 22 marca 2022

Cena standardowa

Cena obejmuje:

 • 70 godzin szkolenia ACSTH ICF;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Qualification;
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-II od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.
Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning/Senior Project Manager

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami