Zgłoszenie udziału w Międzynarodowym Tygodniu Facylitacji

Wszystkie wydarzenia odbędą się online na platformie Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.
Uczestnictwo jednej osoby jest możliwe w maksymalnie dwóch warsztatach. Na pozostałe spotkania zaprosimy w miarę wolnych miejsc. Jeśli chcesz wziąć udział w dodatkowym warsztacie, jego tytuł wpisz w polu Uwagi.

Program

Dane Uczestnika

Warunki realizacji zamówienia

1. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z rejestracją udziału w wydarzeniach. Wymagane jest potwierdzenie mailowe organizatora.
2. W jednym warsztacie uczestniczyć mogą maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.
3. Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie dwóch wydarzeniach.
4. Jeśli pomimo zgłoszenia Państwa udział nie będzie możliwy, prosimy o niezwłoczną informację drogą mailową na adres Organizatora: biuro@wszechnica.uj.pl. To umożliwi udział innej zainteresowanej osobie.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją wydarzeń. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych (RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami