Zgłoszenie udziału w Szkole Facylitatorów

Terminy

Cena

0,00 PLN
(w przypadku płatności ratalnej, kwota stanowi wysokość pierwszej raty)

Dane Uczestnika

Doświadczenie w pracy z grupami/zespołami

Trening interpersonalny

Faktura

Faktura pro forma generowana jest automatycznie.

Inne informacje

W przypadku alergii pokarmowych lub diety specjalnej uprzejmie prosimy o kontakt indywidualny.
Informacje dotyczące szczególnych preferencji powinny zostać zgłoszone najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia.
*Informacje pozyskiwane wyłącznie w celach statystycznych.

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz wniesienie opłaty w wysokości 700 PLN, tj. 861 PLN brutto (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie).

2. Warunki realizacji szkolenia:

a) Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia określonej w Regulaminie minimalnej liczby uczestników.

b) W przypadku odwołania odwołania szkolenia Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.

c) Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Regulaminie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją usługi. Dane osobowe mogą zostać przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na potrzeby audytu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Jakub Skrzypek (jakub.skrzypek@wszechnica.uj.pl). Dane będą przechowywane za pomocą oprogramowania Microsoft. Zgodnie z informacjami podanymi przez Microsoft (zakres usług, z których korzystamy) dane osobowe krajów pochodzących z UE przetrzymywane są w UE. Nie występuje ich transfer poza EOG: https://docs.microsoft.com/pl-PL/microsoft-365/enterprise/o365-data-locations?ms.officeurl=datamaps&view=o365-worldwide sekcja Polska. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) tj. Zoom Video Communications, Inc. w przypadku szkoleń w formule online, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych, oraz
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. W sytuacji transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych ich przekazanie będzie następowało na podstawie wyjątku wskazanego w art. 46 ust. 1 lit.
c) RODO – „przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.
Zoom określił w swojej polityce prywatności zasady przechowywania danych: https://explore.zoom.us/pl/privacy/
Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie: Regulamin.
Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami