Zgłoszenie udziału w Szkole Facylitatorów

Terminy

Cena

0,00 PLN
(w przypadku płatności ratalnej, kwota stanowi wysokość pierwszej raty)

Dane Uczestnika

Doświadczenie w pracy z grupami/zespołami

Trening interpersonalny

Faktura

Faktura pro forma generowana jest automatycznie.

Inne informacje

W przypadku alergii pokarmowych lub diety specjalnej uprzejmie prosimy o kontakt indywidualny.
Informacje dotyczące szczególnych preferencji powinny zostać zgłoszone najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem szkolenia.

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz wniesienie opłaty w wysokości 500 PLN, tj. 615 PLN brutto (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie).

2. Warunki realizacji szkolenia:

a) Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia określonej w Regulaminie minimalnej liczby uczestników.

b) W przypadku odwołania odwołania szkolenia Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.

c) Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Regulaminie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane trenerom współpracującym, firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie: Regulamin.
Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami