HR i biznes – jak budować partnerskie relacje?

Program spotkania

Osoby pracujące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi tęsknią za partnerstwem w relacji z biznesem. Czy synergia i wzajemne zaufanie w takim układzie są w ogóle możliwe do osiągnięcia? HR powinien przecież dobrze rozumieć otoczenie biznesowe – jego specyfikę, potrzeby i cele oraz sposób funkcjonowania, z kolei biznes powinien dostrzegać użyteczność działań z obszaru HR dla realizacji swoich celów. Zapraszamy do rozmowy, w której postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czyją odpowiedzialnością jest budowanie relacji tworzących silne, wzajemne partnerstwo w relacji HR – biznes?
  • Jak budować to partnerstwo?
  • Co, jak biznes nie chce rozmawiać?
  • Jak szukać okazji do realnej współpracy z biznesem?
  • Dzięki czemu Tobie się udało? – przełomowe momenty oraz strategie budowania pozycji HR w organizacji
  • Czy pandemia jest szansą dla wzmocnienia pozycji HR?

Forma spotkania

Wydarzenie, na które Was zapraszamy, ma charakter warsztatu wymiany doświadczeń. Zapraszamy wszystkich, których nurtuje temat budowania pozycji obszaru HR w organizacjach oraz tych, którzy gotowi są podzielić się własnym doświadczeniem w tym obszarze.

Adresaci

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące w obszarze HR, a w szczególności: HR Business Partnerów, pracowników działów HR, specjalistów obszaru Learning & Development, menedżerów People & Culture.

Korzyści

Uczestnicy warsztatu:

  • poznają mapę statusową pozycji przyjmowanych przez HR w organizacji i będą potrafili odnieść ją do kontekstu swojej firmy;
  • zdefiniują szeroką listę rekomendacji i dobrych praktyk, służących budowaniu pozycji HR w organizacji;
  • poznają kluczowe strategie budowania pozycji i autorytetu HR w firmie;
  • będą potrafili określić własną strategię zmierzającą do poszerzania swojego wpływu i zakresu odpowiedzialności.

Prowadzący

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 21 lutego 2023, w godzinach 10:00-12:00.

 

blankSpotkanie przeznaczone dla jest dla osób pracujących w obszarze HR, a w szczególności: HR Business Partnerów, pracowników działów HR, specjalistów obszaru Learning&Development, menedżerów People&Culture.

blankUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do Internetu, kamery oraz mikrofonu.

Inne wydarzenia

Jak organizacje mogą wspierać swoich liderów?

Czytaj więcej

Jak rozwijać ludzi i zespoły w organizacjach w 2023?

Czytaj więcej

Jakościowe badanie kultury organizacyjnej

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami