Jak rozwijać menadżerów? Propozycje konkretnych rozwiązań

Korzyści dla uczestników

Na spotkaniu dowiesz się

 

Z czym mierzą się dziś menedżerowie?

 • Poznacie mapę kluczowych wyzwań menedżerów, które najczęściej pojawiają się w wypowiedziach osób zarządzających zespołami
 • Będziecie mogli skonfrontować je z problemami z jakimi mierzą się menedżerowie w waszych firmach
 • Zdobędziecie punkt odniesienia dla projektowania programów rozwojowych

 

Z czego szkolić menedżerów?

 • Poznacie te kompetencje, które dziś warto rozwijać, aby pomóc menedżerom radzić sobie z ich wyzwaniami
 • Zdobędziecie inspiracje dla formułowania tematów szkoleń dla menedżerów w waszych organizacjach

 

Jak rozwijać menedżerów?

 • Poznacie katalog różnych form wspierania rozwoju menedżerów i będziecie mogli wybrać te, które są najbardziej adekwatne do potrzeb Waszej firmy
 • Poznacie wady i zalety oraz kontekst stosowania stacjonarnych, zdalnych i asynchronicznych form realizacji szkoleń

 

Co poza rozwojem kompetencji może pomóc menedżerom?

 • Poznacie założenia modelu Zdrowego Przywództwa Wszechnicy UJ
 • Zdobędziecie inspiracje dla przeprowadzenia w Waszej organizacji wewnętrznej refleksji dotyczącej jakości przywództwa, którego potrzebuje Wasza organizacja oraz wynikającej z tego redefinicji uprawnień i wymagań wobec menedżerów
 • Dowiecie się o możliwościach wspierania menedżerów w obszarze rozwiązywania problemów i wzmacniania odporności psychicznej
 • Poznacie główne kryteria budowania w organizacji kultury sprzyjające uczeniu się i będziecie mogli ocenić jak na ich tle wygląda Wasza firma i Wasi menedżerowie

Wprowadzenie

Menedżerowie nie mają łatwo.

 

Mierzą się z ogromną liczbą zadań. Pracują w środowisku o dużej zmienności i nieoznaczeniu. Konfrontują się ze złożonymi problemami. Muszą godzić bardzo różne i często pozostające w sprzeczności potrzeby.

 

Jednakże łatwo nie mają również specjalistki i specjaliści HR, w szczególności pracujący w obszarze Learning&Development, którzy starają się projektować rozwiązania wspierające pracę menedżerów. Z jednej strony chodzi o programy rozwijające kompetencje, ale także o działania, które zwalniają zasoby i pomagają rozwiązać pojawiające się problemy.

 

Jednym z najczęściej pojawiających się wyzwań jest brak czasu na rozwój. Brzmi to jak wymówka, ale przy przeciążeniu menedżerów, gdy głównym wyzwaniem jest dowiezienie wyniku w bardzo wymagających warunkach, to że nie poświęcają czasu na dodatkowe zadania brzmi dość przekonywująco.

 

Niemniej ciągłej zmianie musi towarzyszyć ciągły rozwój, który umożliwia dostosowanie się do nowych okoliczności. W tym kontekście rozwój staje się naturalną częścią codziennej pracy i warunkiem efektywnego realizowania zadań. Wyzwaniem staje się zatem przejęcie odpowiedzialności za tak rozumiany rozwój przez menedżerów i budowanie w organizacji kultury uczenia się.

 

Zapraszamy na warsztat, podczas którego przedstawimy konkretne propozycje dotyczące rozwijania menedżerów, adekwatne do wyzwań, z którymi mierzą się dziś osoby zarządzające zespołami. Nasza refleksja ugruntowana jest serią regularnych spotkań warsztatowych z przedstawicielami obszaru HR, wnioskami z 11 pogłębionych wywiadów indywidualnych oraz pracami badawczymi w projekcie dotyczącym kształtowania kultury uczenia się.

Prowadzący

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blank13 kwietnia 2023, godzina 10:00-12:00. 

 

 

blank Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Adresaci spotkania

Spotkanie przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie menedżerów, kształtowanie kultury organizacyjnej i stylu przywództwa, a w szczególności: specjalistów Learning & Development, HR Business Partnerów, specjalistów obszaru People & Culture, pracowników działów HR,

Oczywiście zapraszamy także osoby zarządzające zespołami: menedżerów, liderów, menedżerów projektów.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami