Praktyka uważności – menedżerskie narzędzie nie tylko na trudne czasy

Webinar

Program spotkania

Już dawno wyrazista sytuacja zewnętrzna nie determinowała tak mocno zbiorowego myślenia jak obecna pandemia. W zarządzaniu, takie przesunięcie punktu oparcia „na zewnątrz” może skutkować utratą kryteriów racjonalnej oceny, wzrostem niepokoju i chaosem decyzyjnym. W osadzeniu wewnętrznym może pomóc praktyka uważności rozumiana nie tylko jako zbiór technik, ale i życiowa postawa. Niezależnie od zmiennej mody na mindfulness, korzyści z tej praktyki można dostrzec zarówno w usprawnieniu podejmowania decyzji, wzmocnieniu relacji z zespołem, jak i pogłębieniu samoświadomości i ogólnego dobrostanu psychicznego menedżera.

W trakcie godzinnego spotkania, dowiesz się więcej o:

  • roli i znaczeniu uważności w kontekście pracy zawodowej
  • mapie sytuacji menedżerskich, w których potrzeba uważności staje się kluczowa
  • wpływie praktyki uważności na sposób postrzegania roli menedżera, otoczenia i na regulację motywacji i poziomu własnego stresu
  • pożytku z praktyk uważności przy zarządzaniu trudnymi sytuacjami i podejmowaniu decyzji

 

Korzyści dla uczestników:

  • identyfikacja obszarów, w których wskazane jest wykorzystanie praktyki uważności
  • pogłębienie rozumienia mechanizmu działania praktyki uważności w kontekście efektywności pracy
  • zgromadzenie puli praktyk mindfulness wspierających pracę menedżera
  • poznanie mechanizmu doboru technik uważności do pożądanych rezultatów

Prowadzący

Paweł Grzesik

Trener, aktor, coach, Wszechnica UJ

blank

Łącząc doświadczenie trenerskie, aktorskie i menedżerskie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów technikami teatralnymi. Zakres prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmuje wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, kreatywność w biznesie, improwizację, kreowanie wizerunku.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 12 maja 2021 r. w godzinach 10:00-11:00.

 

blankSpotkanie przeznaczone dla liderów zespołów, HRBP oraz specjalistów HR.

blankUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Inne wydarzenia

Menedżer na zdalnym spotkaniu

Czytaj więcej

O pozytywnych stronach negatywnych emocji

Czytaj więcej

Drabina trudności

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami