Akademia menedżera

O programie

blankAkademia Menedżera to kompleksowy kurs rozwijający kompetencje związane z kierowaniem ludźmi, kładący nacisk na zrównoważony rozwój i poszukiwanie harmonii między sprzecznościami. Oparty na modelu konkurujących wartości Camerona i Quinna, zwraca uwagę menedżerów na obszary, które mogli dotychczas pomijać, a przez to wzmacnia ich elastyczność. Dzięki połączeniu szkolenia, coachingu wdrożeniowego i oceny kompetencji, prowadzi do rzeczywistych zmian w stylu kierowania.

Program przygotowano dla menedżerów średniego szczebla, którzy borykają się z typowymi dla ich roli sprzecznościami, próbując pogodzić:

 • troskę o satysfakcję i komfort zespołu z wywieraniem presji na osiąganie wyników
 • tworzenie efektywnych, powtarzalnych procedur z wspieraniem elastyczności i samodzielności
 • komunikowanie wizji i celów firmy z tworzeniem przestrzeni dla partycypacji pracowników
 • budowaniem silnej tożsamości zespołu z otwartością na potrzeby klientów
 • korzystanie z różnorodności z kształtowaniem jednolitej kultury

Wielu menedżerów traktuje te wyzwania jak wybory typu „wszystko albo nic”. Akademia Menedżera pomaga osiągnąć większą elastyczność – a przez to skuteczność w osiąganiu celów firmy.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie w realizacji szkoleń dla menedżerów od 2005r.

Program oparty o model konkurujących wartości Camerona i Quinna.

Możliwość włączenia w program oceny kompetencji pracowników zgodnych z modelem.

Indywidualne konsultacje dla uczestników programu.

Program prowadzony
w języku polskim i angielskim.

Posiadamy znak jakości usług doradczo
– szkoleniowych MSUES.

Dofinansowanie szkolenia za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

Adresaci

Cały program

kadra menedżerska średniego szczebla, o niewielkim lub średnim doświadczeniu w kierowaniu ludźmi

Wybrane moduły

doświadczeni menedżerowie o tendencji do koncentrowania się na wybranych kompetencjach menedżerskich i zdradzający luki w pozostałych

Model kompetencji

 • Każdy z czterech modułów programu jest poświęcony jednemu z obszarów pracy menedżera i rozwija trzy kluczowe kompetencje w jego obrębie.
 • Uczestnicy uczą się pełniej rozumieć rolę menedżera
  i łączyć konkurujące w jej obrębie wartości w bardziej harmonijny i elastyczny sposób.
 • Dzięki jasnemu powiązaniu rozwijanych kompetencji z poszczególnymi modułami, program można zrealizować w całości, lub wybranych częściach.

blank

Program

Moduł 1

Relacje

 • 3 dni

Wprowadza uczestników w model kompetencyjny, pomaga wyznaczyć cele rozwojowe. Wzmacnia kompetencje komunikacyjne, umiejętność obserwacji i kształtowania atmosfery w zespole. Uczy oddziaływać na motywację pracowników i udzielać rozwojowej informacji zwrotnej.

Moduł 2

Kontrola

 • 3 dni

Wzmacnia kompetencje związane z organizacją i planowaniem działania zespołu. Uczy efektywnego prowadzenia spotkań, delegowania
i monitorowania efektów pracy. Pomaga radzić sobie z trudnościami
w egzekwowaniu i prowadzić rozmowy dyscyplinujące.

Moduł 3

Wyniki

 • 3 dni

Pogłębia świadomość rynkowej sytuacji firmy i pomaga spojrzeć na nią z perspektywy klienta. Uczy klarownie definiować cele i dopingować pracowników w ich osiąganiu Wzmacnia rozumienie roli menedżera jako wzoru zaangażowania w sukces firmy.

Moduł 4

Zmiana

 • 3 dni

Uczy wspierania proaktywności i inicjatywy pracowników. Przygotowuje do kierowania spotkaniami w sposób sprzyjający twórczemu rozwiązywaniu dyskutowanych na nich problemów. Wzmacnia otwartość na zmianę.

Ocena kompetencji i wsparcie wdrożenia

Prowadzona na początku i końcu programu, za pośrednictwem internetowej platformy. Pozwala dostosować treści szkolenia, wyznaczyć indywidualne cele rozwojowe i ocenić postępy w ich realizacji.

Ocena opiera się na kompetencjach zgodnych z modelem konkurujących wartości Camerona i Quinna.

 

Badane obszary:

 • Relacje
  Kompetencje związane z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji z ludźmi tworzącymi zespół, którym kieruje menedżer. Troska o dobrą komunikację, wzajemne zaufanie i rozwój pracowników.
 • Kontrola
  Kompetencje związane z efektywnym planowaniem pracy i dobrym wykorzystywaniem dostępnych zasobów. Troska o rzetelną i terminową realizację powierzonych zadań.
 • Zmiana
  Kompetencje związane z doskonaleniem sposobu funkcjonowania firmy, podejmowaniem nowych wyzwań i tworzeniem wizji przyszłości. Troska o zachowanie otwartości i elastyczności myślenia.
 • Wyniki
  Kompetencje związane z budowaniem przewagi na rynku i osiąganiem wyników przez reagowanie na potrzeby klientów. Troska o wynik biznesowy, mobilizowanie pracowników do jego osiągania.

 

Coaching wdrożeniowy

Dwie telefoniczne sesje coachingowe, realizowane po zakończeniu szkolenia. Sesja 1 wspiera pełniejsze zastosowanie efektów w środowisku pracy; sesja 2 jest poświęcona analizie raportu z oceny kompetencji i wyznaczaniu celów dalszego rozwoju.

 

Wsparcie wdrożenia

 • Ocena kompetencji: pre-test
  Ocena kompetencji przed przystąpieniem do programu
 • Coaching – sesja 1
  Coaching wdrożeniowy – wzmocnienie zastosowania efektów szkolenia w praktyce menedżerskiej
 • Ocena kompetencji: post-test
  Powtórne gromadzenie informacji zwrotnej, indywidualny raport, analiza zmian  w poziomie ocenianych kompetencji.
 • Ocena kompetencji: post-test
  Powtórne gromadzenie informacji zwrotnej, indywidualny raport, analiza zmian  w poziomie ocenianych kompetencji.
 • Coaching – sesja 2
  Coaching rozwojowy – analiza raportu, wyznaczanie dalszych indywidualnych celów.

Zakres usługi

Program szkoleniowy może zostać wzbogacony o:

Coaching wdrożeniowy

 • telefoniczna rozmowa coachingowa z jednym z trenerów programu (90 minut).

 

Ocena kompetencji

 • dostosowanie opisu kompetencji do specyfiki potrzeb Zamawiającego;
 • dwukrotna diagnoza kompetencji za pośrednictwem platformy internetowej (przed i po szkoleniu);
 • przygotowanie dwóch indywidualnych raportów podsumowujących wyniki oceny dla każdego uczestnika;
 • przygotowanie zbiorczego raportu, prezentującego średnie wyniki oceny i analizującego postępy po udziale w projekcie;
 • obsługa organizacyjna procesu oceny (np. zaproszenia, przypomnienia, monitorowanie postępów).

 

Język

 • program i materiały dostępne w języku polskim lub angielskim.

 

Modyfikacje

 • Moduły szkolenia są autonomiczne. Grupy doświadczonych menedżerów mogą wziąć udział tylko części z nich – odpowiednio do wyników wcześniejszej diagnozy.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami