Learning & Development Management. Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Nauczysz się projektować kompleksowe programy, wykorzystując różne formy rozwojowe – szkolenia, coaching, mentoring, facylitację i inne. 
 • Poszerzysz zestaw metod i narzędzi umożliwiających skuteczną realizację procesów: diagnozy, projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych; 
 • Zwiększysz gotowość do budowania swojej pozycji w firmie, poprzez przygotowanie się do partnerskiej współpracy z kluczowymi interesariuszami działań rozwojowych wewnątrz organizacji; 
 • Zwiększysz świadomość potrzeby angażowania interesariuszy programów rozwojowych, w oparciu o pracę z case study i praktyczne ćwiczenia; 

Kompetencje rozwijane w Szkole L&D Management

blank

Dla kogo jest Szkoła L&D Management

specjalistów i menedżerów Learning & Development;

HR Business Partnerów;

menedżerów HR i specjalistów w działach personalnych;

liderów wewnętrznych akademii i programów rozwojowych;

Kompetencje uzyskane w Szkole L&D Management, znajdują zastosowanie w: 

 • budowaniu polityki rozwojowej całej firmy; 
 • skutecznej realizacji odrębnych projektów rozwojowych; 
 • prowadzeniu procesów diagnozy potrzeb i korzystanie z jej wyników; 
 • ocenie efektywności działań rozwojowych; 
 • wybórze efektywnych dostawców usług rozwojowych; 
 • wzmacnianiu zaangażowania interesariuszy programów rozwojowych; 

Co nas wyróżnia?

Praca z wykorzystaniem studiów przypadków.

Indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Live z praktykiem.

Możliwość spotkania z praktykami branży HR.

Aktywności typu pre-work wprowadzające w tematykę modułów.

Gotowe narzędzia diagnozy potrzeb, planowania i badania efektywności projektów rozwojowych.

Zadania wdrożeniowe umożliwiające zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce.

Trenerzy

Maciej Kocurek

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. W obszarze HR specjalizuję się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantką kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultantka mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Mam doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

 • blank

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning & Development Management oraz w Szkole Trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

Magdalena Pęcak

Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe, koncentrując się na rozwijaniu umiejętności osobistych, zwiększaniu samoświadomości oraz wydobywaniu potencjału.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pełniąc funkcję menedżera zespołu, koordynatora projektu, jak również konsultanta i doradcy w projektach realizowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w zakresie diagnozy organizacji.

We Wszechnicy UJ wspieram klientów indywidualnych, głównie trenerów, facylitatorów i menedżerów, w wyborze programów szkoleniowych adekwatnych do pełnionych ról zawodowych. Odpowiadam również za kontakt i budowanie relacji z organizacjami oraz przygotowywanie ofert programów rozwojowych. Prowadzę szkolenia i sesje facylitacyjne.

Aneta Marek

Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowaniu kompleksowych programów doradczych dla organizacji. Uczestniczyłam w procesie projektowania i testowania gry strategicznej Dynamo, a od 2011 r. należę do zespołu trenerów prowadzących Dynamo.

Szczególnie interesuję się ideą wdrażania w organizacji partycypacyjnego stylu zarządzania i uruchamiania potencjału pracowników. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie szkoleń oraz warsztatów facylitowanych.

Program

Moduł 1

Docieranie do potrzeb rozwojowych

 • 3 dni / 16 godzin
 • Rola i odpowiedzialność specjalisty Learning & Development;
 • Kogo pytać o potrzeby rozwojowe? Źródła diagnozy i interesariusze projektów rozwojowych;
 • O co pytać? Cele i struktura treściowa diagnozy potrzeb;
 • Jak pytać? Przegląd narzędzi diagnozy;
 • Projektowanie planów diagnozy potrzeb – praca na case study uczestników;

Indywidualna konsultacja

Diagnoza potrzeb rozwojowych

 • 30 minut
 • Przekazanie feedbacku dotyczącego przesłanego prowadzącemu planu diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji;

Pre-work: materiał filmowy

Formy wspierania rozwoju kompetencji

 • 60 minut
 • Różnorodne formy rozwoju – istota, zastosowania, różnice;
 • Przygotowanie do udziału w grupach eksperckich podczas drugiego modułu;

Moduł 2

Kompleksowe programy rozwoju kompetencji

 • 3 dni / 16 godzin
 • Struktura projektowania programu rozwojowego: od pomysłu do oceny efektywności;
 • Poziomy celów rozwojowych: od celów kompetencyjnych do wyników organizacji;
 • Metody wspierania rozwoju (szkolenie, coaching, facylitacja, doradztwo): cele, wyzwania realizacyjne, wymagane zaangażowanie interesariuszy;
 • Dopasowanie metod wspierania rozwoju do celów projektu;
 • Komunikowanie projektu do różnych grup interesariuszy w firmie;

Pre-work: live z praktykiem

Realizacja projektu rozwojowego – case study

 • 90 minut
 • Prezentacja case study;
 • Sesja pytań i wymiany doświadczeń;

Moduł 3

Utrwalanie i pomiar efektów działań rozwojowych

 • 3 dni / 16 godzin
 • Poziomy oceny szkolenia – poziomy rezultatów szkoleń. Koncepcja D. Kirkpatricka;
 • Przegląd narzędzi ewaluacji stosowanych na I, II i III poziomie ewaluacji;
 • Ocena rezultatów na poziomie wyników organizacji, w tym wyników biznesowych projektów;
 • Return On Investment projektów rozwojowych;
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji: ocena zapotrzebowania, metody i rozwiązania;

Szczegóły programu:

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Absolwent programu Learning & Development Management. Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji:

potrafi przeprowadzić diagnozę potrzeb i wykorzystać jej wyniki;

potrafi określić cele działań rozwojowych i monitorować ich realizację;

dysponuje zestawem metod i narzędzi wspierających proces projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych;

posiada wiedzę o różnych formach rozwoju kompetencji i potrafi łączyć je w kompleksowych programach rozwojowych;

wie jak wzmacniać efekty działań rozwojowych;

rozumie potrzebę angażowania interesariuszy programów rozwojowych;

Agata Siudak

Senior Learning & Development Specialist
Capgemini

794777389 https://www.linkedin.com/in/agata-siudak/

Jako specjalista L&D, od kilku lat zajmuję się organizowaniem procesu Onboarding dla nowych pracowników. W skład tego procesu wchodzi koordynacja szkoleń wstępnych, prowadzenie społeczności trenerskiej i organizacja subprocesów, które wspierają ten program. Mój wewnętrzny głos podpowiada mi w codziennych obowiązkach, aby szukać usprawnień tam gdzie jest to możliwe i uwalniać naszą kreatywność.

Szkolenie Learning & Development Management to ogromną dawka teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat prowadzenia projektów rozwojowych. Każdy moduł jest skonstruowany i prowadzony w przejrzysty sposób. Wszystkie ćwiczenia i materiały szkoleniowe skupiały się na naszych własnych doświadczeniach i przykładach. Największą wartością szkolenia była możliwość swobodnego dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniem z innymi uczestnikami oraz trenerami. Po każdym module wychodziłam z nowymi pomysłami na projekty, którymi się zajmuję i pewnością siebie, że będę w stanie je wdrożyć.


Terminy i ceny

Edycja 16 Rekrutacja trwa

Moduł I

21 - 23 lutego 2022

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu, trener, konsultant, facylitator

Moduł II

21 - 23 marca 2022

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

Moduł III

11 - 13 kwietnia 2022

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

3 900 PLN + 23% VAT

(4 797 PLN brutto) Płatność do 6 lutego 2022

Cena standardowa

3 500 PLN + 23% VAT

(4 305 PLN brutto) Płatność do 22 stycznia 2022

Rabat 400 PLN

3 x 1 400 PLN + 23% VAT

(1 722 PLN brutto) Płatność do 6 lutego 2022

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej, każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 48 godzin szkolenia online (9 dni)
 • 1,5 godzinne spotkanie online z praktykiem
 • Indywidualną konsultację (30 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym materiał video
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Edycja 17 Rekrutacja trwa

Moduł I

11 - 12 kwietnia 2022

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu, trener, konsultant, facylitator

Moduł II

9 - 10 maja 2022

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

Moduł III

30 - 31 maja 2022

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

4 400 PLN + 23% VAT

(5 412 PLN brutto) Płatność do 27 marca 2022

Cena standardowa

4 000 PLN + 23% VAT

(4 920 PLN brutto) Płatność do 12 marca 2022

Rabat 400 PLN

3 x 1 600 PLN + 23% VAT

(1 968 PLN brutto) Płatność do 27 marca 2022

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej, każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 48 godzin szkolenia (6 dni)
 • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych
 • 1,5 godzinne spotkanie online z praktykiem
 • Indywidualną konsultację (30 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym materiał video
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Konsultantka ds. projektów rozwojowych, coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami