Szkolenia

Nasza oferta obejmuje zarówno indywidualne programy rozwojowe jak i szkolenia dla biznesu.

Szkolenia, które nauczą Cię świadomie pracować z innymi.

Gotowe, eksperckie kursy online dla Ciebie i Twojego zespołu.

Szkolenia, sesje facylitowane i projekty doradcze dla Twojej organizacji.

Wybierz usługę:Wybierz usługę:Nauczysz się świadomie pracować z innymi poprzez słuchanie, budowanie partnerskiej relacji oraz świadome wdrażanie zmian.

Najbliższy termin:
2 listopada 2023

Nauczysz się uruchamiać potencjał poszczególnych osób oraz grupy jako całości dzięki adekwatnemu korzystaniu z różnorodnych technik facylitacyjnych.

Najbliższy termin:
2 listopada 2023

Nauczysz się samodzielnie projektować szkolenia, świadomie korzystając z analizy potrzeb szkoleniowych.

Najbliższy termin:
10 października 2023

Kurs video, dzięki któremu zrozumiesz  mechanizm stresu. Poznasz rolę i funkcje emocji. Otrzymasz praktyczne wskazówki jak skutecznie obniżać pojawiające się napięcie i wzmacniać odporność psychiczną.

Kurs dostępny:
24/7

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie kształtować ją w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami.

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności potrzebne do budowania efektywnych zespołów.

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji. Doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów, liderów projektów, scrum masterów oraz osób prowadzących spotkania.

Udostępniamy gotowe kursy i szkolenia na dedykowanych platformach. Wspieramy liderów i ich zespoły w kształtowaniu odporności psychicznej, efektywności w myśleniu i zarządzaniu zespołem.

Zespół trenerów Wszechnicy UJ przy pracy

O nas

Stawiamy na wiedzę, zrozumienie, świadomość i wspólny rozwój

Budujemy dalekowzroczne strategie, w których pracownicy świadomie podejmją role zawodowe, wykonują swoją pracę kierowani wewnętrzną motywacją, poczuciem synergii i wpływu.

Zespół tańczących osób

Think tank

Nieustannie poszukujemy nowych kierunków rozwoju

W ramach międzynarodowych partnerstw opracowujemy innowacyjne usługi rozwojowe, bierzemy udział w badaniach systemu edukacji dorosłych i rynku pracu oraz wspieramy organizacje społeczne i grupy o utrudnionym dostępie do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Dzielimy się wiedzą

Tworzymy raporty i publikujemy artykuły tematyczne. Organizujemy webinary i wydarzenia rozwojowe.

Budujemy zaufanie

Organizacje naszych klientów są najlepszym potwierdzeniem naszego doświadczenia.