Nadchodzące

Nasze wartości

Sens

Odpowiadamy na rzeczywiste potrzeby, wspieramy
w świadomym podejmowaniu roli

Prostota

Dążymy do efektywności poprzez koncentrację na tym, co najważniejsze

Partnerstwo

Rozmawiamy otwarcie, stawiamy granice, szukamy równowagi
i wzajemności

Rzetelność

Dbamy o jakość, podejmujemy zobowiązania odpowiedzialnie

Rozwój

Dostrzegamy w ludziach potencjał i wspieramy w jego pełnym wykorzystaniu

Nasz zespół

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant, trener, coach, facylitator

ANETA MAREK Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

Maciej Kocurek Prezes Zarządu, trener, konsultant, facylitator

Monika Gąsienica Trener, facylitator, coach

Jakub Skrzypek Specjalista ds. finansów i organizacji

Artur Krupa Trener, coach, konsultant, facylitator

Karolina Chmiel Konsultantka ds. projektów rozwojowych, coach

Magdalena Pęcak Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

Karolina Kłeczek Starszy menedżer ds. projektów rozwojowych

Joanna Kudła Menedżer ds projektów rozwojowych

Rafał Stożek Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

Maciej Świeży Dyrektor Programowy, trener, coach

Paweł Grzesik Trener, aktor, coach

Izabela Dołęgiewicz Head of Professional Development, Consultant, Coach, Trainer

Katarzyna Gacek Trener, konsultant

Łukasz Baran Project manager of Professional Development

Inspiracje

O nas

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową, która wspiera rozwój ludzi i organizacji. Pracujemy w oparciu o ważne dla nas wartości: poczucie sensu, prostotę i partnerstwo. Tworzymy autorskie programy rozwoju kompetencji i rozwiązania z zakresu OD (Organization Development) korzystając z rezultatów badań naukowych, a także bazując na naszej praktyce edukacyjnej i biznesowej.
Jako firma powołana przez Uniwersytet Jagielloński upowszechniamy rozwiązania oparte na rzetelnej wiedzy eksperckiej promujące ideę Life Long Learning. Korzystamy z nich odpowiadając na potrzeby nowoczesnej gospodarki i sięgając myślą ku wyzwaniom organizacji przyszłości. Współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami promującymi wartościowe metody pracy i upowszechniamy je na rynku polskim.

Doradztwo i szkolenia dla firm

Pomagamy budować uczące się organizacje, które cenią rzetelną wiedzę i zrównoważony rozwój. W pracy z klientami proponujemy doradztwo dla firm, szkolenia dla pracowników, coaching indywidualny i coaching zespołowy, facylitację i warsztaty kreatywne. Realizujemy projekty doradcze dotyczące: zmiany kultury organizacyjnej, innowacyjności, tworzenia strategii organizacji, kształtowania przywództwa, rozwijania kompetencji kadry menedżerskiej oraz zarządzania różnorodnością.
Z klientami współtworzymy rozwiązania w obszarze zarządzania wiedzą, rozwoju wewnętrznych zespołów trenerów i coachów, a także tworzenia środowiska pracy zwiększającego poczucie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Stawiamy na ideę przywództwa angażującego, wzmacnianie autonomii i odpowiedzialności pracowników oraz pracę wokół wartości w organizacji.

Rozwój w roli zawodowej

Od początku naszej działalności kształcimy profesjonalistów: trenerów, coachów, facylitatorów, konsultantów, menedżerów i HR Business Partnerów, wspierając ich w bardziej świadomym i efektywnym podejmowaniu roli zawodowej. Nasze programy otwarte obejmują przede wszystkim: kurs coachingu i szkolenia dla coachów, szkolenia trenerskie, szkolenia menedżerskie, szkolenia dla HR, kurs facylitacji.
Są to kompleksowe, oparte na przemyślanych profilach kompetencyjnych programy, które pomagają budować spójność w roli: Szkoła Trenerów, Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching, Szkoła Facylitatorów, Learning & Development Management - Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji. Propagujemy rozwój kompetencji w roli menedżera przez cykliczne szkolenia otwarte i warsztaty dla menedżerów w ramach Team Leader's Week.

Pracowaliśmy dla