Certyfikacja kompetencji ICF

Co nas wyróżnia?

blank

Międzynarodowy certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD) wydawany na zakończenie Modułów I-IV + Pakiet certyfikacyjny.

blank

Najwyższy poziom akredytacji International Coach Federation i możliwość uzyskania certyfikatu PCC lub ACC ICF korzystając z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

blank

Międzynarodowa kadra certyfikowanych trenerów i asesorów Erickson Coaching International oraz International Coach Federation MCC i PCC.

Obecność
w ponad 25 krajach.

Międzynarodowa społeczność coachingowa, licząca ponad 45 000 osób, reprezentujących 85 krajów.

Wieloletnie doświadczenie (Erickson Coaching International od 1986 roku, Wszechnica UJ od 2007 roku).

Spójna metodologia
i kompletne przygotowanie do prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, inspirowanym praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.

Koncentracja na praktycznych umiejętnościach.

Kompleksowa informacja zwrotna
i rekomendacje rozwojowe w trakcie indywidualnych i grupowych sesji mentorskich.

Wymiana doświadczeń z grupą doświadczonych, praktykujących coachów.

Zindywidualizowane wsparcie
w trakcie procesu certyfikacyjnego.

Dofinansowanie pakietu certyfikacyjnego za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

blank


APLIKACJA W ICF

Zbieranie doświadczenia:

blank Mamy obowiązek rejestrować swoje godziny doświadczenia, wg wzoru ICF Client Coaching Log

blank Szczegółowe zasady rozliczania godzin przez ICF są dostępne na stronie ICF Global, pod adresem: https://coachfederation.org/experience-requirements


Jeśli warunki zostały spełnione (grafika powyżej) można aplikować o przyznanie akredytacji. W tym celu:

blank Należy złożyć aplikację on-line do ICF Global o przyznanie akredytacji: https://coachingfederation.org/credential-path-survey (ICF w ciągu czterech tygodni rozpatrzy aplikację).

blank Po rozpatrzeniu aplikacji prześle link do rozwiązania testu wiedzy składającego się ze 155 pytań jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu jest 3h zegarowe. Więcej informacji o teście wiedzy (The Coach Knowledge Assessment)

blank Po zaliczeniu testu wiedzy (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi) przyznawana jest akredytacja coacha ICF na wybranym wcześniej poziomie.

Adresaci i zastosowanie

blank

Pakiet certyfikacyjny jest przeznaczony dla osób, które traktują coaching jako element swojej roli zawodowej i dążą do tego, by oferować innym profesjonalne wsparcie.

Najbardziej skorzystają na nim osoby, które mają okazję prowadzić coaching poza kontekstem szkolenia (pozwoli im to stosować wnioski z sesji mentorskich w praktyce). Użyteczność programu nie zależy natomiast od liczby zgromadzonych godzin coachingowych.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • Ukończenie Modułów I-II ) The Art & Science of Coaching (ścieżka ACTSH, akredytacja na poziomie ACC) lub
 • Ukończenie Modułów I-IV The Art & Science of Coaching (ścieżka ACTP, akredytacja możliwa na poziomie ACC lub PCC) lub
 • Ukończenie innego minimum 60-godzinnego szkolenia coachingowego, mogą skorzystać z usługi mentoringu, niezbędnej do certyfikacji w ICF ścieżką ACSTH lub ścieżką Portfolio.

Mentorzy

dr Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 • blank
 • blank

Artur Krupa

Jestem magistrem psychologii oraz magistrem inż. zarządzania i marketingu. Jestem posiadaczem m.in. certyfikatu Professional Certified Coach przyznawanego przez International Coach Federation, certyfikatu Certified Professional Facilitator przyznawanego przez International Association of Facilitators, oraz certyfikatu trenera zarządzania wydanego przez Edexcel International.

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów. Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

 • blank
 • blank
 • blank

Magdalena Giec

Jestem akredytowanym coachem PCC ICF, w latach 2012-2013 byłam członkiem zarządu i vice-prezes International Coach Federation Poland. Jestem międzynarodowym trenerem i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Brazylia i Indie. Jestem również wykładowcą i trenerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności oraz przywództwie.

Prowadzę sesje coachingowe w języku polskim, francuskim oraz angielskim.

Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Grupa Allegro, PayU, OLX, Agora S.A., Credit Agricole, Wrigley, MAN Accounting Center. Moimi klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów.

 • blank
 • blank

dr Beata Świeży

Jestem doktorem psychologii, certyfikowanym coachem (Professional Certified Coach icf; Erickson Certified Professional Coach). Przeprowadziłam ponad tysiąc godzin indywidualnych sesji. Prowadzę prywatną praktykę coachingową specjalizując się we wspieraniu rozwoju osobistego klientów indywidualnych. Prowadzę również coaching w organizacjach, pracując głównie z kadrą menedżerską.

Współpracuję z organizacjami, wspierając wyższą kadrę menedżerską w budowaniu kompetencji niezbędnych do dalszego rozwoju. Prowadzę również duże projekty coachingowe dla pracowników nauki i menedżerów związanych z oświatą, współpracując z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Od kilku lat specjalizuję się w prowadzeniu mentoringu i superwizji dla coachów, chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz przygotować się do międzynarodowej certyfikacji ICF na poziomie ACC i PCC. Jestem polskim mentorem międzynarodowej szkoły coachingu Erickson College International, której jestem absolwentką.

Ukończyłam, a obecnie jestem jednym z konsultantów w trakcie międzynarodowych warsztatów Making the differences — understanding how groups and organisations work, a wiedzę o nieświadomych procesach wpływających na funkcjonowanie grup i jednostek wykorzystuję w pracy coachingowej i superwizyjnej.

 • blank
 • blank

Jo-Ann Harris

Jestem dyrektorem ds. Szkoleń w Erickson Coaching International. Prowadzę także zajęcia The Art & Science of Coaching stacjonarnie oraz przez Internet.

Zajmuje się coachingiem od 12 lat. Po ponad 15 latach pracy na stanowisku kierowniczym oraz jako certyfikowany specjalista ds. szkoleń i rozwoju, rozpoczęłam karierę coachingową jako coach wewnętrzny współpracując z menedżerami i zespołami zarządzającymi.

Zainteresowanie rolą lidera oraz znaczenie relacji w budowaniu organizacji odnoszących sukcesy sprawiły, że rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku zarządzania. W tym czasie zostałam również certyfikowanym coachem kadry zarządzającej.

 • blank
 • blank

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu coachingu menedżerskiego, treningach kreatywności i metodyki pracy grup synektycznych oraz doskonaleniu kompetencji menedżerskich.

Pełnię funkcję kierownika merytorycznego Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. Moje doświadczenie w prowadzeniu kursów trenerskich obejmuje między innymi zaawansowane zagadnienia związane z rozwojem kompetencji interpersonalnych, kierowaniem dynamiką grupy i stosowaniem zaawansowanych metod szkoleniowych, a także autorski program „Psychologia dla Trenerów”.

 • blank
 • blank

Program

Mentoring grupowy

 • 2 spotkania / 2 h

Spotkania online, które obejmują:

 • przydział uczestników do mentorów;
 • rozmowę na temat rozwoju zawodowego uczestników;
 • przypomnienie i przegląd profilu kompetencji coachingowych;
 • doskonalenie umiejętności oceny jakości rozmów coachingowych.

Sesje grupowe

 • 3 sesje grupowe
 • Sesje mentoringu grupowego wraz z uczestnikami pakietu certyfikacyjnego i mentorem (zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych);
 • Terminy ustalane są indywidualnie wraz z mentorem.

Sesje indywidualne

 • 3 sesje indywidualne
 • Sesje indywidualne obejmują bezpośrednią współpracę
  z mentorem w odniesieniu do prowadzonych „na żywo” lub nagrywanych sesji coachingowych.

Egzamin

 • Obserwowana sesja coachingowa
 • Egzamin ustny realizowany w formie sesji coachingowej: obserwowana sesja telekonferencyjna z własnym klientem;
 • Weryfikacja zgodności z profilem kompetencyjnym na poziomie PCC ICF;
 • Decyzja o przyznaniu certyfikatu certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Diploma – ESFCD ACTP ICF.

Akredytacja

Pakiet certyfikacyjny kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I-IV.

 

Program „The Art & Science of Coaching” Moduły I-IV + Pakiet certyfikacyjny jest objęty najwyższym poziomem akredytacji przyznawanej przez International Coach Federation – ACTP. Oznacza to, że jego absolwenci mogą występować o certyfikaty na poziomie PCC i ACC korzystając z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

 

 Więcej informacji o ścieżkach certyfikacji na stronie blank

Pobierz szczegółową ofertę

 • blank
 • blank

Efekty

Uczestnicy kursu mogą liczyć na:

zindywidualizowane wsparcie w trakcie certyfikacji (dzięki zaangażowaniu zespołu mentorów);

kompleksową informację zwrotną i rekomendacje rozwojowe w trakcie indywidualnych i grupowych sesji mentorskich;

wymianę doświadczeń z grupą doświadczonych, praktykujących coachów;

wskazówki i rekomendacje dotyczące konkretnych sytuacji pochodzących z ich własnej praktyki zawodowej;

możliwość uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (ESFCD i ACC lub PCC ICF).

Certyfikacja

Osoby, które ukończyły inne, minimum 60-godzinne szkolenie coachingowe oraz Pakiet Certyfikacyjny:

blank

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACSTH lub ścieżką Portfolio.

Osoby, które ukończą Moduły I-IV oraz Pakiet Certyfikacyjny:

blank

uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD)

blank

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACTP

Terminy i ceny

Rekrutacja trwa

Pierwsze spotkanie online

25 października 2022

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

II Spotkanie online

24 stycznia 2023

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Sesje mentoringowe

Terminy ustalane są indywidualnie

Egzamin

Terminy ustalane są indywidualnie

4 600 PLN + 23% VAT

(5 658 PLN brutto) Płatność do 11 października 2022

Cena standardowa

3 900 PLN + 23% VAT*

(4 797 PLN brutto) Płatność do 11 października 2022

Rabat 700 PLN

*Rabat w wysokości 700 PLN + 23% VAT, dla osób które dokonają zapisu i płatności maksymalnie w ciągu roku od ukończenia Modułów I – IV (Cena pakietu 3 900 PLN + 23% VAT)

Cena obejmuje:

 • Mentoring grupowy – spotkanie online (2x2h);
 • Mentoring  – 3 sesje grupowe, 3 sesje indywidualne;
 • Egzamin na poziomie PCC;
 • Międzynarodowy certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD);
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACTP;
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC uproszczoną ścieżką ACTP.

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.
Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant, Coach, Trainer

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami