Inspiracje

Wydarzenia rozwojowe

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

23 czerwca 2020 | ONLINE
VI konferencja Ucząca się Organizacja
Czy wiesz, w jaki sposób ostatnie wydarzenia wpłyną na przyszłość Twojego miejsca pracy? Przyszedł czas, by zadać pytania wykraczające poza zarządzanie kryzysem.

Więcej

V edycja Team Leaders’ Week Online

16-22 CZERWCA 2020 | ONLINE
Od liderów oczekuje się obecnie nowych umiejętności i przywództwa na miarę czasów. Jaka jest zatem rola lidera w zmieniającej się rzeczywistości?

Więcej

Dyskusje tematyczne

“Zdrowa organizacja w nowym świecie”
Aktualna nieprzewidywalność warunków pracy, wymaga pogłębionej refleksji, rozmowy i wymiany doświadczeń, które mogą stanowić fundament dla skutecznego zarządzania kryzysem, ale także dla decyzji o działaniach w bardziej długofalowej perspektywie.

Więcej

Społeczny kontekst funkcjonowania organizacji

Warsztaty Listening Post
Formuła warsztatów Listening Post zakłada, że każda grupa jest do pewnego stopnia reprezentacją szerszego systemu społecznego i umożliwia wgląd w zachodzące w nim procesy.

Więcej

Szkoła Coachów Online?

4 CZERWCA 2020 | ONLINE
Czy można nauczyć się coachingu online? Garść informacji na temat nowej formuły Szkoły dla Coachów – Online!

Więcej

Psychologia dla Coachów Online?

21 MAJA 2020 | ONLINE
Garść informacji na temat nowej formuły Psychologii dla Coachów – Online!

Więcej

Scenariusze przyszłości – Angażowanie pracowników w dialog strategiczny

ONLINE I 8.09.2020
Jak angażować ludzi w dialog strategiczny – planowanie scenariuszowe

Więcej

Facylitacja w organizacji

ONLINE I 4 września 2020
Jak wykorzystać facylitację, by zaczerpnąć z potencjału pracowników w przemyślany, zorganizowany i profesjonalny sposób?

Więcej

Wspieranie pracowników w sytuacjach trudnych – potrzeby i rozwiązania

ONLINE I 30 marca 2020
Nasz webinar poświęcamy tematowi wspierania pracowników w trudnych sytuacjach.

Więcej

Zdalny facylitator, czyli jak prowadzić facylitację online

ONLINE I 18 marca 2020
Jak wykorzystać facylitację, by zaczerpnąć z potencjału pracowników w przemyślany, zorganizowany i profesjonalny sposób?

Więcej

Listening Post

Listening Post to część długofalowego, międzynarodowego projektu badawczego – barometr aktualnych nastrojów, nadziei i lęków, jakie towarzyszą codziennemu funkcjonowaniu w społeczeństwie i podejmowaniu różnych ról w jego obrębie.

Więcej

Władza i autorytet w zmieniających się organizacjach

Różnorodność w organizacji jest jej potencjałem, na którym można budować przewagę konkurencyjną, jednak stanowi również wyzwanie wymagające aktywnego działania.

Więcej

Wyzwania związane z różnorodnością

Podczas IV konferencji Ucząca się Organizacja – wyzwania związane z różnorodnością zaprosimy Państwa do wspólnego myślenia na temat różnorodności, wykraczając poza potoczne, powierzchowne rozumienie różnic.

Więcej

Dylematy autentycznego przywództwa i zaangażowania

Podczas III Konferencji Ucząca się Organizacja zaprosiliśmy do rozmowy na temat angażującego i autentycznego przywództwa zarówno w aspekcie refleksji nad własnym stylem zarządzania jak również kulturą zarządzania w organizacjach.

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2019

W dniach 7-13 października 2019 entuzjaści facylitacji z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki oraz Azji zorganizowali łącznie kilkaset wydarzeń mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat facylitacji i zachęcanie do jej stosowania.

Więcej

Liderze wspieraj, ale nie odbieraj – czyli o coachingowym podejściu do przywództwa

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Rotacja pracowników – przyczyny i strategie zaradcze

KRAKÓW I 25 października 2019
Pracując z organizacjami i menedżerami obserwujemy, że zwiększona rotacja ma coraz większą wagę w wymiarze społecznym, wpływa na kluczowe decyzje podejmowane w firmach, jest obszarem angażującym i skupiającym uwagę pracodawców.

Więcej

Jak skutecznie wdrażać coaching w organizacjach?

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Jak skutecznie wdrażać coaching w organizacjach?

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Rozwój w roli coacha

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Co może HR?

ONLINE I 2 kwietnia 2020
Czyją odpowiedzialnością jest budowanie relacji tworzących silne, wzajemne partnerstwo między HR a biznesem? I jak to robić?

Więcej

Więcej niż zarządzanie. Facylitacja w pracy menedżera

ONLINE | 18 września 2020
Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Jak diagnozować potrzeby rozwojowe pracowników i organizacji?

WROCŁAW I 3 marca 2020
Jak organizować szkolenia tak, aby pracownicy byli zadowoleni, ich kompetencje rosły, a ich przełożeni oceniali szkolenia jako realne wsparcie dla efektywności swych zespołów? 

Więcej

IV edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

I edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

III edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

II edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

Artykuły i narzędzia