Szkoła Facylitatorów

Dlaczego warto wziąć udział?

szkoła facylitatorów WUJ

 • Nauczysz się uruchamiać potencjał poszczególnych osób, jak i grupy jako całości, dzięki adekwatnemu korzystaniu z różnorodnych technik facylitacyjnych.
 • Nauczysz się projektować sesje facylitowane odpowiadające na różne zapotrzebowania,  w oparciu o diagnozę potrzeb przeprowadzenia facylitacji.
 • Rozwiniesz umiejętność stosowania podstawowych metod facylitacyjnych, służących: tworzeniu nowych rozwiązań i produktów, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, planowaniu oraz wymianie wiedzy.
 • Zwiększysz gotowość do pracy w roli facylitatora, dzięki świadomości procesów dziejących się w grupie oraz umiejętności tworzenia bezpiecznego środowiska pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą.

Kompetencje rozwijane w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ

szkoła facylitatorów

Kompetencje rozwijane w Szkole Facylitatorów zgodne z profilem kompetencji facylitatora (IAF Core Competencies)
opracowanym przez International Association of Facilitators.

Do kogo skierowana jest Szkoła Facylitatorów?

Szkoła Facylitatorów adresowana jest do osób z minimum rocznym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem lub w pracy z grupami, w szczególności do:

trenerów i konsultantów

poszukujących nowych możliwości zawodowego rozwoju i chcących korzystać w swojej pracy z elementów podejścia facylitacyjnego; 

scrum masterów 

osób pracujących w metodologiach zwinnych, które szukają metod na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań; 

trenerów wewnętrznych i specjalistów ds. HR

w szczególności odpowiedzialnych za inicjowanie procesów wymiany wiedzy w organizacji; 

specjalistów marketingu

którzy chcą rozwinąć umiejętność prowadzenia warsztatów mających na celu projektowanie rozwiązań dla swoich klientów;

liderów zmiany 

szukających metod angażowania pracowników w zmianę; 

szefów firm, organizacji, instytucji 

zainteresowanych rozwojem partycypacyjnego stylu zarządzania; 

Kompetencje uzyskane w Szkole Facylitatorów pozwalają na zastosowanie tej metodyki pracy w obszarach:

 • rozwiązywania problemów; 
 • zespołowego podejmowania decyzji i planowania działań; 
 • tworzenia oraz usprawniania rozwiązań; 
 • kreowania innowacyjnych produktów; 
 • optymalizacji procesów; 
 • wymiany wiedzy.

Co nas wyróżnia?

blank

Jedyna w Polsce Szkoła posiadająca najwyższy poziom akredytacji International Association of Facilitators.

blank

Program szkolenia obejmuje rozwój wszystkich kompetencji zawartych w międzynarodowym profilu kompetencji facylitatora opracowanym przez International Association of Facilitators;
Zdobyte umiejętności umożliwiają międzynarodową certyfikację.

blank

W zespole trenerskim członkowie IAF, w tym certyfikowani facylitatorzy (Certified Professional Facilitators).

Koncentracja na praktykowaniu w trakcie szkolenia - zarówno podczas bezpośrednich spotkań, jak i w środowisku online.

Indywidualne konsultacje programów sesji facylitacyjnych realizowanych w ramach treningu zadaniowego.

Superwizja grupowa treningu zadaniowego.

Doświadczenie prowadzących w realizacji projektów facylitacyjnych dla biznesu.

Ścisła współpraca z polskim oddziałem IAF.

88

godzin szkolenia

17

zrealizowanych edycji

202

Absolwentów

Trenerzy

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantką kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultantka mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Mam doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

 • blank

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

 • blank

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych. Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Tomasz Cichocki

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniem szkoleń online. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Katarzyna Piwowarczyk-Atys

Współpracuję z Wszechnicą od wielu lat w projekcie Szkoły Facylitatorów, współtworzyłam koncept zjazdu poświęconego wykorzystaniu metod twórczego myślenia.

Zawodowo jestem związana z branżą marketingową. Przez wiele lat pracowałam w agencji badań, jako strateg w agencji reklamowej, potem w kilku korporacjach w działach marketingu i badań. Od kilku lat pracuję w roli lidera zespołu marketingu. Oprócz tego, w zależności od potrzeb, jestem facylitatorką lub trenerką.

Prowadzę głównie warsztaty kreatywne, ideacyjne, warsztaty strategiczne i planistyczne oraz warsztaty efektywności osobistej w oparciu o narzędzie Insights Discovery.

 • blank

Program

Trening interpersonalny

 • 5 dni / 40 godzin
 • Trening interpersonalny to proces uczenia się w oparciu o doświadczenie uzyskiwane i analizowane w czasie jego trwania. Materiałem do pracy jest to, co realnie wydarza się pomiędzy uczestnikami treningu. Rozwijane w ten sposób kompetencje są kluczowe dla świadomego podejmowania i pełnienia roli facylitatora;
 • Dla ukończenia Szkoły Facylitatorów udział w treningu (odrębnie płatnym) jest obowiązkowy;
 • Szczegóły: czytaj więcej

Moduł 1

Umiejętności facylitacyjne w pracy z grupą

 • 4 dni / 32 godziny
 • Budowanie grupy wokół zadania;
 • Facylitacja i obszary jej zastosowania;
 • Zadania i rola facylitatora;
 • Planowanie facylitacji;
 • Narzędzia komunikacyjne w pracy facylitatora;
 • Przygotowanie uczestników do pracy online;
 • Jak działa grupa – dynamika w pracy online i offline;

Webinar / materał video

Facylitowanie sesji wykorzystujących twórcze myślenie

 • 60 minut
 • Czym jest twórcze myślenie;
 • Wykorzystanie twórczego myślenia w pracy grupy;

Moduł 2

Metody facylitacyjne służące tworzeniu nowych produktów oraz rozwiązywaniu problemów

 • 3 dni / 24 godziny
 • Przygotowanie grupy do pracy kreatywnej;
 • Podejście Creative Problem Solving;
 • Metody pracy kreatywnej;
 • Metody pracy z problemem;
 • Projektowanie sesji rozwiązywania problemów;
 • Trudne sytuacje i interwencje facylitacyjne;

Webinar / materiał video

Facylitowanie sesji zespołowego podejmowania decyzji

 • 60 minut
 • Strategie podejmowania decyzji;
 • Korzyści, koszty i wyzwania w zespołowym podejmowaniu decyzji;
 • Podejmowanie trafnych decyzji w zespole;
 • Facylitowanie podejmowania decyzji;

Moduł 3

Metody facylitacyjne służące podejmowaniu decyzji i planowaniu

 • 3 dni / 24 godziny
 • Sesje planowania zespołowego, struktury spotkań w zespołowym planowaniu;
 • Wzmacnianie motywacji uczestników do realizacji planu;
 • Podejmowanie decyzji w zespole – warunki, metody, techniki;
 • Metody uruchamiające wymianę wiedzy;
 • Projektowanie sesji facylitacyjnych;
 • Praca z dużymi grupami;

Praca własna

Trening zadaniowy

 • 3 godziny
 • Celem treningu zadaniowego jest zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoich środowiskach;
 • Trening zadaniowy polega na facylitowaniu min. 3 godzin spotkań (łącznie);
 • Trening zadaniowy jest organizowany przez uczestników we własnym zakresie;

Moduł 4

Superwizja grupowa treningu zadaniowego, podsumowanie Szkoły

 • 1 dzień / 8 godzin
 • Analiza pozytywnych doświadczeń z treningu zadaniowego;
 • Superwizja grupowa wybranych sytuacji, formułowanie wniosków na przyszłość;
 • Rozwój w roli facylitatora;

Szczegóły programu:

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Absolwent Szkoły Facylitatorów:

zna założenia, na których opiera się proces facylitacji w grupie i adekwatnie korzysta z tej metody pracy w swoich działaniach;

potrafi zdiagnozować potrzebę przeprowadzenia facylitacji i zaprojektować sesje facylitowane odpowiadające na różne zapotrzebowania;

rozumie rolę facylitatora, jej odmienność w stosunku do innych pełnionych ról i jest świadomy zasad etycznych pracy facylitatora;

potrafi uruchamiać potencjał poszczególnych osób jak i grupy jako całości;

potrafi zastosować podstawowe metody facylitacyjne służące: tworzeniu nowych rozwiązań, produktów, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, planowaniu oraz wymianie wiedzy;

rozumie procesy dziejące się w małej grupie, umie tworzyć bezpieczne środowisko, potrafi zapobiegać powstawaniu typowych, trudnych sytuacji w pracy z grupą i adekwatnie reagować, jeśli sytuacje te wystąpią;

O facylitacji

Jeśli przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu chcecie dowiedzieć się co nieco o facylitacji, zapraszamy do naszego kanału „Stacja Facylitacja”, w którym odkrywamy tajniki tego sposobu pracy, pokazujemy narzędzia, dyskutujemy o dylematach związanych z rolą facylitatora.

Gospodarzami kanału są Magdalena Pęcak, Aneta Marek i Maciej Kocurek. Od czasu do czasu zapraszają gości, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie facylitacji.

 

#1  Co to jest facylitacja?

blank

#2  Facylitacja spotkań online
#3  Dlaczego tęsknimy za spotkaniami?
#4  Pora na facylitatora
#5  Komunikacja, cel, nastawienie w sesji zdalnej
#6  Kapelusze de Bono – narzędzie ukierunkowanego myślenia
#7  Menedżer jako facylitator?
#8  Konflikt podczas spotkania – co robić?
#9  Kick off zmiany organizacyjnej
#10  Co zabierzemy z online na salę. Technologia w facylitacji
#11  Klęska urodzaju – kiedy pomysłów jest za dużo
#12  Facylitacja podczas konferencji
#13  Wdrażanie facylitacji w organizacji
#14  Kiedy 2 + 2 = 5 😉 Burza mózgów i jej odmiany
#15  Facylitacja w praktyce organizacji pozarządowej (cz. 1)
#16  Facylitacja w praktyce organizacji pozarządowej (cz. 2)
#17  Co za paczka! Facylitator, trener, team coach, moderator, mediator
#18  Jak facylitacja wspiera myślenie w organizacji?
#19  Jak przygotować ludzi do facylitacji?
#20  Jak zostałam facylitatorką?
#21  O facylitacji, której potrzebuje świat
#22  Zanim rozpoczniesz projektowanie sesji
#23  Tydzień Facylitacji is coming
#24  Jak trener może korzystać z facylitacji?
#25  Facylitacja zamiast szkolenia
#26  Facylitacja oczami badaczki innowacji
#27  Kadr z Tygodnia Facylitacji 2020
#28  Jak facylitacja może wspierać menedżerów i zespoły w kryzysie?
#29  Stwarzanie warunków do dialogu
#30  Różnorodność w facylitacji
#31  Co L&D Manager powinien wiedzieć o facylitacji?
#32  Trzy sposoby na dobry początek facylitacji
#33  Raport z sesji facylitacyjnej
#34  Podsumowanie roku 2020
#35  Przedmiot jako atrybut facylitatora
#36  Miro i Mural – wirtualne tablice w facylitacji
#37  Facylitacja graficzna
#38  Dynamika grupy podczas spotkań online
#39  Facylitacja jako kompetencja przyszłości?
#40  Facylitacja grup międzynarodowych
#41  Konstruktywna krytyka podczas sesji
#42  Dwa pomysły na podsumowanie i celebrację sukcesu
#43  Poruszyć grupę – energizery
#44  Moc pracy w podpokojach
#45  Uczestnik na „nie” w facylitacji
#46  Rozgadany uczestnik
#47  Wewnętrzny vs. zewnętrzny facylitator
#48  Facylitacja doświadczenia
#49  Facylitacja – czy to ścieżka rozwoju dla mnie?

Jestem trenerką umiejętności miękkich, szkoleń TWI, a także facylitatorką. Prowadziłam facylitacje kilkuosobowych, a także kilkudziesięcioosobowych grup, pomagałam rozwiązywać problemy w projektach polskich i międzynarodowych, pracowałam z osobami na różnych szczeblach w organizacji w trakcie spotkań jednorazowych oraz cyklicznych. Szkolę także z myślenia wizualnego i facylitacji graficznej.

Ukończenie Szkoły Facylitatorów było dla mnie otwarciem kolejnego i fascynującego rozdziału w życiu zawodowym. Trenerzy Wszechnicy UJ są pełni pasji, wiedzy, ale również bogaci w różne doświadczenia, otwarci na potrzeby studentów. To wielka przyjemność dokształcać się w warunkach, które potrafią stworzyć na sali szkoleniowej. Dzięki Wszechnicy UJ zdobyłam nie tylko certyfikat, ale mnóstwo inspiracji i pomysłów na przyszłość.


Agata Brataniec

Facylitator | Trener | Konsultant | Menedżer

605 738 928 https://powiewmozliwosci.pl

Prowadzę szkolenia oraz warsztaty rozwojowe i menedżerskie. Facylituję spotkania strategiczne i projektowe. Uczestnikom pomagam odkryć tkwiące w nich możliwości, osiągnąć porozumienie, wypracować rozwiązania. Organizacjom - wypracować kierunki strategiczne, zbudować modele biznesowe i operacyjne, wdrażać rozwiązania optymalizacyjne. Łączę ludzi o różnych talentach, by budować efektywne zespoły.

Wszechnica to wyjątkowe miejsce i wyjątkowi ludzie – zarówno trenerzy, jak i uczestnicy. Wysoka jakość, otwartość i partnerskie relacje. Zajęcia to praktycznie sama praktyka z niezbędną dawką teorii. I różnorodność – sposobu prowadzenia, treści, narzędzi. W Szkole Facylitatorów bardzo cenna była dla mnie możliwość doświadczania różnych metod najpierw w bezpiecznym środowisku szkoleniowym, by później móc je przenieść na grupy, z którymi pracowałam. Do dziś korzystam z narzędzi, które poznałam we Wszechnicy UJ, a uczestnicy moich warsztatów twierdzą, że to podejście „innowacyjne”.


Dorota Cudna-Sławińska

Business Development Director - Growth Initiatives & Strategy Activation

668 240 659 https://www.linkedin.com/in/dorota-cudna-sławińska-aa003629/

Managerka, badaczka i facylitatorka. Z branżą marketingową związana od 2001. W trakcie 20-letniej pracy zawodowej zdobyła rozlegle doświadczanie w zakresie zarządzania, tworzenia rozwiązań badawczych, przekładania ich wyników na strategie i aktywacje marketingowe. Certyfikowana facylitatorka, absolwentka Szkoły Facylitatorów Wszechnicy UJ oraz członkini Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Gorąco polecam uczestnictwo w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ. Możecie liczyć na wspaniałą, doświadczoną kadrę i wiele godzin praktyki. Zarówno osoby początkujące, jak i już doświadczone wiele wyniosą z tej przygody. Przygody, która jak w moim przypadku, może stać się Waszą codziennością zawodową i pasją.


Żaneta Lipiec-Goj

Manager | Facyliator | Trener | Coach

508 902 926 https://www.linkedin.com/in/żaneta-lipiec-goj

Jestem coachem, facylitatorem, trenerem i entuzjastką komunikacji empatycznej. Mam 8-letnie doświadczenie managerskie, dzięki czemu posiadam szerokie kompetencje w motywowaniu i rozwijaniu ludzi. Pasjonują mnie zwinne techniki pracy z zespołami. Swoją pracę opieram na NVC. Prowadzę autorskie warsztaty rozwojowe w obszarze poszukiwania siebie i dobrostanu. Wspieram kobiety i mamy na drodze zmiany.

Z ogromną satysfakcją i przyjemnością ukończyłam Szkołę Facylitatorów. Dzięki niej rozwinęłam umiejętności angażowania grup i zespołów do wspólnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania działań, tworzenia i udoskonalania rozwiązań oraz wymiany wiedzy. Program szkoły oparty jest na bardzo dużej praktyce oraz profesjonalizmie prowadzących. Jest świetnym uzupełnieniem wiedzy nie tylko dla managerów, ale także dla osób pracujących z grupami.


Aleksandra Bukowska

Facylitator, trener, konsultant biznesu, specjalista ds. zarządzania zmianą
Sunday Morning

Facylitator i trener z 13-letnim doświadczeniem pracy w korporacji i zespołach projektowych; Fascynuje ją praca z grupami i wypracowywanie wspólnych rozwiązań tam, gdzie wydaje się, że jest to niemożliwe. Na sali szkoleniowej spędziła ok. 1000 godzin, facylitując procesy ustalania strategii, definiowania celów, organizowania projektów oraz ich podsumowywania, podejmowania różnorodnych decyzji i usprawniania współpracy w zespole czy organizacji.

Szkoła Facylitatorów jest doskonałą możliwością do zdobycia wiedzy dotyczącej facylitacji procesów grupowych. Wiedza ta może być wykorzystywana na różnych poziomach organizacji – w działach HR, przez menadżerów zarządzających zespołami różnej wielkości, osoby kierujące projektami, działy BHP – jednym słowem tam, gdzie jest konieczne wypracowywanie rozwiązań czy też działań, pomysłów, postaw etc. w grupie. Największą wartością Szkoły są na pewno specjaliści [...]. Pod ich czujnym okiem można ze spokojem ćwiczyć swoje umiejętności, wiedząc, że otrzymany feedback będzie solidną porcją informacji zwrotnej. […] Zyskałam szersze portfolio narzędzi, które mogę wykorzystywać podczas spotkań warsztatowych, to wpływa na większe zadowolenie uczestników, lepsze wyniki spotkań, a także na lepsze ich planowanie.


Terminy i ceny

Edycja 21 - Rekrutacja trwa 7 dni stacjonarnie + 4 dni online

Moduł I - online

31 marca - 1 kwietnia 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł I - stacjonarnie

7 - 8 kwietnia 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II - online

28 kwietnia 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II - stacjonarnie

5 - 6 maja 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł III - online

3 czerwca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł III - stacjonarnie

11 - 12 czerwca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV - stacjonarnie

8 września 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8 900 PLN + 23% VAT

(10 947 PLN brutto) Płatność do 16 marca 2022

Cena standardowa

7 900 PLN + 23% VAT

(9 717 PLN brutto) Płatność do 30 stycznia 2022

Rabat 1 000 PLN

8 400 PLN + 23% VAT

(10 332 PLN brutto) Płatność do 1 marca 2022

Rabat 500 PLN

4 x 2 300 PLN + 23% VAT

(2 829 PLN brutto) Płatność do 16 marca 2022

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 88 godzin szkolenia (11 dni: 7 dni stacjonarnie + 4 online)
 • Dwa webinary/materiały video
 • Indywidualną konsultację (30 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Edycja 19 - W trakcie 7 dni stacjonarnie + 4 dni online

Moduł I - online

17 - 18 września 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł I - stacjonarnie

23 - 24 września 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II - online

15 października 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II - stacjonarnie

22 - 23 października 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł III - online

8 listopada 2021

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł III - online

19 - 20 listopada 2021

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV - stacjonarnie

17 grudnia 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Edycja 22 - Rekrutacja trwa 7 dni stacjonarnie + 4 dni online

Moduł I - online

11 - 12 kwietnia 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł I - stacjonarnie

21 - 22 kwietnia 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II - online

19 maja 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II - stacjonarnie

27 - 28 maja 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł III - online

20 czerwca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł III - stacjonarnie

24 - 25 czerwca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV - stacjonarnie

15 września 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8 900 PLN + 23% VAT

(10 947 PLN brutto) Płatność do 27 marca 2022

Cena standardowa

7 900 PLN + 23% VAT

(9 717 PLN brutto) Płatność do 10 lutego 2022

Rabat 1 000 PLN

8 400 PLN + 23% VAT

(10 332 PLN brutto) Płatność do 12 marca 2022

Rabat 500 PLN

4 x 2 300 PLN + 23% VAT

(2 829 PLN brutto) Płatność do 27 marca 2022

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 88 godzin szkolenia (11 dni: 7 dni stacjonarnie + 4 online)
 • Dwa webinary/materiały video
 • Indywidualną konsultację (30 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Edycja 20 - W trakcie 7 dni stacjonarnie + 4 dni online

Moduł I - online

12 - 13 listopada 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł I - stacjonarnie

25 - 26 listopada 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II - online

10 grudnia 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II - stacjonarnie

17 - 18 grudnia 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł III - online

4 stycznia 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł III - stacjonarnie

13 - 14 stycznia 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV - stacjonarnie

18 lutego 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Edycja 23 - Rekrutacja trwa 7 dni stacjonarnie + 4 dni online

Moduł I - online

23 - 24 maja 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł I - stacjonarnie

29 - 30 maja 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II - online

20 czerwca 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II - stacjonarnie

25 - 26 czerwca 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł III - online

17 lipca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł III - stacjonarnie

22 - 23 lipca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV - stacjonarnie

23 września 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8 900 PLN + 23% VAT

(10 947 PLN brutto) Płatność do 8 maja 2022

Cena standardowa

7 900 PLN + 23% VAT

(9 717 PLN brutto) Płatność do 24 marca 2022

Rabat 1 000 PLN

8 400 PLN + 23% VAT

(10 332 PLN brutto) Płatność do 23 kwietnia 2022

Rabat 500 PLN

4 x 2 300 PLN + 23% VAT

(2 829 PLN brutto) Płatność do 8 maja 2022

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 88 godzin szkolenia (11 dni: 7 dni stacjonarnie + 4 online)
 • Dwa webinary/materiały video
 • Indywidualną konsultację (30 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Konsultantka ds. projektów rozwojowych, coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami