Psychologia dla coachów

Psychologia dla Coachów Online?

Pytania i odpowiedzi

Praca zdalna, ma prawo budzić różne pytania. Chętnie odpowiemy na każdą z nich w indywidualnej rozmowie – poniżej zamieszczamy jednak najważniejsze informacje.

Czy można uczyć się online?

Można. Podstawową formą ćwiczenia umiejętności coachingowych podczas kursu jest prowadzenie rozmów, dyskusji, a to przy aktualnie dostępnej technologii jest nie tylko możliwe, ale dosyć wygodne. Szkolenie które Państwu proponujemy nie oznacza „przeklikiwania się” przez kolejne slajdy prezentacji i nauki za pośrednictwem e-maila. Jest bezpośrednim, interaktywnym doświadczeniem kontaktu z grupą i prowadzącymi.

 Jak pracujemy?

 • Wykorzystanie platformy Zoom pozwalającej na rozmowę „na żywo”, wzajemne widzenie się, udostępnianie ekranów/whiteboardów, dzielenie uczestników na małe grupy (pokoje), dzięki czemu zostaje zachowana interaktywna, dynamiczna forma szkolenia.
 • Harmonogram pracy jest dopasowany do specyfiki uczenia się online.
 • Wykorzystanie platformy Google Classroom, gdzie udostępniane są materiały w ramach szkolenia i która jest miejscem pozwalającym na wzajemną komunikację pomiędzy uczestnikami.
 • Dodatkowo nagrywane są sesje wprowadzające, a następnie udostępniane uczestnikom.

 

Co nas wyróżnia?

Program Psychologia dla Coachów posiada akredytację International Coach Federation i jest programem typu CCE – Continuing Coach Education. Udział w kursie pozwala na uzyskanie 45 punktów CCE dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC i MCC a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio. Psychologia dla Coachów to kurs służący budowaniu powiązań między rzetelną wiedzą psychologiczną i praktyką coachingową. Uczestniczący w nim coachowie uporządkują i zweryfikują założenia, na których opierają się w codziennej pracy z klientami.

Pierwszy w Polsce akredytowany przez International Coach Federation kurs uzupełniający wiedzę psychologiczną przydatną w pracy coacha.

45 h szkolenia typu CCE (Continuing Coach Education), pozwalającego na odnawianie certyfikacji ICF.

Kierownictwo merytoryczne dr Macieja Świeżego, autora książki Psychologia dla coachów.

Spotkania w małych grupach, w gronie praktykujących coachów.

Prowadzący to psychologowie z dużym doświadczeniem w praktyce coachingowej.

Praktyka stosowania narzędzi coachingowych inspirowanych wiedzą psychologiczną.

Lektura i wspólna dyskusja tekstów psychologicznych.

Mini-wykłady przekazujące syntetyczną wiedzę.

Studia przypadku odnoszące się do praktyki coachingowej.

Kurs studiów jest realizowany w 100% online.

Wygoda oraz spora oszczędność czasu i pieniędzy (brak kosztów dojazdu i zakwaterowania).

Ucząc się online – nabywasz dodatkowe umiejętności.

Dofinansowanie kursu za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

Adresaci

Kurs Psychologia dla coachów jest skierowany do osób, które:

ukończyły kompleksowy, trwający co najmniej 60 godzin kurs coachingu;

aktualnie korzystają z umiejętności coachingowych w praktyce;

chcą poszerzyć wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;

chcą uporządkować i zweryfikować założenia, na których opierają się w codziennej pracy z klientami;

Kurs zaprojektowano z myślą o osobach nie mających wykształcenia psychologicznego. Może jednak być użyteczny również dla psychologów, zainteresowanych odświeżeniem i pogłębieniem zdobytej wcześniej wiedzy.

Trenerzy

dr Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

dr Beata Świeży

Jako doktor psychologii prowadzę zajęcia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem certyfikowanym coachem (Professional Certified Coach oraz Erickson Certified Professional Coach). Prowadzę prywatną praktykę coachingową specjalizując się we wspieraniu rozwoju osobistego klientów indywidualnych.

Moim głównym obszarem specjalizacji szkoleniowej jest rozwój kompetencji osobistych i zarządzanie karierą. Od kilku lat prowadzę własną praktykę coachingową, koncentrując się na rozwoju osobistym w pracy z klientami indywidualnymi. Prowadzę również coaching w organizacjach, pracując głównie z kadrą menedżerską. Wspiera mentorsko coachów przystępujących do certyfikacji w ścieżce ACTP oraz portfolio. Jestem autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych skoncentrowanych wokół stosowanych aspektów psychologii osobowości, motywacji i procesów poznawczych.

Realizowałam projekty coachingowe i szkoleniowe dla takich klientów jak m.in.: ABB, Puratos Polska, Construct Sp. z o.o., ExecMind, Commercial Union Polska.

Tadeusz Reimus

Jestem akredytowanym coachem International Coach Federation na poziomie  PCC (Proffesional Certified Coach); z wykształcenia i powołania psycholog. Jestem absolwentem psychologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stypendystą Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia).

Od 13 lat wprowadzam zmiany w zespołach i organizacjach. Moje doświadczenie zawodowe to 9000 godzin przeprowadzonych szkoleń, 2500 godzin konsultacji i ponad 1500 godzin akredytowanych coachingów. Bywam wykładowcą akademickim, autorem strategicznych dokumentów, facylitatorem. Przez cztery lata zarządzałem kilkudziesięcioosobowym zespołem trenerów i konsultantów realizujących potężne projekty HRowe dla biznesu i sektora rządowego.

Jestem również psychoterapeutą. W pracy klinicznej związany jestem ze Szpitalem im. Dr. J. Babińskiego w Kobierzynie, gdzie ukończyłem szkolenie certyfikacyjne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Staż odbywałem w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i integratywnym. Prowadzę terapię pod stałą superwizją.

Ukończyłem akredytowaną przez ICF Szkołę Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzoną przez Erickson College International (Vancouver), uzyskując certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC). Pracuje także jako coach systemowo-psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization) będąc absolwentem Executive Coaching – Systems – Psychodynamic Perspective, pierwszej szkoły coachingu w Polsce przygotowującej coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu systemowo-psychodynamicznym.

Jako trener współpracuję z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program

Moduł I

Sesja wprowadzająca | 2 dni | 16 h


 • Psychologia i coaching;
 • Główne nurty psychologiczne;
 • Motywacja i wyznaczanie celów;
 • Samoregulacja i podtrzymywanie wytrwałości.

Moduł II

Sesja wprowadzająca | 2 dni | 16 h


 • Coaching i terapia;
 • Procesy nieświadome i ich wpływ na pracę coachingową;
 • Struktura osobowości;
 • Samowiedza i postrzeganie siebie.

Moduł III

Sesja wprowadzająca | 4 dni | 24 h


 • Emocje  i stres;
 • Interpretacje i przekonania;
 • Rozwój człowieka dorosłego;
 • Psychologia narracyjna: życie jako opowieść;
 • Superwizja coachingowa;
 • Podsumowanie kursu.

Szczegóły programu

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający wiedzę w obszarach, których dotyczy seminarium, należy:

 • odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 75% pytań w każdym z quizów sprawdzających znajomość dyskutowanych tekstów (quizy można rozwiązywać wielokrotnie);
 • poprawnie rozwiązać studium przypadku wymagające zastosowania wiedzy psychologicznej do praktycznego wyzwania związanego z pracą coachingową.

Osoby, które nie spełnią jednego z powyższych kryteriów, ale wzięły udział w we wszystkich zajęciach  otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Uczestnicy kursu Psychologia dla coachów:

poszerzą wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;

poznają wybrane koncepcje i wyniki badań istotne w praktyce wspierania rozwoju innych;

nauczą się planować i modyfikować interwencje coachingowe odwołujące się do poznanych mechanizmów;

wzmocnią umiejętności samodzielnej, krytycznej analizy dostępnych na rynku metod i podejść do wspierania rozwoju;

poznają praktyczne kryteria zdrowia psychicznego i ich zastosowanie w decyzji o podjęciu lub rezygnacji z coachingu.

Akredytacja ICF

Osoby, które ukończą kurs Psychologia dla Coachów:

uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu akredytowanego przez International Coach Federation, typ CCE (Continuing Coach Education)

Udział w kursie pozwala na otrzymanie zaświadczenia o zrealizowaniu 45 godzin CCE (Continuing Coach Education) (26 - Core Competencies oraz 19 - Resource Development)

Udział w kursie pozwala na

odnowienie akredytacji ACC, PCC lub MCC,

a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio.

Terminy i ceny

Edycja 7 Rekrutacja w toku

Moduł I

24*, 27-28 czerwca 2020

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł II

8*, 11-12 lipca 2020

Tadeusz Reimus

Psychoterapeuta, coach PCC, trener

Moduł III

22*, 25-26 lipca, 8-9 sierpnia 2020

dr Beata Świeży

Doktor psychologii, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach PCC

3500 PLN + 23% VAT

(4 305 PLN brutto) Płatność do 24 maja 2020

Rabat 400 PLN

3900 PLN + 23% VAT

(4 797 PLN brutto) Płatność do 10 czerwca 2020

Cena standardowa

3200 PLN + 23% VAT*

(3 936 PLN brutto) Płatność do 10 czerwca

Rabat 700 PLN *

3 x 1400 PLN + 23% VAT

(1 722 PLN brutto) Płatność 1 raty do 10 czerwca

Cena standardowa

* Cena dla Absolwentów Szkoły Coachów – The Art & Science of Coaching

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje: 

 

 • udział w kursie akredytowanym przez International Coach Federation;
 • zestaw lektur towarzyszących każdemu z tematów;
 • książkę „Psychologia dla coachów” autorstwa Macieja Świeżego;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia typu CCE (Continuing Coach Education) ICF.

Godziny zajęć:

 

*Sesja 1 wprowadzająca 18.00 – 19.30 (24.06, 8.07, 22.07).

Sesje w pozostałych dniach odbywać się bedą w godzinach 9.00 – 15.00 (godziny mogą ulec zmianie w zależności od poszczególnych dni szkolenia).


Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Moduł I

9-10 maja 2020

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł II

23-24 maja 2020

Tadeusz Reimus

Psychoterapeuta, coach PCC, trener

Moduł III

19-21 czerwca 2020

dr Beata Świeży

Doktor psychologii, nauczyciel akademicki, certyfikowany coach PCC

3500 PLN + 23% VAT

(4 305 PLN brutto) Płatność do 9 kwietnia 2020

Rabat 400 PLN

3900 PLN + 23% VAT

(4 797 PLN brutto) Płatność do 25 kwietnia 2020

Cena standardowa

3200 PLN + 23% VAT

(3 936 PLN brutto) Płatność do 25 kwietnia 2020

Rabat 700 PLN*

3 x 1400 PLN + 23% VAT

(1 722 PLN brutto) Płatność do 25 kwietnia 2020

Cena standardowa

* Cena dla Absolwentów Szkoły Coachów – The Art&Science of Coaching

Cena obejmuje:

 • udział w kursie akredytowanym przez International Coach Federation;
 • zestaw lektur towarzyszących każdemu z tematów;
 • książkę „Psychologia dla coachów” autorstwa Macieja Świeżego;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia typu CCE (Continuing Coach Education) ICF;
 • lunch i poczęstunek podczas przerw kawowych.
Skontaktuj się z nami

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych, coach, trener

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami