Psychologia dla coachów

Co nas wyróżnia?

Psychologia dla coachów pomaga oprzeć dotychczas zdobyte umiejętności i doświadczenie coachingowe na solidnych podstawach wiedzy psychologicznej. Uczestnicy uczą się rozumieć wyzwania swoich klientów przez pryzmat najważniejszych koncepcji z zakresu psychologii motywacji, osobowości i rozwoju osób dorosłych. Poznają mechanizmy leżące u podstaw skuteczności narzędzi coachingowych, a przez to stają się bardziej elastyczni w ich stosowaniu. Dzięki konfrontowaniu obiegowej, uproszczonej wiedzy z wynikami badań upewniają się, że służą innym tak rzetelnie, jak to możliwe. 

Pierwszy w Polsce akredytowany przez ICF kurs uzupełniający wiedzę psychologiczną w pracy coacha.

45 punktów CCE (Continuing Coach Education) pozwalających na odnowienie certyfikatów ICF.

Cena kursu zawiera książkę „Psychologia dla coachów” autorstwa dr Macieja Świeżego - kierownika merytorycznego kursu.

Prowadzący to psychologowie i psychoterapeuci z dużym doświadczeniem w praktyce coachingowej.

Rzetelna wiedza psychologiczna w przystępnej, praktycznej formie.

Studia przypadku, ćwiczenia coachingowe i superwizja pracy uczestników.

Cykl interaktywnych spotkań online: łatwiejsze dopasowanie do kalendarza i zerowe koszty dojazdu.

Możliwe dofinansowanie za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

blankKsiążka autorstwa dr Macieja Świeżego „Psychologia dla Coachów”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dostępna jest pod adresem: https://www.profinfo.pl/

Adresaci

Kurs Psychologia dla coachów jest skierowany do osób, które:

ukończyły kompleksowy, trwający co najmniej 60 godzin kurs coachingu;

aktualnie korzystają z umiejętności coachingowych w praktyce;

chcą poszerzyć wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;

chcą uporządkować i zweryfikować założenia, na których opierają się w codziennej pracy z klientami;

Program Psychologia dla Coachów posiada akredytację International Coach Federation i jest programem typu CCE – Continuing Coach Education. Udział w kursie pozwala na uzyskanie 45 punktów CCE dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC i MCC a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio. Psychologia dla Coachów to kurs służący budowaniu powiązań między rzetelną wiedzą psychologiczną i praktyką coachingową. Uczestniczący w nim coachowie uporządkują i zweryfikują założenia, na których opierają się
w codziennej pracy z klientami.

Kurs zaprojektowano z myślą o osobach nie mających wykształcenia psychologicznego. Może jednak być użyteczny również dla psychologów, zainteresowanych odświeżeniem i pogłębieniem zdobytej wcześniej wiedzy.

Jak pracujemy online?

blankPytania i odpowiedzi

Praca zdalna, ma prawo budzić różne pytania. Chętnie odpowiemy na każdą z nich w indywidualnej rozmowie – poniżej zamieszczamy jednak najważniejsze informacje.

blank Czy można uczyć się online?

Można. Podstawową formą ćwiczenia umiejętności coachingowych podczas kursu jest prowadzenie rozmów, dyskusji, a to przy aktualnie dostępnej technologii jest nie tylko możliwe, ale dosyć wygodne. Szkolenie które Państwu proponujemy nie oznacza „przeklikiwania się” przez kolejne slajdy prezentacji i nauki za pośrednictwem e-maila. Jest bezpośrednim, interaktywnym doświadczeniem kontaktu z grupą i prowadzącymi.

blank Jak pracujemy?

 • Wykorzystanie platformy Zoom pozwalającej na rozmowę „na żywo”, wzajemne widzenie się, udostępnianie ekranów/whiteboardów, dzielenie uczestników na małe grupy (pokoje), dzięki czemu zostaje zachowana interaktywna, dynamiczna forma szkolenia.
 • Harmonogram pracy jest dopasowany do specyfiki uczenia się online.
 • Wykorzystanie platformy Microsoft Teams , gdzie udostępniane są materiały w ramach szkolenia i która jest miejscem pozwalającym na wzajemną komunikację pomiędzy uczestnikami.

 

Trenerzy

dr Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 • blank
 • blank

dr Beata Świeży

Pracuję coachingowo z organizacjami, przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi pomagając im w rozwoju i łatwiejszym przechodzeniu przez zmiany. Wspieram menedżerów w rozwoju kompetencji, budowaniu roli i zarządzaniu zespołem. Pracuję również terapeutycznie i interwencyjnie pomagając pracownikom lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Specjalizuję się w prowadzeniu mentoringu i superwizji dla coachów, chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz przygotować się do międzynarodowej certyfikacji ICF. Jestem polskim mentorem międzynarodowej szkoły coachingu Erickson College International.

Prowadzę autorskie warsztaty rozwijające umiejętności coachingowe i propagujące wśród coachów wiedzę psychologiczną. W działalności szkoleniowej koncentruję się na budowaniu kompetencji menedżerskich oraz umiejętnościach coachingowych.

Realizowałam projekty coachingowe i szkoleniowe dla takich klientów jak m.in.: ABB, Puratos Polska, Construct Sp. z o.o., ExecMind, Commercial Union Polska.

 • blank
 • blank

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

We Wszechnicy UJ wszyscy kojarzą mnie z wykorzystywaniem metod psychodramatycznych  w pracy z grupą.

 • blank
 • blank

Program

Moduł I

4 spotkania | 16 h


 • Psychologia i coaching;
 • Główne nurty psychologiczne;
 • Motywacja i wyznaczanie celów;
 • Samoregulacja i podtrzymywanie wytrwałości.

Moduł II

4 spotkania | 16 h


 • Coaching i terapia;
 • Procesy nieświadome i ich wpływ na pracę coachingową;
 • Struktura osobowości;
 • Samowiedza i postrzeganie siebie.

Moduł III

6 spotkań| 24 h


 • Emocje  i stres;
 • Interpretacje i przekonania;
 • Rozwój człowieka dorosłego;
 • Psychologia narracyjna: życie jako opowieść;
 • Superwizja coachingowa;
 • Podsumowanie kursu.

Szczegóły programu

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający wiedzę w obszarach, których dotyczy seminarium, należy:

 • odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 75% pytań w każdym z quizów sprawdzających znajomość dyskutowanych tekstów (quizy można rozwiązywać wielokrotnie);
 • poprawnie rozwiązać studium przypadku wymagające zastosowania wiedzy psychologicznej do praktycznego wyzwania związanego z pracą coachingową.

Osoby, które nie spełnią jednego z powyższych kryteriów, ale wzięły udział w we wszystkich zajęciach  otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Szczegóły programu:

 • blank

Efekty

Uczestnicy kursu Psychologia dla coachów:

poszerzą wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;

poznają wybrane koncepcje i wyniki badań istotne w praktyce wspierania rozwoju innych;

nauczą się planować i modyfikować interwencje coachingowe odwołujące się do poznanych mechanizmów;

wzmocnią umiejętności samodzielnej, krytycznej analizy dostępnych na rynku metod i podejść do wspierania rozwoju;

poznają praktyczne kryteria zdrowia psychicznego i ich zastosowanie w decyzji o podjęciu lub rezygnacji z coachingu.

Akredytacja ICF

Osoby, które ukończą kurs Psychologia dla Coachów:

blank

uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu akredytowanego przez International Coach Federation, typ CCE (Continuing Coach Education)

blank

Udział w kursie pozwala na otrzymanie zaświadczenia o zrealizowaniu 45 godzin CCE (Continuing Coach Education) (26 - Core Competencies oraz 19 - Resource Development)

Udział w kursie pozwala na

blank

odnowienie akredytacji ACC, PCC lub MCC,

blank

a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio.

Terminy i ceny

Edycja 9 Rekrutacja trwa.

Moduł I

4.10, 11.10, 18.10, 26.10

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Moduł II

8.11, 15.11, 22.11, 6.12

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł III

13.12, 20.12, 3.01, 10.01, 17.01, 24.01

dr Beata Świeży

Doktor psychologii, coach PCC, psychoterapeutka

3 900 PLN + 23% VAT

(4797 PLN brutto) Płatność do 4 września 2022

Rabat 600 PLN

4 500 PLN + 23% VAT

(5535 PLN brutto) Płatność do 20 października 2022

Cena standardowa

3 500 PLN + 23% VAT*

(4305 PLN brutto) Płatność do 4 września 2022

Rabat 1000 PLN *

3 x 1500 PLN + 23% VAT

(1845 PLN brutto) Płatność 1 raty do 4 września 2022

Cena standardowa

* Cena dla Absolwentów Szkoły Coachów – The Art & Science of Coaching

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje: 

 

 • udział w kursie akredytowanym przez International Coach Federation;
 • zestaw lektur towarzyszących każdemu z tematów;
 • książkę „Psychologia dla coachów” autorstwa Macieja Świeżego;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia typu CCE (Continuing Coach Education) ICF.

blankGodziny zajęć:

 

Kurs ma formułę spotkań wieczornych w godzinach 17:00-20:15.


Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.
Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami