Psychologia dla coachów

Co nas wyróżnia?

Psychologia dla coachów pomaga oprzeć dotychczas zdobyte umiejętności i doświadczenie coachingowe na solidnych podstawach wiedzy psychologicznej. Uczestnicy uczą się rozumieć wyzwania swoich klientów przez pryzmat najważniejszych koncepcji z zakresu psychologii motywacji, osobowości i rozwoju osób dorosłych. Poznają mechanizmy leżące u podstaw skuteczności narzędzi coachingowych, a przez to stają się bardziej elastyczni w ich stosowaniu. Dzięki konfrontowaniu obiegowej, uproszczonej wiedzy z wynikami badań upewniają się, że służą innym tak rzetelnie, jak to możliwe. 

Pierwszy w Polsce akredytowany przez ICF kurs uzupełniający wiedzę psychologiczną w pracy coacha.

40 punktów CCE (Continuing Coach Education) pozwalających na odnowienie certyfikatów ICF.

Cena kursu zawiera książkę „Psychologia dla coachów” autorstwa dr Macieja Świeżego - kierownika merytorycznego kursu.

Prowadzący to psychologowie i psychoterapeuci z dużym doświadczeniem w praktyce coachingowej.

Rzetelna wiedza psychologiczna w przystępnej, praktycznej formie.

Studia przypadku, ćwiczenia coachingowe i superwizja pracy uczestników.

Cykl interaktywnych spotkań online: łatwiejsze dopasowanie do kalendarza i zerowe koszty dojazdu.

Możliwe dofinansowanie za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

blankKsiążka autorstwa dr Macieja Świeżego „Psychologia dla Coachów”, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dostępna jest pod adresem: https://www.profinfo.pl/

Adresaci

Kurs Psychologia dla coachów jest skierowany do osób, które:

ukończyły kompleksowy, trwający co najmniej 60 godzin kurs coachingu;

aktualnie korzystają z umiejętności coachingowych w praktyce;

chcą poszerzyć wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;

chcą uporządkować i zweryfikować założenia, na których opierają się w codziennej pracy z klientami;

Program Psychologia dla Coachów posiada akredytację International Coach Federation i jest programem typu CCE – Continuing Coach Education. Udział w kursie pozwala na uzyskanie 40 punktów CCE dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC i MCC a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio. Psychologia dla Coachów to kurs służący budowaniu powiązań między rzetelną wiedzą psychologiczną i praktyką coachingową. Uczestniczący w nim coachowie uporządkują i zweryfikują założenia, na których opierają się
w codziennej pracy z klientami.

Kurs zaprojektowano z myślą o osobach nie mających wykształcenia psychologicznego. Może jednak być użyteczny również dla psychologów, zainteresowanych odświeżeniem i pogłębieniem zdobytej wcześniej wiedzy.

Jak pracujemy online?

blankPytania i odpowiedzi

Praca zdalna, ma prawo budzić różne pytania. Chętnie odpowiemy na każdą z nich w indywidualnej rozmowie – poniżej zamieszczamy jednak najważniejsze informacje.

blank Czy można uczyć się online?

Można. Podstawową formą ćwiczenia umiejętności coachingowych podczas kursu jest prowadzenie rozmów, dyskusji, a to przy aktualnie dostępnej technologii jest nie tylko możliwe, ale dosyć wygodne. Szkolenie które Państwu proponujemy nie oznacza „przeklikiwania się” przez kolejne slajdy prezentacji i nauki za pośrednictwem e-maila. Jest bezpośrednim, interaktywnym doświadczeniem kontaktu z grupą i prowadzącymi.

blank Jak pracujemy?

 • Wykorzystanie platformy Zoom pozwalającej na rozmowę „na żywo”, wzajemne widzenie się, udostępnianie ekranów/whiteboardów, dzielenie uczestników na małe grupy (pokoje), dzięki czemu zostaje zachowana interaktywna, dynamiczna forma szkolenia.
 • Harmonogram pracy jest dopasowany do specyfiki uczenia się online.
 • Wykorzystanie platformy Microsoft Teams , gdzie udostępniane są materiały w ramach szkolenia i która jest miejscem pozwalającym na wzajemną komunikację pomiędzy uczestnikami.

 

Trenerzy

dr Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 • blank
 • blank

dr Beata Świeży

Pracuję coachingowo z organizacjami, przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi pomagając im w rozwoju i łatwiejszym przechodzeniu przez zmiany. Wspieram menedżerów w rozwoju kompetencji, budowaniu roli i zarządzaniu zespołem. Pracuję również terapeutycznie i interwencyjnie pomagając pracownikom lepiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Specjalizuję się w prowadzeniu mentoringu i superwizji dla coachów, chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz przygotować się do międzynarodowej certyfikacji ICF. Jestem polskim mentorem międzynarodowej szkoły coachingu Erickson College International.

Prowadzę autorskie warsztaty rozwijające umiejętności coachingowe i propagujące wśród coachów wiedzę psychologiczną. W działalności szkoleniowej koncentruję się na budowaniu kompetencji menedżerskich oraz umiejętnościach coachingowych.

Realizowałam projekty coachingowe i szkoleniowe dla takich klientów jak m.in.: ABB, Puratos Polska, Construct Sp. z o.o., ExecMind, Commercial Union Polska.

 • blank
 • blank

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

We Wszechnicy UJ wszyscy kojarzą mnie z wykorzystywaniem metod psychodramatycznych  w pracy z grupą.

 • blank
 • blank

Program

Moduł I

4 spotkania | 16 h


 • Psychologia i coaching;
 • Główne nurty psychologiczne;
 • Motywacja i wyznaczanie celów;
 • Samoregulacja i podtrzymywanie wytrwałości.

Moduł II

4 spotkania | 16 h


 • Coaching i terapia;
 • Procesy nieświadome i ich wpływ na pracę coachingową;
 • Struktura osobowości;
 • Samowiedza i postrzeganie siebie.

Moduł III

6 spotkań| 24 h


 • Emocje  i stres;
 • Interpretacje i przekonania;
 • Rozwój człowieka dorosłego;
 • Psychologia narracyjna: życie jako opowieść;
 • Superwizja coachingowa;
 • Podsumowanie kursu.

Szczegóły programu

Aby otrzymać certyfikat potwierdzający wiedzę w obszarach, których dotyczy seminarium, należy:

 • odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 75% pytań w każdym z quizów sprawdzających znajomość dyskutowanych tekstów (quizy można rozwiązywać wielokrotnie);
 • poprawnie rozwiązać studium przypadku wymagające zastosowania wiedzy psychologicznej do praktycznego wyzwania związanego z pracą coachingową.

Osoby, które nie spełnią jednego z powyższych kryteriów, ale wzięły udział w we wszystkich zajęciach  otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Szczegóły programu:

 • blank

Efekty

Uczestnicy kursu Psychologia dla coachów:

poszerzą wiedzę na temat głównych nurtów współczesnej psychologii;

poznają wybrane koncepcje i wyniki badań istotne w praktyce wspierania rozwoju innych;

nauczą się planować i modyfikować interwencje coachingowe odwołujące się do poznanych mechanizmów;

wzmocnią umiejętności samodzielnej, krytycznej analizy dostępnych na rynku metod i podejść do wspierania rozwoju;

poznają praktyczne kryteria zdrowia psychicznego i ich zastosowanie w decyzji o podjęciu lub rezygnacji z coachingu.

Akredytacja ICF

Osoby, które ukończą kurs Psychologia dla Coachów:

blank

uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu akredytowanego przez International Coach Federation, typ CCE (Continuing Coach Education).

blank

Udział w kursie pozwala na otrzymanie zaświadczenia o zrealizowaniu 40 godzin CCE (Continuing Coach Education).

Udział w kursie pozwala na

odnowienie akredytacji ACC, PCC lub MCC.

blank

a także możliwość wykorzystania ich jako uzupełniających coach-specific training w procesach akredytacji ścieżką Portfolio.

Terminy i ceny

Edycja 11 Rekrutacja trwa.

Moduł I

17.10; 24.10; 7.11; 14.11

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Moduł II

28.11; 5.12; 12.12; 19.12

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł III

11.01; 18.01; 1.02; 8.02; 29.02; 7.03

dr Beata Świeży

Doktor psychologii, coach PCC, psychoterapeutka

4 500 PLN + 23% VAT

(5 535 PLN brutto) Płatność do 17 września 2023

Rabat 1000 PLN

5 500 PLN + 23% VAT

(6 765 PLN brutto) Płatność do 3 października 2023

Cena standardowa

4 200 PLN + 23% VAT*

(5166 PLN brutto) Płatność do 3 października 2023

Rabat 1300 PLN *

3 x 1834 PLN + 23% VAT

(2 255,82 PLN brutto) Płatność 1 raty do 17 września 2023

Cena standardowa

* Cena dla Absolwentów Szkoły Coachów – The Art & Science of Coaching

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje: 

 

 • udział w kursie akredytowanym przez International Coach Federation;
 • zestaw lektur towarzyszących każdemu z tematów;
 • książkę „Psychologia dla coachów” autorstwa Macieja Świeżego;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia typu CCE (Continuing Coach Education) ICF.

blankGodziny zajęć:

 

Kurs ma formułę spotkań wieczornych w godzinach 17:00-20:15 lub 17:30-20:45


Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.
Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami