dla biznesu

BUDUJEMY ZDROWE ORGANIZACJE

Szkolenia, sesje facylitowane i projekty doradcze dla Twojej organizacji.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

Zobacz, w jakich obszarach pracujemy i jakie mamy podejście do rozwoju.

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie kształtować ją w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami.

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji. Doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów, liderów projektów, scrum masterów oraz osób prowadzących spotkania.

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności potrzebne do budowania efektywnych zespołów, w których panują partnerskie relacje.

Rozwijamy pracowników z myślą o efektywności ich pracy oraz dobrostanie. Zapewniamy rozwój kompetencji osobistych, trenerskich, radzenia sobie ze stresem. Stawiamy na podnoszenie jakości współpracy i synergii w zespołach. 

Prowadzimy indywidualne procesy coachingowe, głównie dla kadry menedżerskiej oraz pracowników o wysokim potencjale. Realizujemy warsztaty team coachingowe dla zespołów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania organizacji.

Stawiamy na rozwój umiejętności projektowania środowiska pracy, które sprzyja pracy nad wspólnymi celami, rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystaniu różnorodności, aby osiągać jakościowe rozwiązania.

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

Aneta Marek
Aneta Marek
Head of Organizational Development, Facilitator, Trainer
Magdalena Pecak
Magdalena Pęcak
Consultant of Organizational Development, Facilitator, Trainer
Maciej Kocurek
Maciej Kocurek
Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Kursy online dla biznesu

Eksperckie kursy, które wspierają kształtowanie odporności psychicznej, efektywność w myśleniu i zarządzanie zespołem.

 

  • Poznaj strategie radzenia sobie ze stresem. 
  • Naucz się zarządzać emocjami w pracy.
  • Buduj nawyki sprzyjające otwartości na zmianę.
  • Wypracuj dobre nawyki radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym.
  • Podejmuj efektywniejsze decyzje.
  • Rozwiązuj problemy w sposób bardziej systematyczny.
  • Poznaj podstawowe narzędzia jakie powinien posiadać menedżer.
  • Przećwicz kluczowe umiejętności w pracy z zespołem.
  • Wzmocnij swoją pozycję w roli lidera.

METODYKA PRACY

Sposób w jaki pracujemy to efekt wieloletniego doświadczenia.

Zainteresował Cię typ usługi?
Skontaktuj się z nami!

logo Wszechnica UJ - biały
Odpowiemy na każde pytanie
Zespół Organizational Development

Facylitujemy pracę grup podczas sesji strategicznych, kreatywnych, wymiany wiedzy. Korzystamy m.in. z Future Search, Planowania Scenariuszowego, Design Thinking oraz Open Space Technology. Prowadzimy szkolenia skoncentrowane na rozwoju umiejętności facylitacyjnych.

zobacz: Facylitacja

Najbardziej podstawowa i najczęściej wybierana forma rozwoju. W naszej praktyce oznacza maksimum treningu, przy jednoczesnym odwołaniu się do sprawdzonych teorii i modeli. Pracujemy w grupach do 14 osób, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach i rezygnując z przeładowanych programów.

zobacz: Rozwój pracowników

Forma oparta na aktywności uczestników i zaangażowaniu w szereg ćwiczeń wykorzystujących dostępne platformy i narzędzia online. Dążymy do tego, by efektywność szkoleń online była równie wysoka, co szkoleń stacjonarnych. Dostarczamy rzetelnej wiedzy i trenujemy umiejętności.

zobacz: Kursy online

Realizując indywidualne sesje coachingowe, głównie dla kadry zarządzającej, dążymy do tego, by wspierać klientów w dojrzałym i świadomym podejmowaniu roli zawodowej. W pracy z zespołami odnosimy się jednocześnie do potrzeb rozwojowych na trzech poziomach: osoby, zespołu i organizacji.

zobacz: Coaching

Wspieramy naszych klientów w budowaniu zdrowych organizacji. Bazując na współpracy i partnerstwie, zachęcamy do wspólnego namysłu nad rozwojem organizacji i przyglądania się, jak podejmowane działania kształtują oczekiwaną zmianę, by następnie adekwatnie reagować i proponować kolejne kroki.

zobacz: Transformacja kultury organizacyjnej

Autorska metoda dająca możliwość bezpiecznego wypróbowywania różnych zachowań poprzez wchodzenie w rolę jednej z kluczowych postaci odgrywanej przez aktorów sytuacji biznesowej. Metoda szczególnie dobrze sprawdza się w rozwoju kompetencji menedżerskich.

zobacz: Re-Aktor

Forma grupowego badania jakościowego, które pokazuje, jakie nastroje towarzyszą codziennemu funkcjonowaniu i podejmowaniu ról w danym środowisku. Metodę wykorzystujemy głównie w projektach dotyczących diagnozy kultury organizacji, zapraszając pracowników do wspólnej refleksji nad doświadczeniami związanymi z pracą w firmie.

zobacz: Transformacja kultury organizacyjnej

„Plantacja” – gra, która pozwala dostrzec związek między przyjętym sposobem myślenia i osiąganymi wynikami. Gracze doświadczają wyzwań związanych z przełamywaniem schematów i ukrytych założeń oraz organizacją działania zespołu interdyscyplinarnego. My pomagamy wyciągnąć wnioski do zastosowania w codziennej pracy.

zobacz: Kompetencje przemysłu przyszłości

Nasze doświadczenia

Na każde wyzwanie odpowiadamy konkretnymi działaniami. Nie szukamy problemów, szukamy rozwiązań.

Previous slide
Next slide

O nas

Myślimy o organizacjach, jako o miejscach tworzenia wartości.

O nas

Stawiamy na budowanie partnerskich relacji i korzystanie z różnorodności. Dużą wagę przykładamy do diagnozy potrzeb, by zaprojektowane programy odnosiły się do rzeczywistych przyczyn występujących trudności. Słuchamy naszych klientów i wraz z nimi przeprowadzamy zmiany w organizacjach.

Budujemy zaufanie

Organizacje naszych klientów są najlepszym potwierdzeniem naszego doświadczenia.