Doradztwo i szkolenia dla firm

Wspieramy organizacje w kształtowaniu kultury organizacyjnej

Poznaj nasze obszary specjalizacji:

Oferowane usługi

Organizacje przyszłości

Kompetencje
menedżerskie

Usługi doradcze

Usługi coachingowe

Usługi facylitacyjne

Rozwój wewnętrznych zespołów trenerów
i coachów

Pomagamy rozwijać zdrowe organizacje

TRANSPARENTNOŚĆ

Jasne zasady i otwarta komunikacja

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Gotowość na przyszłość
i stabilna wymiana
z otoczeniem

WARTOŚĆ DODANA

Poczucie sensu i użyteczność dla otoczenia

DOBRE MIEJSCE PRACY

Przestrzeń na bycie sobą, relacje, rozwój i autonomię

EFEKTYWNOŚĆ

Skupienie na priorytetach
i optymalne użycie zasobów

ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO

Świadome podejmowanie roli i budowanie partnerskich relacji.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
blank
blank

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning/Senior Project Manager

507 006 636

Pracowaliśmy dla

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami