Doradztwo i szkolenia dla firm

Wspieramy organizacje w kształtowaniu kultury organizacyjnej

Poznaj nasze obszary specjalizacji:

Oferowane usługi

Organizacje przyszłości

Kompetencje
menedżerskie

Usługi doradcze

Usługi coachingowe

Usługi facylitacyjne

Rozwój wewnętrznych zespołów trenerów
i coachów

Pomagamy rozwijać zdrowe organizacje

TRANSPARENTNOŚĆ

Jasne zasady i otwarta komunikacja

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Gotowość na przyszłość
i stabilna wymiana
z otoczeniem

WARTOŚĆ DODANA

Poczucie sensu i użyteczność dla otoczenia

DOBRE MIEJSCE PRACY

Przestrzeń na bycie sobą, relacje, rozwój i autonomię

EFEKTYWNOŚĆ

Skupienie na priorytetach
i optymalne użycie zasobów

ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO

Świadome podejmowanie roli i budowanie partnerskich relacji.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
blank
blank

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

507 006 636

Pracowaliśmy dla

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami