Dla biznesu

Kompetencje przemysłu przyszłości

Uczymy, jak korzystać z różnorodności, aby osiągać wysokie jakościowo rozwiązania.

Człowiek wobec technologii 

Technologia umacnia swoją pozycję, zmieniając w sposób nieunikniony całe organizacje. Procesowi transformacji technologicznej, jak w przypadku każdej zmiany, towarzyszy wiele obaw i niepokojów, co rodzi głęboką potrzebę wsparcia pracowników. Co więcej, efektywna adaptacja do wymagań przemysłu przyszłości niemal wymusza konieczność rozwoju kompetencji pracowników – zarówno menedżerów, liderów zespołów interdyscyplinarnych, jak i inżynierów czy operatorów maszyn. 

Myśląc o budowaniu zdrowych, zrównoważonych organizacji, które chcą w mądry i dojrzały sposób korzystać z osiągnięć postępu technologicznego, stawiamy na rozwój kompetencji przyszłości. Koncentrujemy się na:

  • Uporządkowaniu wiedzy o idei i założeniach przemysłu przyszłości, by móc świadomie i skutecznie wspierać transformację technologiczną w firmie.
  • Rozwijaniu umiejętności projektowania środowiska pracy, które sprzyja efektywnemu myśleniu, pracy nad wspólnymi celami i rozwiązywaniu problemów.
  • Wspieraniu budowania synergii z wykorzystaniem różnorodności, która pozwala osiągać wysokie jakościowo rozwiązania.
  • Wspieraniu w zarządzaniu zmianą w kierunku przemysłu przyszłości i wzmacnianiu ludzi w procesie transformacji technologicznej.

Nasza oferta

Program skoncentrowany na rozwoju kompetencji przemysłu przyszłości składa się z czterech elementów, jednak poszczególne szkolenia mogą być realizowane niezależnie, co pozwala wzmacniać i rozwijać wybrane kompetencje. Jedynie w przypadku gry szkoleniowej Plantacja rekomendujemy, by połączyć ją co najmniej z jednym ze szkoleń: z zakresu myślenia i rozwiązywania problemów lub współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

Szkolenie: Wprowadzenie do przemysłu przyszłości

Gra szkoleniowa online: Plantacja (3 x 0,5 dnia)

Szkolenie: Myślenie i rozwiązywanie problemów w przemyśle przyszłości (2 dni)

Szkolenie: Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i wprowadzanie zmian (2 dni)

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

Aneta Marek
Aneta Marek
Head of Organizational Development
Magdalena Pecak
Aneta Marek
Head of Organizational Development
aneta.marek@wszechnica.uj.pl
515 206 346
Consultant of Organizational Development
magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl
508140650

Może Cię również zainteresować

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji. Doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów, liderów projektów, scrum masterów oraz osób prowadzących spotkania.

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie kształtować ją w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami.

Rozwijamy pracowników z myślą o efektywności ich pracy oraz dobrostanie. Zapewniamy rozwój kompetencji osobistych, trenerskich, radzenia sobie ze stresem. Stawiamy na podnoszenie jakości współpracy i synergii w zespołach.