Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator, Coach

We Wszechnicy UJ odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi, przeprowadzanie diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowanie programów rozwojowych dla organizacji.

Obszary specjalizacji:

Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe, koncentrując się na rozwijaniu umiejętności osobistych, zwiększaniu samoświadomości oraz wydobywaniu potencjału. Projektuję i prowadzę szkolenia oraz sesje facylitacyjne. Ze szczególnym zaciekawieniem realizuję projekty obejmujące diagnozę i transformację kultury organizacyjnej.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pełniąc funkcję menedżera zespołu, koordynatora projektów, jak również konsultanta i doradcy w projektach realizowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Przez wiele lat związana byłam z organizacjami pozarządowymi, współtworząc i realizując projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych. Prowadziłam również indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.

Wykształcenie i certyfikaty:

Jestem absolwentką zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studiów podyplomowych “Psychologia w biznesie” w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz studiów podyplomowych “Doradztwo zawodowe” w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Posiadam Certyfikat Jakości Pracy Trenera wydany przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM, Erickson Solution Focused Coach Certificate The Art & Science of Coaching Modules I -IV, wydany przez Erickson Coaching International oraz Zaświadczenie potwierdzające nabycie kompetencji w zakresie psychologicznej diagnozy organizacji wydane przez Centrum Psychologiczno-Konsultingowe SYNERGIA MANAGEMENT. Ukończyłam Szkołę Facylitatorów Wszechnicy UJ oraz warsztaty Group Relations.

Prowadzone szkolenia i usługi:

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji.

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie ją kształtować.

Program, który umożliwia uczestnikom skuteczną realizację procesów: diagnozy, projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych w organizacji.

Inspiracje: