Rozwój w roli zawodowej

Wspieramy w świadomym podejmowaniu nowych ról

Zadaniem coacha jest stworzenie klientowi warunków do samodzielnej i autentycznej refleksji w obszarze zdefiniowanych przez niego wyzwań. Ważne jest, aby to klient wypracował rozwiązania i wziął za nie odpowiedzialność. Coach pomaga klientowi spojrzeć z dystansu na dotychczasowe sposoby zachowania się w sytuacjach zawodowych.

Więcej

Trener odpowiada za wzrost kompetencji osób, z którymi pracuje – rozwija wiedzę, umiejętności lub kształtuje postawy uczestników szkolenia. Trener powinien znać się na tym z czego szkoli, czyli posiadać, popartą doświadczeniem, wiedzę w obszarze tematyki szkolenia. Istotnym elementem roli trenera jest również umiejętność przekazywania tej wiedzy.

Więcej

Facylitator zarządza pracą grupy w taki sposób, aby mogła ona osiągnąć najlepsze rezultaty, w optymalnym czasie przy, wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących w spotkaniu. Jest osobą neutralną wobec kształtu i jakości wypracowywanych rozwiązań. Troszczy się natomiast o to, by zaproponowany sposób pracy pozwolił osiągnąć najlepsze efekty. Niczym przewodnik w podróży, nie definiuje jej celu, wybiera jednak takie ścieżki, które ułatwiają sprawne dotarcie do niego.

Więcej

HR Business Partner podejmuje różnorodne działania z obszaru HR, aby zwiększyć efektywność biznesową organizacji, na rzecz której pracuje. Istotą jest tutaj partnerstwo w relacji, synergia i wzajemne zaufanie: „HR” powinien dobrze rozumieć „Biznes” – jego specyfikę, potrzeby i cele, „Biznes” z kolei powinien dostrzegać użyteczność działań z obszaru HR dla realizacji swoich celów.

Więcej

Menedżer odpowiada za cel biznesowy, który ma zrealizować zarządzany przez niego zespół. Aktywność menedżera koncentruje się zatem wokół wyniku, ale nie pracuje na niego sam. Jego zadaniem jest organizowanie pracy ludzi w taki sposób, aby efektywnie realizowali powierzone im cele. Menedżer pracuje z całym zespołem i poszczególnymi jego członkami, w służbie realizacji wyniku.

Więcej

Skontaktuj się z nami

Izabela Górska

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

blank
blank

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami