facebook
blank
Izabela Górska
blank
blank

Izabela Dołęgiewicz

Board Member, Operations Director, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

 

 Liderka z ponad siedmioletnią praktyką w zarządzaniu zespołem, sprzedażą oraz odpowiedzialnością za tworzenie i realizację strategii biznesowych w środowisku szkoleniowo-doradczym.
We Wszechnicy UJ zarządzam zespołem i działem szkoleń otwartych oraz odpowiadam za ofertę szkoleniową: rozwój coachów, menedżerów i liderów. Współpracuje z klientem organizacyjnym i indywidualnym m.in.: w obszarze zmiany kultury organizacyjnej, rozwoju kadry menedżerskiej. Prowadzę indywidualne procesy coachingowe bazując na wiedzy psychologicznej oraz wiedzy z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Od wielu lat współtworzę koncepcję i ofertę Wszechnicy UJ. Regularnie angażuję się w działania na rzecz tworzenia standardów kształcenia profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych.

Obszary specjalizacji:

Obszary specjalizacji szkoleniowej to kompetencje liderskie m.in.: coachingowy styl zarządzania, budowanie zaangażowania, asertywność, zarządzanie konfliktem. Prowadzę własną praktykę coachingową min.: biznes coaching, life coaching, coaching kariery. W pracy coachingowej wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wiedzę psychologiczną oraz wiedzę z zakresu relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Pasjonuje się odkrywaniem ludzkiego potencjału, radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem i odkrywania mocnych stron. W swojej pracy wspieram osoby będące w zmianie zawodowej lub osobistej, doświadczające trudności w relacjach, poszukujące satysfakcji i sensu życia. 

Doświadczenie:

Doświadczenie jako menedżer przez trzy lata zdobywałam przy projektach CSR, konferencjach i projektach zamkniętych Wszechnicy UJ. Na stanowisku Menedżera CSR miałam okazję współpracować z placówkami edukacyjnymi z całej Polskii przyczyniłam się do rozwoju świadomości w obszarze edukacyjnym u około 300 młodych ludzi. Jako trener przez dwa lata rozwijałam młode talenty w programach CSR. Wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń, mentoringu, zarządzania zespołem, zarządzania projektem, public relations i marketingu zdobywałam przez sześć lat w Profectus, przez około rok w M-stage, Re-aktor, MeetPro, KNSP UJ. 

Zainteresowania merytoryczne:

Ciekawią mnie zagadnienia takie jak: przywództwo, wpływ, autonomia, zaangażowanie w pracę. Bliski jest mi dział psychologii organizacji, motywacji i reklamy min.: zagadnienia związane z funkcjonowaniem psychologicznym osób w środowisku pracy oraz w kontekście decyzji konsumenckich. Interesuje mnie wiedza z zakresu psychologii organizacji, zgodnie z zasadami praktyki opartej na dowodach (evidence-based practice), która służy poprawie funkcjonowania organizacji na poziomie działań indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych, poprzez m.in. wsparcie w budowaniu adekwatnych procesów kadrowych, takich jak: rekrutacja i selekcja, motywowanie, rozwój i kształtowanie ścieżek karier, budowaniu i rozwijaniu zespołów, przywództwa oraz kształtowania kultury organizacyjnej.

Wykształcenie i certyfikaty:

Z wykształcenia jestem Psychologiem UJ. Jestem certyfikowanym coachem – Erickson Professional Coach (EPC) (ACTSH ICF) wydany przez Erickson Coaching International i Wszechnicę UJ oraz trenerem po Szkole Trenerów Wszechnicy UJ. Posiadam certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD) (ACTP ICF). Ukończyłam Szkołę Facylitatorów akredytowaną przez International Association of Facilitators oraz kurs Psychologia dla Coachów (CCE) akredytowany przez ICF. Ukończyłam program mentoringowy Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowany do Team Liderów, program „Aktywizujące metody pracy z grupą – wykorzystanie metod trenerskich i facylitacyjnych” projektu Erasmus+ oraz program szkoleń Re-aktor z zakresu wystąpień publicznych.

blank
blank

Prowadzone szkolenia:

„The Art & Science of Coaching” to rozpoznawalny na całym świecie kurs coachingu prowadzony przez Erickson Coaching International. Gwarancją jego jakości jest akredytacja ICF.

Prowadzimy indywidualne procesy coachingowe, głównie dla kadry menedżerskiej oraz pracowników o wysokim potencjale, a także warsztaty team coachingowe.

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji.

Inspiracje:

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

blank

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

  • sesje strategiczne,
  • sesje kreatywne,
  • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

  • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
  • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
  • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
  • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.