Szkoła Trenerów

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Nauczysz się samodzielnie projektować szkolenia, świadomie korzystając z analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Zwiększysz repertuar technik i metod szkoleniowych, dzięki którym szkolenia, które prowadzisz, będą jeszcze bardziej angażujące. 
 • Nauczysz się reagować na trudne sytuacje szkoleniowe, dzięki lepszemu rozumieniu etapów procesu grupowego i jego wpływu na przebieg szkolenia.
 • Zwiększysz świadomość własnego potencjału i obszarów do rozwoju w roli trenera, poprzez ćwiczenia autoprezentacyjne i prowadzenie fragmentów szkolenia.

Kompetencje rozwijane w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ

szkoła trenerów

Do kogo skierowana jest Szkoła Trenerów?

początkujących trenerów,

którzy chcą uzyskać kompleksowe przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizacji szkoleń z wybranego przez siebie obszaru tematycznego;

doświadczonych ekspertów,

którzy poszukują nowych możliwości zawodowego rozwoju i chcą nauczyć się przekazywać swoją wiedzę za pomocą interaktywnych, angażujących grupę metod;

praktykujących trenerów - freelancerów,

którzy chcą uporządkować swoją wiedzę i zyskać punkt odniesienia dla swej dotychczasowej działalności trenerskiej;

menedżerów HR i trenerów wewnętrznych

odpowiedzialnych za projekty rozwojowe w organizacjach, onboarding nowych pracowników i dzielenie się wiedzą ze współpracownikami.

Absolwent Szkoły Trenerów

 • świadomie korzysta z analizy potrzeb szkoleniowych, by ustalić adekwatne cele szkoleniowe;
 • samodzielnie projektuje i prowadzi szkolenie stosując zestaw angażujących metod;
 • uwzględnia proces grupowy w planowaniu i realizacji szkoleń;
 • adekwatnie stosuje standardowe techniki i metody szkoleniowe;
 • elastycznie reaguje w różnych sytuacjach szkoleniowych;
 • stosuje podstawowe metody ewaluacji efektów uczenia.

Co nas wyróżnia?

Autorski profil kompetencji trenerskich dostosowany do Polskiej Ramy Kwalifikacji, który jest podstawą dla zdefiniowania efektów uczenia się w Szkole Trenerów.

Oparcie w rzetelnej wiedzy
z zakresu psychologii uczenia się
i dynamiki grupowej.

Aktywny udział uczestników - samodzielne stosowanie poznawanych metod i technik pracy, stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za prowadzenie fragmentów szkolenia.

Doświadczenie prowadzących w obszarze szkoleń dla trenerów i szkoleń dla biznesu.

Doświadczenie w realizacji wewnętrznych programów Train the Trainers dla organizacji.

15

lat doświadczenia

52

zrealizowane edycje

746

Absolwentów

Trenerzy

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych. Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Jestem kierownikiem merytorycznym  Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ.

dr Maciej Świeży

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej.

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

 • blank

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantką kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultantka mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Mam doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

 • blank

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning & Development Management oraz w Szkole trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

Program

Moduł I

Wprowadzenie w rolę trenera

 • 2 dni | 16 h
 • Różnice między szkoleniem a innymi formami pracy;
 • Rola trenera i analiza własnego potencjału w jej budowaniu;
 • Sytuacja uczących się osób dorosłych;
 • Organizacja środowiska wspierającego uczenie się;
 • Podstawy umiejętności określania celów szkoleniowych;
 • Planowanie indywidualnego rozwoju uczestników;

Moduł II

Kompetencje podstawowe

 • 4 dni | 32 h
 • Aktywne słuchanie, parafrazowanie i podsumowywanie;
 • Zadawanie pytań i prowadzenie dyskusji;
 • Budowanie klarownych, ustrukturyzowanych wypowiedzi;
 • Udzielanie informacji zwrotnej;
 • Świadoma autoprezentacja w szkoleniach i wystąpieniach publicznych;
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji;

Moduł III

Budowanie programu szkolenia

 • 3 dni | 24 h
 • Przegląd różnorodnych metod i technik szkoleniowych;
 • Definiowanie celów szkolenia;
 • Dopasowanie metod szkoleniowych do celów i specyfiki grupy;
 • Tworzenie programu szkolenia i planowanie czasu;
 • Organizacyjne i techniczne aspekty prowadzenia szkoleń;
 • Metody ewaluacji szkoleń;
 • Tworzenie programu własnego szkolenia (praca warsztatowa);

Moduł IV

Realizacja szkolenia i dynamika grupy

 • 4 dni | 32 h
 • Wskazówki istotne w prowadzeniu różnych form pracy szkoleniowej;
 • Obserwacja procesu grupowego;
 • Oddziaływanie na wybrane elementy funkcjonowania grupy;
 • Reagowanie w trudnych sytuacjach szkoleniowych;
 • Ocena postępów jakie dokonały się w trakcie kursu, ocena stopnia realizacji indywidualnych celów oraz planowanie dalszego rozwoju w roli trenera;

Szczegóły programu:

Pobierz szczegółową ofertę

Profil kompetencji trenerskich Wszechnicy UJ:

Pobierz profil kompetencji

Jestem trenerem, mediatorem, moderatorem z 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w szkoleniach z edukacji przyrodniczej (magister Ochrony Przyrody Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz komunikacji (Kurs Gestalt, Centrum Counsellingu Gestalt). Obecnie swą uwagę skupiam na tematach związanych z rodzicielstwem w nurcie Rodzicielstwa Bliskości, NVC (w trakcie kursów) oraz pedagogiki waldorfskiej.

Szkołę Trenerów ukończyłam w 2019 roku. Choć miałam już dość duże doświadczenie na sali szkoleniowej, dzięki Szkole przeszłam głęboką przemianę jako trener. Przyczyniło się do tego na pewno usystematyzowanie wiedzy nt. całego procesu uczenia się oraz warsztatu ale przede wszystkim bezpośredni kontakt i feedback od prowadzących oraz uczestników. Każdy dzień kursu był modelowym przykładem tego jak w ciekawy, niebanalny, luźny sposób przekazywać wiedzę, trenować umiejętności oraz kształtować postawy.


Piotr Mrzygłód

Właściciel
Piotr Mrzygłód Sprzedaż - Marketing - Konsulting

502 032 043

Doświadczony Interim Manager specjalizujący się w obszarach marketingu strategicznego i sprzedaży. Skupiony na usprawnianiu zastanych procesów, transferze Dobrych Praktyk i optymalizacji kosztów. Trener, doświadczony wykładowca, autor licznych artykułów z zakresu marketingu strategicznego i sprzedaży. Współautor książki ”Techniki promocji sprzedaży“. Absolwent Harvard Business School MANAGEMENT.

Odkąd pamiętam prowadziłem szkolenia i warsztaty, jednak Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ zmieniła moje podejście do metodyki o 180 stopni. Mnóstwo praktycznej wiedzy popartej ciekawymi ćwiczeniami. Trenerzy najwyższej klasy! Polecam z czystym sumieniem Wszechnicę UJ.


Terminy i ceny

Edycja 56. rekrutacja trwa!

Moduł I

24 - 25 maja 2023

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Moduł II

22 - 23 czerwca i 6 - 7 lipca 2023

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł III

25 - 27 sierpnia 2023

Katarzyna Gacek

Consultant of Organizational Development, Trainer

Moduł IV

16 - 19 września 2023

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

7 600 PLN + 23% VAT

(9 348 PLN brutto) Płatność do 9 maja 2023

Cena standardowa

7 000 PLN + 23% VAT

(8 610 PLN brutto) Płatność do 24 kwietnia 2023

Rabat 600 PLN

4 x 1900 PLN + 23% VAT

(4 x 2 337 PLN brutto) Płatność do 9 maja 2023

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

 • 104 godziny szkolenia (13 dni);
 • Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej lub elektronicznej;
 • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Trenerów.

Edycja 55. lista rezerwowa!

Moduł I

27 - 28 marca 2023

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Moduł II

27 - 30 kwietnia 2023

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł III

26 - 28 maja 2023

Monika Gąsienica

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł IV

24 - 27 czerwca 2023

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

7 600 PLN + 23% VAT

(9 348 PLN brutto) Płatność do 12 marca 2023

Cena standardowa

7 000 PLN + 23% VAT

(8 610 PLN brutto) Płatność do 25 lutego 2023

Rabat 600 PLN

4 x 1900 PLN + 23% VAT

(4 x 2 337 PLN brutto) Płatność do 12 marca 2023

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje:

 • 104 godziny szkolenia (13 dni);
 • Komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej lub elektronicznej;
 • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Trenerów.

Edycja 54. w trakcie!

Moduł I

13 - 14 grudnia 2022

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Moduł II

26 - 29 stycznia 2023

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Moduł III

24 - 26 lutego 2023

Katarzyna Gacek

Consultant of Organizational Development, Trainer

Moduł IV

16 - 19 marca 2023

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami