Katarzyna Gacek

Katarzyna Gacek

Consultant of Organizational Development, Trainer

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning and Development Management oraz w Szkole trenerów.

Obszary specjalizacji:

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

Doświadczenie:

Od 2004 roku projektuję i prowadzę różnorodne programy szkoleniowe. Jako psycholog z wykształcenia, zdecydowanie opowiadam się za indywidualnym podejściem do klientów. Przywiązuje dużą wagę do starannej analizy potrzeb szkoleniowych.

Posiadam bogate doświadczenie w obszarze oceny kompetencji pracowników wielokrotnie projektowałam sesje Assessment i Development Centre (AC/DC) oraz występowała w roli facylitatora sesji, asesora oraz osoby udzielającej feedbacku rozwojowego po sesji.

Kwestie związane z rozwojem pracowników poznałam przez ostatnie 16 lat z licznych perspektyw trenera prowadzącego szkolenie, osoby zarządzającej projektami szkoleniowymi od strony merytorycznej i logistycznej, koordynatora pracy zespołów trenerskich, trenera wewnętrznego i Project managera projektów rozwojowych w dziale Learning and Development  międzynarodowej korporacji, ale także z perspektywy uczestnika szkoleń. Doświadczenie pracy w korporacji pomaga mi lepiej dostosować szkolenia do potrzeb tego środowiska.

Wykształcenie i certyfikaty:

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem akredytowanym trenerem i konsultantem Insights Discovery.

Prowadzone szkolenia i usługi:

Rozwijamy pracowników z myślą o efektywności ich pracy oraz dobrostanie. Zapewniamy rozwój kompetencji osobistych, trenerskich, radzenia sobie ze stresem.

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności, potrzebne do budowania efektywnych zespołów.

Program, który umożliwia uczestnikom skuteczną realizację procesów: diagnozy, projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych w organizacji.

Inspiracje: