Stacjonarna Szkoła Coachów – The Art & Science of Coaching

Co nas wyróżnia?

Międzynarodowy certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) wydawany na zakończenie szkoły.

Najwyższy poziom akredytacji International Coach Federation i możliwość uzyskania certyfikatu PCC lub ACC ICF korzystająć z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

Międzynarodowa kadra certyfikowanych trenerów i asesorów Erickson Coaching International oraz International Coach Federation.

Obecność
w ponad 25 krajach.

Międzynarodowa społeczność coachingowa, licząca ponad 45 000 osób, reprezentujących 85 krajów.

Wieloletnie doświadczenie (Erickson Coaching International od 1986 roku, Wszechnica UJ od 2007 roku).

Spójna metodologia i kompletne przygotowanie do prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, inspirowanym praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.

Koncentracja na praktycznych umiejętnościach
(sesje demo, ćwiczenia w różnych formach podczas zajęć i pomiędzy modułami, nagrania sesji).

Informacje zwrotne od mentorów podczas zjazdów oraz pomiędzy modułami.

Możliwość powtórzenia Szkoły.

Dofinansowanie Szkoły Coachów za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

900

Absolwentów w Polsce

45,000

Absolwentów na świecie

48

Zrealizowanych edycji

 

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching” to rozpoznawalny na całym świecie kurs coachingu prowadzony przez Erickson Coaching International. Akredytacja International Coach Federation jest gwarancją jego jakości i punktem wyjścia dla profesjonalnej certyfikacji absolwentów programu.

Międzynarodowa szkoła coachingu The Art & Science of Coaching – studia czy szkolenie coachingowe?

Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching organizowana przez Wszechnicę UJ, to szkolenie coachingowe, oparte na najlepszych praktykach coachingowych, prowadzone przez certyfikowanych coachów, międzynarodowych trenerów coachingu, praktyków z dużym doświadczeniem. Przekazywana w ramach programu metodologia pracy opiera się na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona stosowaną m.in. przez Erickson Coaching. Studia i szkolenia akredytowane przez International Coach Federation są gwarancją kształcenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Szkoła coachingu Wszechnicy UJ i Erickson Coaching International pozwala uzyskać pogłębione zrozumienie roli coacha i specyfiki relacji coachingowej oraz proponuje uniwersalną strukturę dla sesji i całego procesu coachingu.

Adresaci

Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching jest skierowana do:

Początkujących coachów,

którzy chcą zdobyć gruntowne, warsztatowe przygotowanie do samodzielnej pracy coachingowej;

Menedżerów i liderów

poszukujących możliwości wspierania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników;

Specjalistów HR

zainteresowanych wdrożeniem coachingu w organizacjach;

Doświadczonych coachów

zainteresowanych podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, szukających spójnej metodologii i jeszcze bardziej skutecznych narzędzi pracy;

Scrum Masterów, Product Ownerów,

którzy chcą wzmocnić w zespołach zaangażowanie, budowanie postawy odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz uruchamiać twórcze zasoby;

Profesjonalistów pracujących z ludźmi

trenerów, konsultantów, psychologów, terapeutów, facylitatorów, pracowników służb medycznych, prawników i innych którzy poszukują nowych możliwości zawodowego, osobistego rozwoju i chcą korzystać w swojej pracy z elementów podejścia coachingowego.

Obszary zastosowania

Kompetencje nabyte w Szkole Coachów The Art & Science of Coaching
mogą znaleźć zastosowanie w następujących obszarach:

prowadzenia procesów coachingowych z klientami indywidualnymi i biznesowymi (life coaching, business coaching);

wdrażania coachingowego stylu zarządzania;

rozmów rozwojowych z pracownikami;

rozwoju i zarządzania talentami;

rozwoju zespołów;

planowania i organizacji czasu;

wspierania w rozwijaniu indywidualnych kompetencji;

wspierania wdrażania zmian związanych z nabywaniem nowych umiejętności;

wspierania twórczości i projektowania rozwiązań;

wzmacniania zaangażowania i budowania postawy odpowiedzialności;

wzbogacenia warsztatu profesjonalistów pracujących z ludźmi (trenera, konsultanta, facylitatora, doradcy, psychologa, terapeuty, pracownika służb medycznych, prawnika oraz innych).

Ścieżki rozwoju

Międzynarodowa Szkoła Coachingu „The Art & Science of Coaching” Erickson Coaching International jest akredytowana przez International Coach Federation, największą na świecie organizację dbającą o wysokie standardy jakości kształcenia coachów, studia i szkolenie coachingowe.

Trenerzy

dr Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

Artur Krupa

Jestem magistrem psychologii oraz magistrem inż. zarządzania i marketingu. Jestem posiadaczem m.in. certyfikatu Professional Certified Coach przyznawanego przez International Coach Federation, certyfikatu Certified Professional Facilitator przyznawanego przez International Association of Facilitators, oraz certyfikatu trenera zarządzania wydanego przez Edexcel International.

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów. Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

Magdalena Giec

Jestem akredytowanym coachem PCC ICF, w latach 2012-2013 byłam członkiem zarządu i vice-prezes International Coach Federation Poland. Jestem międzynarodowym trenerem i mentor coach Erickson College International z Vancouver, pracuje w takich krajach jak Francja, Kanada, Brazylia i Indie. Jestem również wykładowcą i trenerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, technikach koncentracji i kreatywności oraz przywództwie.

Prowadzę sesje coachingowe w języku polskim, francuskim oraz angielskim.

Jo-Ann Harris

Jestem dyrektorem ds. Szkoleń w Erickson Coaching International. Prowadzę także zajęcia The Art & Science of Coaching stacjonarnie oraz przez Internet.

Zajmuje się coachingiem od 12 lat. Po ponad 15 latach pracy na stanowisku kierowniczym oraz jako certyfikowany specjalista ds. szkoleń i rozwoju, rozpoczęłam karierę coachingową jako coach wewnętrzny współpracując z menedżerami i zespołami zarządzającymi.

Zainteresowanie rolą lidera oraz znaczenie relacji w budowaniu organizacji odnoszących sukcesy sprawiły, że rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku zarządzania. W tym czasie zostałam również certyfikowanym coachem kadry zarządzającej.

Halka Balackova

Pracuje w obszarze szkoleń i rozwoju od 1994 roku, kiedy uzyskałam tytuł MBA na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu prowadziłam wiele projektów szkoleniowych i rozwojowych z klientami takimi jak: Ogilyy & Mather, Deloitte CZ, DB Schenker, CSOB, Telefonica O2, RFE/RTL, Aspire Sports i wieloma innymi. Posiadam ponad 5500 godzin szkoleniowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik NLP i zasad coachingu w programach transformacyjnych. W coachingu specjalizuje się w pracy z liderami, pomagając klientom osiągnąć większą efektywność. Od 2007 roku prowadzę Szkołę Coachów w Czechach, Słowacji, Portugalii i Polsce. W 2010 roku uzyskałam poziom PCC ICF ze zrealizowanymi ponad 1200 godzinami coachingowymi.

dr Zerrin Baser

W swojej karierze mam doświadczenie zawodowe w zakresie polityki zdrowotnej i zarządzania projektami jako trener i coach. Jestem lekarzem, certyfikowanym coachem MCC ICF, międzynarodowym trenerem Erickson w dziedzinie transformacyjnego zarządzania zmianami oraz coachem kadry zarządzającej. Zarządzałam projektem finansowanym przez Bank Światowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również projektami finansowanymi przez UE, a także pełniłam funkcję doradcy technicznego WHO w zakresie polityki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jestem zaangażowana w tworzenie nowych partnerstw między sektorami pozarządowym, biznesowym i rządowym. Pracowałam jako menedżer krajowy w międzynarodowej firmie The Futures Group International z siedzibą w USA. Zainteresowanie rozwojem osobistym i organizacyjnym skłoniło mnie do szkolenia z NLP z dr Richardem Bandler’em, a w 2004 roku założyłam własną praktykę szkoleniową i doradczą opartą na NLP.

Carla Benedetti

Po 15 latach doświadczenia w zarządzaniu i HR, ukończyłam pierwszy program coachingu korporacyjnego i w 2007 roku rozpoczęłam praktykę szkoleniową i coachingową.

Jestem trenerem i członkiem International Coach Federation. W latach 2012 – 2013 zasiadałam w zarządzie włoskiego oddziału ICF.

Współpracuje z menedżerami i profesjonalistami, którzy chcą poprawić wydajność, efektywność i jakość życia. Obszary wiedzy eksperckiej w mojej praktyce szkoleniowo-coachingowej obejmują m.in.: transformacje miejsc pracy, innowacje w zakresie przedsiębiorczości, szkolenia w zakresie ustalania celów, przywództwo i rozwój organizacyjny.

Realizowałam innowacyjne projekty dla menedżerów i przedsiębiorców wraz z międzynarodowymi mówcami, takimi jak John Whitmore.

Kim Leischner

Posiadam ponad 20 lat doświadczenia w pracy dotyczącej procesów grupowych, przywództwa, eksperymentalnego nauczania oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Działam na arenie międzynarodowej projektując i dostarczając szerokie spektrum pakietów i programów coachingowych dla rozwoju osób i organizacji. Od 2002 do 2007 roku z dużym powodzeniem prowadziłam własną firmę szkoleniową, działającą w Hong Kongu i Chinach. Wśród jej klientów znaleźli się Swire Coca-Cola, Bonaqua, ING, eBay Hong Kong, EPCOS, Lexus Nexus oraz wiele międzynarodowych szkół w Hong Kongu i Chinach. Obecnie prowadzę własną firmę w Kanadzie.

Jako członek międzynarodowego zespołu trenerów Erickson International Coaching, prowadzę osobiście i drogą online programy Erickson College International. Uwielbiam prowadzić zajęcia „The Art and Science of Coaching”, ponieważ za każdym razem obserwuje, że aspekt transformacyjny szkolenia ma rzeczywisty wpływ na podejście kursantów do kwestii tak zawodowych, jak i osobistych. Stosuje profesjonalne, skoncentrowane na kliencie i na wynikach podejście we wszystkich aspektach swojej pracy. Wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby wpływać na wzmocnienie liderów, zespołów oraz na każdego, kto jest gotowy wynieść siebie lub swoją organizację na wyższy poziom.

Lynn Skotnitsky

Mam ponad 25 lat doświadczenia w pracy konsultingowej w Kanadzie i za granicą. W pracy skupiam się na takich aspektach jak: tworzenie możliwości rozwojowych w przywództwie, komunikacji i adaptacji międzykulturowej, różnorodności i zaangażowaniu. Pracuje zarówno z organizacjami i grupami jak i jednostkami. Będąc zaangażowaną w promowanie społeczeństwa, gdzie przywództwo jest współdzielone a różnorodność jest wartością, zajmowałam stanowiska zarządzające w wielu organizacjach non-profit oraz promowałam inicjatywy mające na celu wprowadzenie społecznych usprawnień.

Pracowałam w 11 krajach (m.in. Kanada, USA, Meksyk, Kostaryka i Tajlandia) projektując i prowadząc warsztaty, projekty grupowe, sesje planowania strategicznego, konsultacje dla firm. Mam doświadczenie pracy w sektorach: rządowych, edukacji, służby zdrowia, finansów, planowania społecznego i turystyki. Moje kompetencje poświadczają dyplomy i certyfikaty takie jak: stopień magistra ‘Adult Education and Organization Development’ na Uniwersytecie w Toronto, licencjat z socjologii i antropologii oraz szkolenia z zakresu zarządzania w biznesie, komunikacji międzykulturowej, mediacji i facylitacji. Mój styl pracy cechuje pozytywna energia, kreatywność, empatia i radość. Uczestnicy wychodzą z moich szkoleń zainspirowani, z nowym spojrzeniem na ich własny styl uczenia, oraz z większym poczuciem pewności siebie. Jestem promotorką tworzenia takiego świata, gdzie każdy będzie miał możliwość rozwoju.

Predrag Jovanović

Jestem trenerem Erickson College International od 2009 roku. Prowadzę kurs The Art and Science of Coaching oraz kursy biznesu oferowane przez ECI w Serbi. Jako coach MCC pracowałem i byłem mentorem dla setek klientów indywidualnych w Europie południowo-wschodniej. Jestem znany ze swego dynamicznego podejścia i umiejętności pomocy swoim klientom w osiąganiu sukcesu poprzez budowanie pozytywnych i dobrych relacji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Zanim zostałem zawodowym trenerem i coachem, przez 7 lat pracowałem jako sprzedawca i menedżer sprzedaży dla Arrow Electronics w Serbii i Czarnogórze oraz  jako kierownik działu sprzedaży na południowo-wschodnią Europę dla Omron Electronic Components.

Richard Hyams

Najważniejszym aspektem mojego życia zawodowego jest misja pobudzania innych do osiągania mistrzostwa w zakresie efektywnego wykorzystania zdolności komunikacyjnych oraz wyjątkowych cech osobistych jako źródła siły. Jako Trener, Mentor Coach pomaga innym w prezentowaniu się i tworzeniu dobrze przygotowanych seminariów dających wyjątkowe rezultaty. Jako Life Mastery Coach, wykorzystuje swoją wiedzę coachingową, aby wspierać jednostki w pokonywaniu strachu, skutecznie angażować emocje i korzystać z cech osobistych jako źródła siły.

Jako Trener i Facylitator wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu technik Accelerated Learning, swoje doświadczenie w sportach teatralnych, a także ogromną wiedzę na temat ludzkiej doskonałości.

Jestem znany z dynamicznego i aktywizującego stylu prowadzenia szkoleń. Moje doświadczenie szkoleniowe obejmuje ponad 1.500 godzin zajęć z zakresu rozwoju osobistego i programów komunikacyjnych, takich jak Art and Science of Coaching i NLP Certification.

Moje kwalifikacje obejmują NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer, Ericksonian Hypnotherapy Certification, jak również Certified Professional Solution-Focused Coach. Jestem twórcą programu Explore Coaching. Prowadzę szkolenia w formie zdalnej i stacjonarnej.

Program

Moduł I

INSPIRACJA

 • 4 dni / 34 h
 • Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu
 • Podstawowe założenia coachingu;
 • Umiejętności komunikacyjne coacha;
 • Struktura rozmowy coachingowej;
 • Zawieranie kontraktu i definiowanie rezultatów sesji;
 • Wykorzystanie wyobraźni i zmiany perspektywy;
 • Wprowadzenie w profil kompetencji ICF;
 • Formułowanie pytań coachingowych.

Moduł II

WDROŻENIE

 • 4 dni / 34 h
 • Coaching planowania i tworzenia rozwiązań
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Planowanie i zarządzanie czasem;
 • Wspieranie twórczości i projektowania rozwiązań;
 • Wewnętrzny krytyk i poszukiwanie wsparcia;
 • Mistrzostwo i wspieranie wytrwałości w uczeniu się;
 • Długofalowa relacja coachingowa.

MODUŁ III

ZAANGAŻOWANIE

 • 4 dni / 34 h
 • Coaching wartości i samoświadomości
 • Odkrywanie i doświadczanie wartości;
 • Kulturowy i społeczny aspekt wartości;
 • Pogłębianie motywacji i praca ze strategiami motywowania siebie;
 • Stawianie wyzwań i prowokowanie;
 • Radzenie sobie z obiekcjami.

Moduł IV

INSPIRACJA

 • 4 dni / 34 h
 • Integracja – wielopoziomowe budowanie sukcesu
 • Doskonalenie i integracja umiejętności;
 • Rozpoznawanie kompetencji coachingowych; przygotowanie do dalszej pracy rozwojowej i certyfikacji;
 • Projektowanie własnej praktyki coachingowej;
 • Rozpoznawanie potrzeb i preferencji klientów;
 • Wspieranie klientów w definiowaniu i docenianiu sukcesu życiowego/zawodowego.

W przerwach pomiędzy modułami:

 • uczestnicy min. 6-krotnie spotykają się by ćwiczyć prowadzenie sesji zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych: coach-klient-obserwator;
 • uczestnicy przesyłają trzy nagrania sesji coachingowych i otrzymują pisemny feedback (3 sesja będzie podlegała ocenie, która zadecyduje o przyznaniu międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC).
Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Osoby, które ukończą szkolenie dysponują:

spójnym zrozumieniem roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu w organizacjach;

kompleksową wiedzą, opartą na praktyce znajomością modelu prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach;

umiejętnością prowadzenia rozmów coachingowych w sposób zgodny z kryteriami kompetencyjnymi ICF;

zestawem narzędzi dostosowanych do różnej tematyki i kontekstu prowadzenia rozmów coachingowych;

umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego;

większą samoświadomością i gotowością do budowania wspierającej relacji w coachingu;

przygotowaniem do zaprojektowania i uruchomienia własnej praktyki coachingowej;

możliwością uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (ESFCC i ACC lub PCC ICF).

Mentoring grupowy

 • 2 spotkania / 2 h

Spotkania online, które obejmują:

 • przydział uczestników do mentorów;
 • rozmowę na temat rozwoju zawodowego uczestników;
 • przypomnienie i przegląd profilu kompetencji coachingowych;
 • doskonalenie umiejętności oceny jakości rozmów coachingowych.

Sesje grupowe

 • 3 sesje grupowe
 • Sesje mentoringu grupowego wraz z uczestnikami pakietu certyfikacyjnego i mentorem (zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych);
 • Terminy ustalane są indywidualnie wraz z mentorem.

Sesje indywidualne

 • 3 sesje indywidualne
 • Sesje indywidualne obejmują bezpośrednią współpracę
  z mentorem w odniesieniu do prowadzonych „na żywo” lub nagrywanych sesji coachingowych.

Egzamin

 • Obserwowana sesja coachingowa
 • Egzamin ustny realizowany w formie sesji coachingowej: obserwowana sesja telekonferencyjna z własnym klientem;
 • Weryfikacja zgodności z profilem kompetencyjnym na poziomie PCC ICF;
 • Decyzja o przyznaniu certyfikatu certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Diploma – ESFCD ACTP ICF.

Akredytacja

Pakiet certyfikacyjny kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I-IV.

 

Program „The Art & Science of Coaching” Moduły I-IV + Pakiet certyfikacyjny jest objęty najwyższym poziomem akredytacji przyznawanej przez International Coach Federation – ACTP. Oznacza to, że jego absolwenci mogą występować o certyfikaty na poziomie PCC i ACC korzystająć z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

 

 Więcej informacji o ścieżkach certyfikacji na stronie

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Uczestnicy kursu mogą liczyć na:

zindywidualizowane wsparcie w trakcie certyfikacji (dzięki zaangażowaniu zespołu mentorów);

kompleksową informację zwrotną i rekomendacje rozwojowe w trakcie indywidualnych i grupowych sesji mentorskich;

wymianę doświadczeń z grupą doświadczonych, praktykujących coachów;

wskazówki i rekomendacje dotyczące konkretnych sytuacji pochodzących z ich własnej praktyki zawodowej;

możliwość uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (ESFCD i ACC lub PCC ICF).

Moduł I

INSPIRACJA

 • 4 dni | 34 h
 • Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu
 • Podstawowe założenia coachingu;
 • Umiejętności komunikacyjne coacha;
 • Struktura rozmowy coachingowej;
 • Zawieranie kontraktu i definiowanie rezultatów sesji;
 • Wykorzystanie wyobraźni i zmiany perspektywy;
 • Wprowadzenie w profil kompetencji ICF;
 • Formułowanie pytań coachingowych.

Moduł II

WDROŻENIE

 • 4 dni | 34 h
 • Coaching planowania i tworzenia rozwiązań
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Planowanie i zarządzanie czasem;
 • Wspieranie twórczości i projektowania rozwiązań;
 • Wewnętrzny krytyk i poszukiwanie wsparcia;
 • Mistrzostwo i wspieranie wytrwałości w uczeniu się;
 • Długofalowa relacja coachingowa.

PAKIET CERTYFIKACYJNY

 • Mentoring grupowy i indywidualny
 • Indywidualne wsparcie i kompleksowa informacja zwrotna
 • 2 spotkania online (mentoring grupowy);
 • 3 sesje mentoringu grupowego w trójkach coachingowych;
 • 3 sesje mentoringu indywidualnego;
 • Forma dodatkowa dla osób, które ubiegają się o certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Qualification i akredytację w ICF na poziomie ACC.

Moduł I-II + Pakiet certyfikacyjny

Moduły I-II (70 h) są akredytowane przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich absolwenci spełniają istotne dla certyfikacji ICF kryterium ukończenia profesjonalnego szkolenia coachingowego.

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Osoby, które ukończą kurs coachingu dysponują:

rozumieniem roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu w organizacjach;

umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego;

zestawem narzędzi dostosowanych do różnej tematyki i kontekstu prowadzenia rozmów coachingowych;

możliwością uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (ESFCQ i ACC ICF).

Certyfikacja

Osoby, które ukończą Moduły I-IV:

uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC)

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACSTH

Osoby, które ukończą Moduły I-IV oraz Pakiet Certyfikacyjny:

uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD)

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACTP

Osoby, które ukończą Moduły I-II oraz Pakiet Certyfikacyjny:

uzyskują certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Qualification (ESFCQ)

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH

Dawid Zyskowski

Dyrektor Sprzedaży Detalicznej
New Balance Poland

508503835

Od 15stu lat rozwijam jedną z najbardziej znanych sportowych i modowych marek w Polsce. Z wykształcenia jestem socjologiem i coachem; skończyłem też studia podyplomowe z zarządzania firmami. Posiadam kolekcję certyfikatów ale to z powodu, że prywatnie uwielbiam się rozwijać, eksplorować i poznawać życie. Kieruję się wartościami miłości i szacunku do życia i tego co żyje.

Absolutnie polecam Wszechnicę UJ na kierunku The Art & Science of Coaching. Poziom merytorycznych zajęć przerósł moje oczekiwania. Z każdym modułem chciało się więcej. Z niecierpliwością czekałem na kolejny zjazd.
Mnogość ćwiczeń, wglądów we własną osobowość i potężna dawka rozwoju, to jak przeskok do innej galaktyki. Mam absolutną pewność, że dzięki tym zajęciom, rozwinąłem swoją osobowość, oszczędzając jednocześnie ograniczony czas swojego życia aby w takim tempie doznać tylu olśnień ile bym doświadczał pewnie przez kolejne kilkanaście lat.
Dziś z powodzeniem realizuję swoje marzenia... :)


Tomasz Kras

CEO
ProOptima

600058299

Prowadzę firmę doradczo szkoleniową ProOptima. Pomagamy by nasi klienci mogli skuteczniej dbać o swoich klientów. Wdrażamy projekty klasy Customer Experience Management.

Cykl szkoleniowy Szkoła Coachingu pozwolił mi uporządkować wiedzę, praktycznie ćwiczyć umiejętności planowania procesów coachingowych oraz prowadzenia samych coachingów.


Sebastian Witkowski

Executive Coach

Pomagam ludziom w odkryciu i realizowaniu swojego pełnego potencjału dzięki wsłuchaniu się w potrzeby i intuicję.
Łączę coaching z jogą. Pozwala to zmienić perspektywę, uzyskać klarowność a następnie urzeczywistnić marzenia. Jestem certyfikowanym coachem Erickson oraz nauczycielem jogi Yoga Alliance RYT 200.
17 lat doświadczenia w korporacjach, gdzie jako marketingowiec badałem ludzkie potrzeby.

Art & Science of Coaching był kursem, który zdecydowanie zmienił moje rozumienie samego siebie oraz innych.


Magdalena Sotwin-Rychlak

Dyrektor ds. Rozwoju

694771725

Dyrektor ds. Rozwoju, life & business coach, absolwentka psychologii stosowanej UJ, oraz Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” (ECI). Od ponad 11 lat rozwijam rodzinną firmę z branży spożywczej w zakresie nowych projektów, produktów i procesów. W działaniu pomaga mi 5 wrodzonych talentów zdiagnozowanych metodą Gallupa: Zbieranie/Naprawianie/Integrator/Uczenie się/Czar.

Psychologia I coaching zajmują szczególne miejsce w moim sercu.
Uczestnicząc w zjazdach "The Art & Science of Coaching" mogłam poznać podejście skoncentrowane na rozwiązaniach i doświadczyć tego co dla mnie ważne - zrozumieć rolę coacha i specyfikę procesu coachingowego. Spojrzałam na wiele spraw z nowej perspektywy. Wysoki poziom merytoryczny i kompetentni trenerzy, wspaniali ludzie. Zdecydowanie polecam!


Terminy i ceny

W związku z aktualnymi obostrzeniami edycje wiosenne Szkół Coachów w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku przeniesione są w tryb pracy online.

Zapraszamy do zapoznania się z terminami pod adresem: https://wszechnica.uj.pl/szkolenia/szkola-coachow-the-art-science-of-coaching-online/

Do zobaczenia jesienią 🙂

Edycja 54 Rekrutacja trwa.

9-12 maja 2021

Moduł I

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

5-8 czerwca 2021

Moduł II

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8-11 lipca 2021

Moduł III

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

31 lipca-3 sierpnia 2021

Moduł IV

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

13 300 PLN + 23% VAT

(16 359 PLN brutto) Płatność do 22 marca 2021

Rabat 1200 PLN

13 900 PLN + 23% VAT

(17 097 PLN brutto) Płatność do 9 kwietnia 2021

Rabat 600 PLN

14 500 PLN + 23% VAT

(17 835 PLN brutto) Płatność do 22 kwietnia 2021

Cena standardowa

4 x 3625 PLN + 23% VAT

(4 458,75 PLN brutto) Płatność I raty do 9 kwietnia 2021

Rabat 500 PLN

4 x 3750 PLN + 23% VAT

(4 612,5 PLN brutto) Płatność I raty do 22 kwietnia 2021

Cena standardowa

*Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Cena obejmuje:

 • 136 godzin szkoleniowych akredytowanych przez International Coach Federation;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły coachingu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły coachingu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) (po spełnieniu wymagań, które są opisane w Regulaminie);
 • Możliwość uzyskania certyfikatu certyfikatu ACC, PCC International Coach Federation;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-IV od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.

Edycja 55 Rekrutacja trwa.

15-18 maja 2021

Moduł I

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

11-14 czerwca 2021

Moduł II

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

3-6 lipca 2021

Moduł III

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

24-27 lipca 2021

Moduł IV

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

13 300 PLN + 23% VAT

(16 359 PLN brutto) Płatność do 1 kwietnia 2021

Rabat 1200 PLN

13 900 PLN + 23% VAT

(17 097 PLN brutto) Płatność do 15 kwietnia 2021

Rabat 600 PLN

14 500 PLN + 23% VAT

(17 835 PLN brutto) Płatność do 31 marca 2021

Cena standardowa

4 x 3625 PLN + 23% VAT

(4 458,75 PLN brutto) Płatność I raty do 15 kwietnia 2021

Rabat 500 PLN

4 x 3750 PLN + 23% VAT

(4 612,5 PLN brutto) Płatność I raty do 30 kwietnia 2021

Cena standardowa

*Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Cena obejmuje

 • 136 godzin szkoleniowych akredytowanych przez International Coach Federation;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) (po spełnieniu wymagań, które są opisane w Regulaminie);
 • Możliwość uzyskania certyfikatu certyfikatu ACC, PCC International Coach Federation;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-IV od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.

Edycja 56/Edycja 57 Rekrutacja trwa

9-12 maja 2021

Moduł I

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

5-8 czerwca 2021

Moduł II

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

8-11 lipca 2021

Moduł III

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

31 lipca- 3 sierpnia 2021

Moduł IV

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

13 300 PLN + 23% VAT

(16 359 PLN brutto) Płatność do 22 marca 2021

Rabat 1200 PLN

13 900 PLN + 23% VAT

(17 097 PLN brutto) Płatność do 9 kwietnia 2021

Rabat 600 PLN

14 500 PLN + 23% VAT

(17 835 PLN brutto) Płatność do 22 kwietnia 2021

Cena standardowa

4 x 3625 PLN + 23% VAT

(4 458,75 PLN brutto) I rata do 9 kwietnia 2021

Rabat 500 PLN

4 x 3750 PLN + 23% VAT

(4 612,5 PLN brutto) I rata do 22 kwietnia 2021

Cena standardowa

*Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Cena obejmuje

 • 136 godzin szkoleniowych akredytowanych przez International Coach Federation;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) (po spełnieniu wymagań, które są opisane w Regulaminie);
 • Możliwość uzyskania certyfikatu certyfikatu ACC, PCC International Coach Federation;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-IV od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.

Edycja 58 Rekrutacja trwa

15-18 maja 2021

Moduł I

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

11-14 czerwca 2021

Moduł II

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

3-6 lipca 2021

Moduł III

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

24-27 lipca 2021

Moduł IV

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

13 300 PLN + 23% VAT

(16 359 PLN brutto) Płatność do 1 kwietnia 2021

Rabat 1200 PLN

13 900 PLN + 23% VAT

(17 097 PLN brutto) Płatność do 15 kwietnia 2021

Rabat 600 PLN

14 500 PLN + 23% VAT

(17 835 PLN brutto) Płatność do 31 kwietnia 2021

Cena standardowa

4 x 3625 PLN + 23% VAT

(4 458,75 PLN brutto) Płatność do 15 kwietnia 2021

Rabat 500 PLN

4 x 3750 PLN + 23% VAT

(4 612,5 PLN brutto) Płatność do 31 kwietnia 2021

Cena standardowa

*Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

Cena obejmuje

 • 136 godzin szkoleniowych akredytowanych przez International Coach Federation;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Certificate (ESFCC) (po spełnieniu wymagań, które są opisane w Regulaminie);
 • Możliwość uzyskania certyfikatu certyfikatu ACC, PCC International Coach Federation;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-IV od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.

Rekrutacja trwa

I Spotkanie online

30 sierpnia 2021

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

II Spotkanie online

30 listopada 2021

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Sesje mentoringowe

Terminy ustalane są indywidualnie

Egzamin

Terminy egzaminu ustalane są indywidualnie

4 500 PLN + 23% VAT

5535 PLN brutto Płatność do 16 sierpnia 2021

Cena standardowa

3 500 PLN + 23% VAT*

4305 PLN brutto PłatnPłatność do 16 sierpnia 2021ość do 24 lutego 2021

Rabat 1 000 PLN

* Rabat w wysokości 1 000 PLN + 23% VAT, dla osób które dokonają zapisu i płatności maksymalnie w ciągu roku od ukończenia Modułów I – IV (Cena pakietu 3 500 PLN + 23% VAT)

Cena obejmuje:

 • Mentoring grupowy – spotkanie online (2x2h);
 • Mentoring  – 3 sesje grupowe, 3 sesje indywidualne;
 • Egzamin na poziomie PCC;
 • Międzynarodowy certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Diploma (ESFCD);
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACTP;
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC uproszczoną ścieżką ACTP.

Edycja 54 Kraków

Moduł I

9-12 maja 2021

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł II

5-8 czerwca 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8 000 PLN + 23% VAT

9840 PLN brutto Płatność do 25 kwietnia 2021

Cena standardowa

2 x 4 000 PLN + 23% VAT

4920 PLN brutto Płatność do 25 kwietnia 2021

Cena standardowa

 • 70 godzin szkolenia ACSTH ICF;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Qualification;
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH.
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-II od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.

Edycja 55 Rekrutacja trwa

Moduł I

15-18 maja 2021

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł II

11-14 czerwca

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

8 000 PLN + 23% VAT

(9 840 PLN brutto Płatność do 1 maja 2021

Cena standardowa

2 x 4 000 PLN + 23% VAT

(4 920 PLN brutto) Płatność do 1 maja 2021

Cena standardowa

 • 70 godzin szkolenia ACSTH ICF;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Lunch (możliwość dostosowania diety) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Qualification;
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH.
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-II od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub.
Skontaktuj się z nami

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych, psycholog, coach, trener

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami