facebook
Dla biznesu

FACYLITACJA

Prowadzimy sesje facylitowane, doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów.

Praktyka facylitacji 

Facylitacja to sposób pracy, który wpisuje się w nasze podejście do budowania zdrowych organizacji. Pozwala czerpać z potencjału członków grupy czy zespołu i efektywnie pracować, osiągając zaskakujące rezultaty w postaci nowatorskich pomysłów, decyzji, co do których wszyscy są zgodni, jak również rozwiązań, które godzą interesy różnych stron. Dzięki facylitacji możemy wspólnie budować organizacje oparte na dialogu, partnerskich relacjach i współpracy.

W codziennej praktyce facylitacja pozwala:

 • zwiększyć zaangażowanie uczestników spotkania,
 • uruchamiać kreatywność zespołu,
 • budować w grupach poczucie współodpowiedzialności za efekty wspólnej pracy,
 • wprowadzać kulturę otwartej komunikacji i współpracy,
 • wdrażać partycypacyjny styl zarządzania.

 

Z facylitacji korzystamy w wielu obszarach:

 • rozwiązywania problemów,
 • zespołowego podejmowania decyzji i planowania działań,
 • tworzenia oraz usprawniania rozwiązań,
 • kreowania innowacyjnych produktów,
 • optymalizacji procesów, 
 • wymiany wiedzy.

Nasza oferta

Usługa facylitacji

Szkolenia z facylitacji

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

Magdalena Pecak
Consultant of Organizational Development
Aneta Marek
Aneta Marek
Head of Organizational Development
Aneta Marek
Head of Organizational Development
aneta.marek@wszechnica.uj.pl
515 206 346
Consultant of Organizational Development
magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl
508140650

Case study

Stworzyliśmy przestrzeń do wymiany spostrzeżeń i projektowania rozwiązań

Facylitowane spotkanie, służące zdiagnozowaniu potrzeb organizacji, było częścią większego przedsięwzięcia związanego z wspieraniem instytucji edukacyjnych. Dyrekcja jednego z zespołów szkół, który przystąpił do przedsięwzięcia, postanowiła przeprowadzić w swojej szkole badanie potrzeb organizacji. Głównym założeniem było to, by pracownicy sami zdefiniowali potrzeby, określili kierunki działań i potrzebne wsparcie. Spotkanie miało być krótkie (4h) i jednocześnie miało doprowadzić do konkretnych rezultatów, które wskazywałyby na sensowność angażowania kadry do tego typu pracy.

Pierwszym krokiem było spotkanie kontraktowe z dyrektor szkoły, podczas którego w toku dyskusji wyłoniliśmy temat spotkania – „doskonalenie współpracy w gronie pedagogicznym” – uznany przez dyrektor za najbardziej wartościowy dla dalszej pracy, a jednocześnie taki, na który kadra ma możliwie duży wpływ. Ustaliliśmy również kryteria doboru uczestników, w oparciu o które dyrektor wyłoniła 12 osób.

Spotkanie facylitowane składało się z czterech istotnych kroków:

 1. Wprowadzenie dyrektor oraz rozmowa o celach spotkania, pozwalająca na zgłoszenie przez uczestników obaw i wątpliwości oraz omówienie ich w oparciu o wcześniejsze przygotowanie.
 2. Zdefiniowanie wyzwań i wyłonienie kluczowych obszarów tematycznych.
 3.  Praca nad wybranymi obszarami tematycznymi (w podgrupach), zakończona przygotowaniem projektów z określonymi celami, działaniami, terminami i osobami zaangażowanymi.
 4.  Zaplanowanie najbliższych kroków związanych z decyzjami o wdrożeniu projektów. Zaplanowanie sposobu pracy nad pozostałymi obszarami tematycznymi.

W rezultacie uczestnicy spotkania: 

 • zdefiniowali grupy wyzwań w obszarze współpracy w gronie pedagogicznym;
 • przygotowali trzy plany projektów doskonalenia współpracy, wstępnie zaaprobowane przez dyrektor, wymagające jeszcze decyzji o wdrożeniu i włączeniu innych pracowników w zespoły projektowe; 
 • docenili zaproponowany sposób działania, wskazując jako istotne to, że pracowali nad konkretnymi sprawami, które zajmują ich na co dzień, oraz że mogli rozmawiać nie tylko o problemach, lecz także pracować nad rozwiązaniami.

Może Cię również zainteresować

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie kształtować ją w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami.

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności, potrzebne do budowania efektywnych zespołów, w których panują partnerskie relacje.

Rozwijamy pracowników z myślą o efektywności ich pracy oraz dobrostanie. Zapewniamy rozwój kompetencji osobistych, trenerskich, radzenia sobie ze stresem. Stawiamy na podnoszenie jakości współpracy i synergii w zespołach.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego