facebook
Dla biznesu

rozwój pracowników

Rozwijamy pracowników z myślą o efektywności ich pracy oraz dobrostanie.

Wsparcie w najlepszym wykonywaniu zadań 

Prowadzimy szkolenia, które pomagają kadrze mądrze i efektywnie korzystać z własnych zasobów oraz wpływają pozytywnie na jakość współpracy.

Wspieramy organizacje, które zdrowe środowisko pracy chcą opierać na:

 • koncentracji na zadaniu i podnoszeniu osobistej efektywności pracowników
 • partnerskich relacjach i otwartej komunikacji
 • emocjonalnym poczuciu bezpieczeństwa
 • dzieleniu się wiedzą i wzmacnianiu autorytetu pracowników
 • współpracy i niesilosowym myśleniu
 • budowaniu odporności na to, co czeka pracowników w przyszłości.

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

Magdalena Pecak
Magdalena Pęcak
Consultant of Organizational Development
Maciej Kocurek
Consultant of Organizational Development
Aneta Marek
Head of Organizational Development
aneta.marek@wszechnica.uj.pl
515 206 346
Consultant of Organizational Development
magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl
508140650

Case study

Zbudowaliśmy fundamenty kultury feedbacku

Firma IT realizuje coraz ambitniejsze zadania, oparte o współpracę zespołową. Projekty wymagają zaangażowania. Bieżące trudności, zwłaszcza związane z niedotrzymywaniem terminów, nie są ujawniane odpowiednio wcześnie. Urastają do rangi nierozwiązywalnego problemu podpartego poszukiwaniem winnych. 

Zwiększa się liczba zaogniających się mikro-konfliktów. Niedomówienia, zdawkowa komunikacja niepokoją zarząd. Spada motywacja pracowników. Błędy wpływają na jakość i terminy dostarczania rozwiązań klientom. W firmie uznano praca nad otwartą komunikacją staje się strategicznym celem, aby utrzymać wydajność pracy oraz atrakcyjność firmy jako miejsca pracy.

Pracę nad postawionym problemem rozpoczęliśmy od wywiadów diagnostycznych. W oczach menedżerów organizacja robi „dobrą robotę”. Ma zadowalające wyniki, jednak osiąga to dużym kosztem napięć między pracownikami. Zdaniem liderów większości kłopotów dałoby się zapobiec, gdyby zostały nagłośnione. Niektóre z konfliktów nie dotyczą bezpośrednio zadań, lecz raczej konkretnych zachowań lub ich braku po stronie pracowników. 

Po przeanalizowaniu wywiadów z zamawiającym obraliśmy kierunek budowania kultury feedbacku.

Skupiliśmy się na rozwijaniu kompetencji udzielania informacji zwrotnej. Firmie zależało na żywym kontakcie, wzmocnieniu komunikacji bezpośredniej między ludźmi. Podążaliśmy za potrzebą jak największej samodzielności klienta we wprowadzaniu zmian, tworząc trwałe rozwiązanie. W dialogu i przy wykorzystaniu naszej wiedzy eksperckiej opracowaliśmy 1-dniowy program szkolenia, który miał służyć firmie długofalowo. 

Budując program, położyliśmy akcent na pogłębienie rozumienia sensu udzielania informacji zwrotnej w firmie oraz zaprojektowaliśmy praktyczne ćwiczenia doskonalące umiejętność rozpoznawania sytuacji problemowych i przygotowujące pracowników do komunikowania feedbacku. 

Prototypowe szkolenie przeprowadził trener Wszechnicy UJ na podstawie wspólnie opracowanego programu. Kolejne szkolenia były realizowane przez trenerów wewnętrznych, wspierając tym samym jej samodzielność.Trenerzy Wszechnicy UJ udzielali konsultacji przy doskonaleniu programu operacyjnego i pracy z grupą.

Dzięki naszym wspólnym działaniom w zespole zwiększała się również gotowość do udzielania informacji zwrotnej we wzajemnych kontaktach. 

 • Wzrosło przekonanie, że warto o to dbać.
 • Menedżerowie zaczęli używać informacji zwrotnej jako narzędzia doceniania, a nie wyłącznie udzielania „negatywnego feedbacku”.
 • Firma wypracowała program z udzielania informacji zwrotnej, który miała zamiar powtarzać i wykorzystywać np. przy zatrudnianiu nowych pracowników.

 

Organizacja otrzymała silne wsparcie na początkowym etapie budowania kultury feedbacku. Stery utrzymujące kierunek zmian pozostały w rękach liderów zespołów oraz przygotowanych trenerów wewnętrznych, którzy systematycznie uczą, jak udzielać informacji zwrotnej w firmie.

Może Cię również zainteresować

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji. Doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów, liderów projektów, scrum masterów oraz osób prowadzących spotkania.

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności, potrzebne do budowania efektywnych zespołów, w których panują partnerskie relacje.

Prowadzimy indywidualne procesy coachingowe, głównie dla kadry menedżerskiej oraz pracowników o wysokim potencjale. Realizujemy warsztaty team coachingowe dla zespołów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania organizacji.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

Realizujemy szkolenia i projekty, dzięki którym pracownicy:

 • wzmacniają swoją koncentrację i utrzymywanie uwagi na zadaniach,
 • organizują warunki do pracy intelektualnej podnosząc jakość własnej pracy umysłowej,
 • potrafią zaplanować proces pracy nad problemem, by skuteczniej wypracowywać rozwiązania,
 • znają i elastycznie korzystają z narzędzi pracy problemowej,
 • rozpoznają sytuacje wymagające szczególnej uważności i ustrzegają się powszechnych błędów w procesie myślenia, które mogą mieć wpływ na jakość rozwiązań,
 • korzystają z własnej i grupowej kreatywności,
 • uruchamiają krytyczne myślenie i mają większą gotowość do kwestionowania założeń.

 

Dostarczamy rozwiązań pracownikom indywidualnie rozwiązującym problemy oraz rozwijamy kompetencje osób prowadzących grupową pracę nad problemem.

Realizujemy szkolenia i projekty, dzięki którym pracownicy:

 • w sposób bardziej świadomy dbają o swój dobrostan i zdrowie psychiczne,
 • lepiej radzą sobie z sytuacjami stresowymi oraz stresem chronicznym,
 • traktują emocje jako zasób i informację do wykorzystania w środowisku zawodowym,
 • lepiej radzą sobie w zmianie,
 • wzmacniają swoją odporność psychiczną.

 

Prowadzimy szkolenia, webinary, superwizje, spotkania doradcze oraz warsztaty dla grup i zespołów, które mierzą się z wymagającymi emocjonalnymi sytuacjami, konfliktem, niskim poziomem zaangażowania.

 Uczymy pracowników:

 • kompetencji związanych z dzieleniem się wiedzą, uczeniem innych, prowadzeniem szkoleń, instruktaży, onboardingu,
 • autoprezentacji, storytellingu, mowy ciała i emisji głosu oraz innych rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność oraz skuteczność przekazu i wystąpień publicznych,
 • komunikatywności eksperckiej pozwalającej porozumieć się z osobami niebędącymi specjalistami w branży,
 • kompetencji trenerskich – samodzielnego projektowania, prowadzenia szkoleń z uwzględnieniem dynamiki grupy,
 • kompetencji mentoringowych,
 • facylitacyjnych metod uczenia się z doświadczenia przydatnych w takich metodykach jak scrum, agile i bieżącej pracy zespołów.

 

Programy kompetencji uzupełniamy doradztwem w obszarze budowania kultury uczenia się w organizacji.

Dostarczamy ludziom wsparcia w jak najlepszym wykonywaniu zadań przez rozwój ich kompetencji osobistych w tematach:

 • komunikacja,
 • asertywność,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • współpraca w zespole,
 • radzenie sobie z różnorodnością w zespole,
 • podejmowanie decyzji,
 • rozwiązywanie problemów,
 • kreatywność,
 • autoprezentacja,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • myślenie i samoorganizacja pracy.

 

Nasze programy rozszerzamy o autorskie gry szkoleniowe i gotowe narzędzia: gra szkoleniowa Plantacja, testy MBTI, Insights Discovery, kwestionariusz Gallupa i inne.

Specjalizujemy się także w rozwoju kompetencji coachingowych, trenerskich i facylitacyjnych.

Uczymy pracowników:

 • włączania pracowników do wspólnej, grupowej pracy uwzględniającej głos wszystkich obecnych osób,
 • umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym i prowadzenia pracy takiego zespołu,
 • zespołowego rozwiązywania problemów i tworzenia rozwiązań,
 • prowadzenia efektywnych spotkań stacjonarnych i online,
 • radzenia sobie z dynamiką grupy i reagowania w trudnych sytuacjach,
 • docenienia i korzystania z różnorodności,
 • umiejętności i narzędzi facylitacyjnych,
 • sposobów reagowania na akty mikroagresji w pracy i inne zachowania wykluczające pracowników.
 • Budujemy profile kompetencji pracowników.
 • Projektujemy dla klientów wewnętrzne programy szkoleniowe lub skierowane do odbiorców ich usług (design usług edukacyjnych: szkoleń, warsztatów wewnętrznych w firmie).
 • Prowadzimy wydarzenia integrujące pracowników w oparciu o metody facylitacyjne i Re-Aktor.
 • Realizujemy indywidualne procesy coachingowe i mentoringowe dla kluczowych pracowników.
 • Doradzamy w obszarze budowania polityki Learning and Development w organizacji.

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.