TRENING INTERPERSONALNY

Doświadcz procesu grupowego i dowiedz się, jaki ma wpływ na przebieg prowadzonego przez ciebie szkolenia lub spotkania.

Cztery dni pracy procesowej oraz jeden dzień warsztatowy, który pomaga w przełożeniu tego doświadczenia na pracę z grupami/zespołami.

Materiałem do pracy jest to, co realnie, tu i teraz wydarza się pomiędzy uczestnikami treningu.

Efektem będzie zwiększenie Twoich kompetencji osobistych i społecznych.

Terminy
Treningu Interpersonalnego

Sprawdź, kiedy rozpocznie się najbliższa edycja.

Trening Interpersonalny

2 5003 000 (+23% VAT)

Zapisując się zapłacisz zaliczkę 700 netto
SKU: Brak danych Kategoria:

Zasady przyznawania rabatu:

  • Jesteś absolwentem Wszechnicy UJ? Zapłacisz 2500 zł (+23% VAT). Zaznacz odpowiednie pole w formularzu zamówienia.
  • Cena zniżkowa 2700 zł (+23% VAT) obowiązuje do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

Karolina Chmiel
Consultant of Professional Development, Coach
karolina.chmiel@wszechnica.uj.pl
+48 519 516 493
Cena szkolenia obejmuje:
  • 40 godzin treningu (5 dni);
  • Komplet materiałów szkoleniowych;
  • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych;
  • Zaświadczenie o ukończeniu treningu. 
Informacje organizacyjne:

Lokalizacja:

Kraków, ul. Sławkowska 10
Biuro Wszechnicy UJ

Czas:

Zajęcia odbywają się od 9:00 do 17:00.

Trening interpersonalny to korzyści,
które będą procentować przez długi czas.

Zwiększysz umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji oraz uczuć.

Rozwiniesz umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej.

Pogłębisz rozumienie swojego wpływu na innych.

Wzmocnisz uważność na zachowania uczestników szkoleń, warsztatów, sesji zespołowych.

Pogłębisz świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Nie czekaj dłużej!

trenerka

Barbara Chruślicka - Trenerka treningu interpersonalnego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizorką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz superwizorką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych ?STOP?. Przez 15 lat byłam kierowniczką merytoryczną Podyplomowego Studium Treningu Kreatywności i Arteterapii Uniwersytetu Warszawskiego.Prowadzę zajęcia wspierające rozwój osób, grup i organizacji. Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to: szkolenia i superwizje trenerskie, umiejętności interpersonalne ? szczególnie efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, szkolenia liderskie nastawione na rozumienie mechanizmów pracy zespołu. Prowadzę coaching zespołowy i spotkania interwencyjne nastawione na czyszczenie relacji i rozwój współpracy oraz pracuję nad postawami w obszarze psychologii BHP. W pracy używam często niekonwencjonalnych metod (jestem absolwentką między innymi Europejskiego Instytutu Psychodramy J.L. Moreno).Tworzę i realizuję złożone projekty szkoleniowo-doradcze. Od lat współpracuję z uczelniami, służbami publicznymi i organizacjami biznesowymi.

Program szkolenia

Nasze programy są dokładnie przygotowywane przez naszych
ekspertów z uwzględnieniem najnowszych technik i metod.

Trening interpersonalny to szczególne doświadczenie, które nie ma ustrukturyzowanej agendy. Materiałem do pracy jest to, co tu i teraz, wydarza się pomiędzy uczestnikami. To okazja na doświadczenie procesu dynamiki grupy. Zdecydowaną przewagę w aktywności mają uczestnicy względem osoby prowadzącej.

Udział powinien zostać omówiony z psychoterapeutą. Jeśli wyrazi on zgodę, zapraszamy.

Rola osoby prowadzącej jest ograniczona. Czuwa ona nad przebiegiem pracy grupy i dba o realizowanie założeń kontraktu. Reaguje, kiedy jest taka potrzeba. Nie proponuje jednak uczestnikom ćwiczeń lub innych aktywności. To grupa jest autorem tego, co wydarza się podczas szkolenia.

Ze względu na specyfikę pracy ważna jest obecność podczas wszystkich dni szkolenia. Jeśli uczestnik musi opuścić któryś dzień, proponujemy udział w kolejnej edycji.

Co nas wyróżnia?

Trening interpersonalny rekomendowany jest wszystkim osobom pracującym z grupami i zespołami.

Program prowadzony w sposób niedyrektywny.

Jeden dzień przeznaczony na omówienie doświadczenia oraz jego przełożenie na pracę szkoleniową.

Prowadząca (Barbara Chruślicka) to trenerka i superwizorka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.