Trening interpersonalny

Adresaci

Trening interpersonalny skierowany jest do:

trenerów,

facylitatorów,

menedżerów i liderów zespołów,

coachów,

osób pracujących w sektorze pomocy,

wszystkich, którzy chcą zwiększyć świadomość siebie i rozwijać swoje kompetencje interpersonalne.

Obszary zastosowania

Dzięki intensywnej pracy skoncentrowanej na rozumieniu dynamiki pracy grupy i funkcjonowania ludzi w grupie, uczestnicy zwiększają swoje kompetencje osobiste i społeczne, które mogą wykorzystać:

do świadomego budowania relacji osobistych i zawodowych;

do budowania własnego autorytetu w grupie;

w asertywnym prezentowaniu własnego zdania, wobec różnych osób i grup;

w prowadzeniu szkoleń i warsztatów facylitowanych;

w prowadzeniu spotkań zespołów, podczas których dochodzi do wymiany zdań czy konfliktów;

w prowadzeniu trudnych i wymagających emocjonalnie spotkań indywidualnych z pracownikami, współpracownikami, przełożonymi;

Trenerzy

Barbara Chruślicka

Jestem superwizorką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz superwizorką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”.
Prowadzę zajęcia wspierające rozwój osób, grup i organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to: szkolenia i superwizje trenerskie, umiejętności interpersonalne – szczególnie efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, szkolenia liderskie nastawione na rozumienie mechanizmów pracy zespołu.

Program

Trening Interpersonalny

  • 5 dni | 40 godzin

Trening interpersonalny to sytuacja edukacyjna, czyli proces uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uczestników, uzyskiwane i analizowane w czasie jego trwania. Materiałem do pracy jest to, co realnie, tu i teraz wydarza się pomiędzy uczestnikami treningu. Interakcje, jakie zachodzą w grupie, dają możliwość odkrywania wiedzy o tym, jak każdy funkcjonuje w grupie, w jaki sposób komunikuje się i jaki ma to wpływ na inne osoby.

 

Efekty

Absolwenci treningu interpersonalnego:

rozwiną umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywów działania;

zwiększą empatię wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych;

rozwiną umiejętności wyrażania myśli i uczuć;

zwiększą świadomość sposobu wchodzenia w relacje z innymi;

pogłębią rozumienie swojego wpływu na innych;

wzmocnią uważność na zachowania uczestników szkoleń, warsztatów, sesji zespołowych;

rozwiną umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej;

pogłębią świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju;

Terminy i ceny

Edycja 9 Rekrutacja trwa

Zjazd I

13-16 maja 2021

Barbara Chruślicka

Trenerka treningu interpersonalnego

Zjazd II

24 maja 2021

Barbara Chruślicka

Trenerka treningu interpersonalnego

2 500 PLN + 23% VAT

(3 075 PLN brutto) Płatność do 28 kwietnia 2021

Cena standardowa

2 100 PLN + 23% VAT

(2 583 PLN brutto) Płatność do 14 marca 2021

Rabat 400 PLN

2 000 PLN + 23% VAT

(2 460 PLN brutto) Płatność do 28 kwietnia 2021

Cena standardowa *

* dla absolwentów oraz uczestników aktualnie realizowanych edycji szkół Wszechnicy UJ

Cena obejmuje:

  • 40 godzin treningu (5 dni)
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych
  • Zaświadczenie o ukończeniu treningu

Edycja 10 Lista rezerwowa

Zjazd I

27-30 maja 2021

Barbara Chruślicka

Trenerka treningu interpersonalnego

Zjazd II

11 czerwca 2021

Barbara Chruślicka

Trenerka treningu interpersonalnego

2 500 PLN + 23% VAT

(3 075 PLN brutto) Płatność do 12 maja 2021

Cena standardowa

2 100 PLN + 23% VAT

(2 583 PLN brutto) Płatność do 28 kwietnia 2021

Rabat 400 PLN

2 000 PLN + 23% VAT

(2 460 PLN brutto) Płatność do 12 maja 2021

Cena standardowa*

* dla absolwentów oraz uczestników aktualnie realizowanych edycji szkół Wszechnicy UJ

Cena obejmuje:

  • 40 godzin treningu (5 dni)
  • Komplet materiałów szkoleniowych
  • Lunch oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych
  • Zaświadczenie o ukończeniu treningu
Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami