Aneta Marek

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów. Pracuję z klientami w roli konsultanta, trenera oraz facylitatora.

Obszary specjalizacji:

Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowaniu programów doradczych dla organizacji. Uczestniczyłam w procesie tworzenia i testowania gry strategicznej Dynamo, a od 2011 r. należę do zespołu trenerów prowadzących grę. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie szkoleń oraz warsztatów facylitowanych. Jestem trenerem w ramach cyklu spotkań Wszechnicy UJ – Know How Bites kierowanych do menedżerów, pracowników HR i specjalistów branży Life Long Learnig. Szczególnie interesuję się ideą wdrażania w organizacji partycypacyjnego stylu zarządzania i uruchamiania potencjału pracowników. Współpracowałam m.in. z organizacjami: 3M Poland, Stock Polska, Impel S.A., Bank BGŻ, Politechnika Rzeszowska, Martes Sport.

Wykształcenie i certyfikaty:

Jestem absolwentką administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam kurs coachingowy „The Art & Science of Coaching” realizowany przez Wszechnicę UJ oraz Erickson Coaching International. Pełnię rolę trenera i facylitatora po ukończeniu Szkoły Trenerów i Szkoły Facylitatorów. W projektowaniu programów rozwojowych pomaga mi doświadczenie oraz wiedza zdobyta w ramach programu dla menedżerów HR – Szkoła Menedżerów Projektów Szkoleniowych. Ukończyłam kursy z zakresu zarządzania projektami, m.in. Zarządzanie projektami na WSE im. Ks. J. Tischnera oraz programy związane z rozwojem osobistym i rozumieniem dynamiki grup i organizacji: trening interpersonalny oraz międzynarodowe warsztaty prowadzone metodą group relations.

Prowadzone szkolenia i usługi:

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji.

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie ją kształtować.

Program, który umożliwia uczestnikom skuteczną realizację procesów: diagnozy, projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych w organizacji.

Inspiracje: