Wydarzenia rozwojowe

Sposoby na angażowanie pracowników w rozmowę o rzeczach ważnych.

ONLINE I 10.08.2022
Jakie ważne tematy dotyczące Waszych firm, chcielibyście poeksplorować w swoich zespołach?

Więcej

Jak facylitacja pomaga osiągać rezultaty? Część II – case studies

ONLINE I 29.06.2022
Zapraszamy na drugą część spotkania, podczas której uczestnicy spróbują zaprojektować sesje facylitowane w nawiązaniu do case’ów z naszej praktyki,

Więcej

Jak rozwijać ludzi i zespoły w organizacjach w 2023?

ONLINE | 29 listopada 2022

Więcej

Jakich liderów potrzebują organizacje?

ONLINE | 29 września 2022
Spotkanie, na którym poznasz model Zdrowej Organizacji, kluczowe cechy nowego przywództwa, kompetencje, które rozwijać w roli liderskiej.

Więcej

Blaski i cienie posiadania umysłu

ONLINE | 12.07.2022
Spotkanie, na którym poznasz koncepcję schematów/modeli mentalnych i konkretne przykłady ich wpływu na jakość myślenia, dowiesz się jak kontynuować pracę nad elastycznością w myśleniu.

Więcej

Jak angażować biznes w projekty rozwojowe?

ONLINE I 21.07.2022
Co zrobić, żeby biznes nie lekceważył projektów rozwojowych, które dla niego organizujemy?

Więcej

Jak facylitacja pomaga osiągać rezultaty?

ONLINE I 20.06.2022
Dlaczego facylitacja wciąż zyskuje na znaczeniu? Jak ta forma pracy sprawdza się w aktualnych realiach?

Więcej

Jak organizacje mogą wspierać swoich liderów?

ONLINE I 02.03.2023
Zapraszamy na spotkanie realizowane w formule Open Space Technology, w którym uczestników zaprosimy do: stawiania pytań i formułowania dylematów, poszukiwania rozwiązań i rekomendacji, dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami – wszystko w obszarze efektywnego wspierania menedżerów przez organizacje.

Więcej

Jakościowe badanie kultury organizacyjnej

ONLINE I 26.01.2023
Zapraszamy na spotkanie, podczas którego szczegółowo zaprezentowane zostanie case study dotyczące przeprowadzenia jakościowego badania kultury organizacyjnej w dużej firmie produkcyjnej.

Więcej

Więcej niż zarządzanie.

ONLINE I 11.01.2023
Poszukiwanie nowych, skutecznych narzędzi, sposobów pracy i zarządzania, mimo licznych podejść i modeli, którymi dysponujemy, wydaje się więc wciąż aktualne i potrzebne. Jedną z propozycji, która może wspierać menedżerów w niwelowaniu przeciążenia, jest wdrażanie partycypacyjnego stylu zarządzania, a tu pomocna jest facylitacja i jej narzędzia, z których menedżer może z rozmysłem korzystać.

Więcej

Trudne sytuacje w pracy Haerowca

ONLINE I 13.12.2022
Coraz większego znaczenia nabiera głos HR w tworzeniu strategii firmy, z myślą o zdrowym środowisku pracy, a jednocześnie na ich barkach spoczywają indywidualne historie ludzi.

Więcej

Jak dziś budować zdrową organizację? – sesja facylitacyjna

ONLINE I 28.04.2022
Jak dziś budować zdrową organizację?

Więcej

Emocje, napięcie, stres

ONLINE | 25.05.2022
Zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym dowiesz się jak korzystać z emocji, poszerzysz swoją wiedzę o sposobach radzenia sobie z napięciem i stresem, poznasz praktyczne narzędzia do zastosowania w codzienności.

Więcej

Transformacja w kryzysie. Co dalej z Industry 4.0?

ONLINE | 15.02.2022
Zapraszamy do udziału w sesji seminarium, podczas którego wspólnie podejmiemy dyskusję o aktualnych wyzwaniach branży produkcyjnej.

Więcej

Czy na pewno robić to szkolenie?

ONLINE I 17.02.2022
Inicjowanie projektu rozwojowego – symulacja studium przypadku.

Więcej

CO MOŻE TERAZ ZROBIĆ HR?

ONLINE I 24.03.2022
Wyzwania HR w obliczu kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.

Więcej

Trzy kluczowe elementy spotkania zdalnego

ONLINE I 10.02.2022
Czy spotkania zdalne mogą być angażujące i efektywne? W trakcie wydarzenia pokażemy, że tak, szczególnie z wykorzystaniem facylitacji.

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2022

ONLINE | 17-23 października 2022
Międzynarodowy Tydzień Facylitacji to coroczna, ogólnoświatowa inicjatywa International Association of Facilitators (IAF). Jej celem jest promowanie idei, zastosowań i efektów jakie daje facylitacja.

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2021

ONLINE | 18-24 października 2021
Międzynarodowy Tydzień Facylitacji, to coroczna, ogólnoświatowa inicjatywa International Association of Facilitators (IAF). Jej celem jest promowanie idei, zastosowań i efektów jakie daje facylitacja.

Więcej

Przyszłość uczenia (się) w organizacjach

ONLINE I 09.09.2021
Jak tworzyć bezpieczne środowisko uczenia się w organizacji, w okresie intensywnych zmian?

Więcej

Pracownik w zmianie, rola wsparcia emocjonalnego

ONLINE I 19.08.2021
Jak wspierać pracowników w zmianie, zwracając uwagę na ich emocje?

Więcej

Zespoły przyszłości

ONLINE I 20.07.2021
Korzyści, wyzwania oraz gotowość organizacji do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów.

Więcej

Lider jutra. Jakich liderów potrzebują organizacje przyszłości?

ONLINE I 26.08.2021
Lider jutra. Jakich liderów potrzebują organizacje przyszłości?

Więcej

HR gotowy na zmiany technologiczne

ONLINE I 29.07.2021
HR gotowy na zmiany technologiczne.

Więcej

Metakompetencje XXI wieku a coaching

ONLINE I 22.06.2021
Otwarte spotkanie dla liderów zespołów, HRBP, specjalistów HR a także wszystkich zainteresowanych tematyką coachingu.

Więcej

Pracownik 4.0. Nowe technologie, role i kompetencje pracowników przemysłu.

ONLINE I 17.06.2021
Pracownik 4.0. Nowe technologie, role i kompetencje pracowników przemysłu.

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2020

ONLINE | 15-23 października 2020
Międzynarodowy Tydzień Facylitacji, to coroczna, ogólnoświatowa inicjatywa International Association of Facilitators (IAF). Jej celem jest promowanie idei, zastosowań i efektów jakie daje facylitacja.

Więcej

VIII edycja Team Leaders’ Week Online

ONLINE | 16.06-23.06.2021
Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

Pracownik przychodzi po wsparcie do HR’a

ONLINE I 5.08.2021
Korzystając z jakich rozwiązań dział HR może kompleksowo wspierać kondycję mentalną pracowników i z troską o ludzi budować zdrową organizację?

Więcej

Praktyka uważności – menedżerskie narzędzie nie tylko na trudne czasy

ONLINE I 12.05.2021
Korzyści z praktykowania uważności w pracy menedżera.

Więcej

2 Volty efektywności, czyli jak dbać o motywację i mobilizację pracowników w trudnych czasach

ONLINE I 21.04.2021
Wzmacnianie efektywności pracy w kontekście aktualnej sytuacji pracowników.

Więcej

Zdrowy manager, zdrowy zespół

ONLINE I 16.04.2021
Webinar poświęcony tematowi zdrowia psychicznego zespołu.

Więcej

O pozytywnych stronach negatywnych emocji

ONLINE I 24.03.2021
Otwarte spotkanie dla liderów zespołów, HRBP i specjalistów HR.

Więcej

VII edycja Team Leaders’ Week Online

ONLINE | 19.03-27.03.2021
Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

VI edycja Team Leaders’ Week Online

ONLINE | 19.03-27.03.2021
Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

Konferencja Człowiek w organizacji przyszłości

18 listopada 2021 | STACJONARNIE/ONLINE
VII konferencja Ucząca się Organizacja
Uwzględniając perspektywę organizacji, otoczenie zastanówmy się nad tym jak budować relacje, które umożliwią skuteczne myślenie i działanie w zmieniającym się świecie?

Więcej

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

23 czerwca 2020 | ONLINE
VI konferencja Ucząca się Organizacja
Czy wiesz, w jaki sposób ostatnie wydarzenia wpłyną na przyszłość Twojego miejsca pracy? Przyszedł czas, by zadać pytania wykraczające poza zarządzanie kryzysem.

Więcej

V edycja Team Leaders’ Week Online

16-22 CZERWCA 2020 | ONLINE
Od liderów oczekuje się obecnie nowych umiejętności i przywództwa na miarę czasów. Jaka jest zatem rola lidera w zmieniającej się rzeczywistości?

Więcej

Dyskusje tematyczne

„Zdrowa organizacja w nowym świecie”
Aktualna nieprzewidywalność warunków pracy, wymaga pogłębionej refleksji, rozmowy i wymiany doświadczeń, które mogą stanowić fundament dla skutecznego zarządzania kryzysem, ale także dla decyzji o działaniach w bardziej długofalowej perspektywie.

Więcej

Społeczny kontekst funkcjonowania organizacji

Warsztaty Listening Post
Formuła warsztatów Listening Post zakłada, że każda grupa jest do pewnego stopnia reprezentacją szerszego systemu społecznego i umożliwia wgląd w zachodzące w nim procesy.

Więcej

Szkoła Coachów Online?

4 CZERWCA 2020 | ONLINE
Czy można nauczyć się coachingu online? Garść informacji na temat nowej formuły Szkoły dla Coachów – Online!

Więcej

Menedżer na zdalnym spotkaniu

ONLINE I 25.02.2021
Jak wykorzystać facylitację, by zapewnić przepływ informacji i wiedzy, poczucie przynależności i wsparcia, i w rezultacie budować zaangażowanie?

Więcej

Drabina trudności

ONLINE I 04.03.2021
Zastosowanie skali jako narzędzie wspierające podejmowanie aktywność w obliczu trudności. Otwarte spotkanie dla liderów zespołów, HRBP i specjalistów HR.

Więcej

Facylitacja jako narzędzie w pracy zdalnej

ONLINE I 18.02.2021
Spostrzeżenia i dobre praktyki po intensywnym roku praktykowania facylitacji w świecie online.

Więcej

Psychologia dla Coachów Online?

21 MAJA 2020 | ONLINE
Garść informacji na temat nowej formuły Psychologii dla Coachów – Online!

Więcej

Zarządzanie zdalnym zespołem – wymiana doświadczeń

ONLINE I 21.01.2021
Otwarte spotkanie dla liderów zarządzających zespołami rozproszonymi.

Więcej

Listening Post

Listening Post to część długofalowego, międzynarodowego projektu badawczego – barometr aktualnych nastrojów, nadziei i lęków, jakie towarzyszą codziennemu funkcjonowaniu w społeczeństwie i podejmowaniu różnych ról w jego obrębie.

Więcej

Scenariusze przyszłości – elastyczna strategia

ONLINE I 10.12.2020
Jak planować strategię organizacji angażując ludzi i uwzględniając zmienność warunków działania?

Więcej

Facylitacja w organizacji

ONLINE I 4 września 2020
Jak wykorzystać facylitację, by zaczerpnąć z potencjału pracowników w przemyślany, zorganizowany i profesjonalny sposób?

Więcej

Wspieranie pracowników w sytuacjach trudnych – potrzeby i rozwiązania

ONLINE I 30 marca 2020
Nasz webinar poświęcamy tematowi wspierania pracowników w trudnych sytuacjach.

Więcej

Zdalny facylitator, czyli jak prowadzić facylitację online

ONLINE I 18 marca 2020
Jak wykorzystać facylitację, by zaczerpnąć z potencjału pracowników w przemyślany, zorganizowany i profesjonalny sposób?

Więcej

HR i biznes – jak budować partnerskie relacje?

ONLINE I 21.02.2023
Czyją odpowiedzialnością jest budowanie relacji tworzących silne, wzajemne partnerstwo między HR a biznesem? I jak to robić?

Więcej

Władza i autorytet w zmieniających się organizacjach

Różnorodność w organizacji jest jej potencjałem, na którym można budować przewagę konkurencyjną, jednak stanowi również wyzwanie wymagające aktywnego działania.

Więcej

Wyzwania związane z różnorodnością

Podczas IV konferencji Ucząca się Organizacja – wyzwania związane z różnorodnością zaprosimy Państwa do wspólnego myślenia na temat różnorodności, wykraczając poza potoczne, powierzchowne rozumienie różnic.

Więcej

Dylematy autentycznego przywództwa i zaangażowania

Podczas III Konferencji Ucząca się Organizacja zaprosiliśmy do rozmowy na temat angażującego i autentycznego przywództwa zarówno w aspekcie refleksji nad własnym stylem zarządzania jak również kulturą zarządzania w organizacjach.

Więcej

Rotacja pracowników – przyczyny i strategie zaradcze

KRAKÓW I 25 października 2019
Pracując z organizacjami i menedżerami obserwujemy, że zwiększona rotacja ma coraz większą wagę w wymiarze społecznym, wpływa na kluczowe decyzje podejmowane w firmach, jest obszarem angażującym i skupiającym uwagę pracodawców.

Więcej

Liderze wspieraj, ale nie odbieraj – czyli o coachingowym podejściu do przywództwa

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2019

W dniach 7-13 października 2019 entuzjaści facylitacji z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Afryki oraz Azji zorganizowali łącznie kilkaset wydarzeń mających na celu popularyzowanie wiedzy na temat facylitacji i zachęcanie do jej stosowania.

Więcej

Więcej niż zarządzanie. Facylitacja w pracy menedżera

ONLINE | 8 września 2022
Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Jak skutecznie wdrażać coaching w organizacjach?

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Jak skutecznie wdrażać coaching w organizacjach?

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Rozwój w roli coacha

Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Co może HR?

ONLINE I 27.05.2021
Czyją odpowiedzialnością jest budowanie relacji tworzących silne, wzajemne partnerstwo między HR a biznesem? I jak to robić?

Więcej

Dylematy organizacji w okresie pandemii – pobierz raport

ONLINE | 5 listopada 2020
Tysiące rzeczy wpływają na efektywność spotkań prowadzonych przez menedżerów. Jaka będzie różnica pomiędzy zwykłym spotkaniem, a spotkaniem facylitowanym? Skąd taka popularność facylitacji w roli lidera czy Scrum Mastera?

Więcej

Jak diagnozować potrzeby rozwojowe pracowników i organizacji?

WROCŁAW I 3 marca 2020
Jak organizować szkolenia tak, aby pracownicy byli zadowoleni, ich kompetencje rosły, a ich przełożeni oceniali szkolenia jako realne wsparcie dla efektywności swych zespołów? 

Więcej

IV edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

I edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

III edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej

II edycja Team Leaders’ Week

Team Leaders’ Week jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników.

Więcej