Pomagamy budować zdrowe organizacje

Zdrowa organizacja wnosi wartość zachowując równowagę w wymianie z otoczeniem. Dostarcza ludziom wsparcia i ​
autorytetu, dostrzega i reaguje na zmiany zachodzące w ​
środowisku oraz potrafi przygotować się na przyszłość.

Wydarzenia rozwojowe

Nasza oferta obejmuje zarówno indywidualne programy
rozwojowe jak i szkolenia skrojone dla biznesu.

Artykuły i narzędzia

Poszerz horyzonty i zainspiruj się. Zapoznaj się z aktualną wiedzą dotyczącą zarządzania, komunikacji, facylitacji i coachingu.

Facylitator

Jak facylitacja zmienia jakość spotkań?

Jak facylitacja zmienia jakość spotkań, także tych prowadzonych online? Z mojej praktyki facylitatorki wynika, że podejście facylitacyjne istotnie wpływa na przebieg i efekty spotkania, jednak

Czytaj >>
Facylitator

Jak wdrażać facylitację w organizacji

Rozmowa z Mariuszem Mitusiem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu – dużej, działającej kompleksowo, zatrudniająca kilkaset osób organizacji pozarządowej

Czytaj >>

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego