Maciej Kocurek

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Można mnie spotkać na warsztatach Wszechnicy UJ z cyklu Know How Bites, na które zapraszam. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Obszary specjalizacji:

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę (budowanie pozycji i autorytetu w zespole, koncepcje roli menedżera, prowadzenie spotkań indywidualnych i zespołowych) oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. Mam przekonanie do skuteczności indywidualnej pracy z menedżerami w procesach mentoringowych, gdzie można skoncentrować się na indywidualnych wyzwaniach konkretnej osoby.

W obszarze HR specjalizuje się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

Doświadczenie:

Kierowałem pracą zespołu przygotowującego projekt Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych MSUES oraz byłem szefem pilotażowego audytu firm szkoleniowych w oparciu o kryteria jakościowe MSUES. Jestem współautorem “Przewodnika po Standardach”, gdzie przygotowałem rozdział dotyczący zarządzania firmą szkoleniową. Jestem także współautorem raportu “Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”. Realizowałem projekty szkoleniowo-doradcze między innymi dla: BZWBK, BGŻ, WUP w Krakowie, Polsat Cyfrowy, Puma, Impel S.A., 3M Polska, Aviva, International Paper, Future Processing, Pratt&Whitney, SKANSKA, Smyk.

Wykształcenie i certyfikaty:

Jestem absolwentem historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłem studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Mam za sobą kilka kompleksowych kursów trenerskich, coachingowych i facylitacyjnych (Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ; program “Trainers Training” Erickson College International; akredytowana przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) Szkoła Coachów “The Art & Science of Coaching”; Szkoła Facylitatorów: praca z organizacją, rozwój w roli zawodowej).

Prowadzone szkolenia:

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności, potrzebne do budowania efektywnych zespołów.

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie ją kształtować.

Program, który umożliwia uczestnikom skuteczną realizację procesów: diagnozy, projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych w organizacji.

Inspiracje: