Współpraca online – użyteczne zachowania lidera w sytuacji kryzysowej

Cele szkolenia

Cele szkolenia

Celem sesji będzie znalezienie inspiracji i wskazówek, w jaki sposób można wesprzeć współpracowników w zarządzaniu swoimi emocjami, w czasie gdy wszyscy zmuszeni jesteśmy pracować online.

Liderzy znaleźli się w wymagającej sytuacji, kiedy ich rolą jest również pomóc współpracownikom zaadaptować się skutecznie do nowej sytuacji.

Poprzez bardziej świadome działanie, możemy minimalizować koszty związane z adaptacją do trudnej, kryzysowej sytuacji. Do tego potrzebne nam są pewne teoretyczne wytyczne, oraz często zwykła rozmowa z drugim człowiekiem.

 

W trakcie sesji planujemy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Co wiadomo o zachowaniu ludzi w sytuacjach kryzysowych?
  • W jaki sposób lider może wesprzeć swoich współpracowników w sytuacji kryzysowej?
  • Rozpoznawanie emocji i ich rola w realizacji zadań?
  • Jak zdrowe myślenie może pomóc w radzeniu sobie z niepokojem?
  • Jak zarządzać “chaosem” – jak działać, kiedy sam odpowiadam za organizację dnia pracy?

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w formule 90. minutowego spotkania online przez platformę Zoom. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny będzie komputer z dostępem do internetu, umożliwiający wykorzystanie typowych rozwiązań do telekonferencji, jak Skype czy Zoom, wyposażony w kamerę, mikrofon oraz słuchawki.

Udział w szkoleniu jest możliwy również na smartfonie po zainstalowaniu aplikacji i wpisaniu meeting ID lub poprzez zdzwonienie się na numer telekonferencyjny (wiąże się to z brakiem dostępu do video oraz chatu).

W trakcie szkolenia prowadzący będzie wykorzystywał mini wykłady, dyskusję, prezentację. Uczestnicy będą korzystać z dyskusji na forum oraz w podpokojach. Dodatkowym narzędziem do komunikacji dla uczestników i prowadzącego jest chat.

Prowadzący

Artur Krupa

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

Informacje organizacyjne

Zakres usługi:

  • diagnoza potrzeb Zamawiającego,
  • zaprojektowanie i realizacja zdalnego szkolenia online, trwającego 90 min.,
  • materiały po szkoleniu w postaci prezentacji.

 

Rekomendujemy włączenie indywidualnej konsultacji zdalnej dla liderów jako follow up prowadzonego webinaru.

 

 

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami