Rafał Stożek

Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

We Wszechnicy UJ prowadzę pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzę koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituję pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertę programową Wszechnicy UJ. Odpowiadam za dostarczenie adekwatnych do potrzeb biznesu rozwiązań szkoleniowych i doradczych, a także ewaluację podjętych działań. W swojej pracy stawiam na budowanie partnerstw badawczo-rozwojowych. Organizacje partnerskie łączy wspólne poszukiwanie rozwiązania określonego problemu (np. w jaki sposób rozwijać kompetencje pracowników przemysłu w dobie dynamicznego rozwoju technologii?). Inicjuje działania, których celem jest rozwój kompetencji zespołu Wszechnicy UJ poprzez międzyorganizacyjne uczenie się, wymianę wiedzy i doświadczeń.

 

Zainteresowania merytoryczne:

Action research, teatr forum, zwinne metodyki w zarządzaniu, dynamika grup i organizacji, system edukacji zawodowej dorosłych, działalność edukacyjna NGOs.

Doświadczenie w pracy z grupami i zespołami zdobywałem w sektorze pozarządowym jako wolontariusz, project manager oraz członek zarządu organizacji non-profit.

Wykształcenie:

Prowadzone szkolenia:

Transformacja kultury organizacyjnej

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I II oraz I IV. Program jest objęty…

Transformacja kultury organizacyjnej

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I II oraz I IV. Program jest objęty…

Transformacja kultury organizacyjnej

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I II oraz I IV. Program jest objęty…