Budowanie efektywnych zespołów

Efekty szkolenia

W wyniku realizacji szkolenia, uczestnicy:

poznają kluczowe czynniki decydujące o efektywności zespołu;

będą potrafili zdefiniować kluczowe cele działania swojego zespołu oraz skaskadować je na jego członków;

rozwiną umiejętność komunikowania celów;

uelastycznią swoją postawę dotyczącą szerszego delegowania zadań;

poznają scenariusze prowadzenia rozmów delegujących i monitorujących oraz będą potrafili zastosować je w praktyce;

poznają strategię radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów monitorujących z pracownikami;

rozwiną umiejętność prowadzenia spotkań z zespołem;

zdobędą wiedzę dotyczącą klimatu organizacyjnego w ich zespole.

Metody pracy

blankSzkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą:

 • symulacji,
 • prezentacji,
 • pracy w grupach,
 • pracy indywidualnej,
 • ćwiczeń problemowych.

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana  w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych i scenariuszy uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Program

Dzień 1

Moduł 1

 • Czynniki wpływające na efektywność zespołu
 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • „Maraton słów” – ćwiczenie zespołowe
 • Analiza zrealizowanego ćwiczenia – definiowanie czynników wpływających na efektywność i zaangażowanie
 • Źródła efektywności zespołu – model HPI

Dzień 1

Moduł 2

 • Po co istnieje mój zespół?
 • Możliwe obszary definiowania celów zespołu (BSC)
 • Wizja mojego zespołu – perspektywa organizacji, pracowników i menedżera
 • Podział zadań i odpowiedzialności – kaskadowanie celów
 • Expose szefa – komunikacja celów zespołowi (cele, wartości, zasady współpracy)

Dzień 1

Moduł 3

 • Jak komunikować cele?
 • Precyzja i prostota sformułowania celu – konkurs na najlepszy cel
 • Pokazywanie całego obrazu – sensowność i spójność celów
 • Informowanie o postępach – najważniejsze mierniki celów dla mojego zespołu – co poza KPI?
 • Expose szefa II – komunikacja celów zespołowi (priorytety, mierniki, kontekst)

Dzień 1

Moduł 4

 • Dylematy delegowania
 • Po co delegować, czyli o korzyściach
 • Moja osobista gotowość do delegowania
 • Które zadania delegować?
 • Którym pracownikom delegować zadania?

Dzień 2

Moduł 1

 • Rozmowa delegująca
 • Scenariusz rozmowy delegującej
 • Symulacja rozmowy delegującej
 • Ćwiczenia rozmów delegujących – praca w parach
 • Omówienie ćwiczeń

Dzień 2

Moduł 2

 • Rozmowa monitorująca
 • Cele rozmowy monitorującej – korygowanie? egzekwowanie? wzmacnianie zaangażowania? uczenie pracowników?
 • Scenariusz rozmowy monitorującej
 • Sytuacje trudne podczas rozmów monitorujących – praca z case study uczestników
 • Ćwiczenia rozmów monitorujących – praca w parach

Dzień 2

Moduł 3

 • Wymiana informacji w zespole
 • Struktura spotkań z pracownikami – spotkania indywidualne i zespołowe
 • Rodzaje spotkań zespołu w zależności od ich celów – informacyjne, integracyjne, problemowe, planujące, decyzyjne
 • Podstawowe zasady prowadzenia spotkań
 • Trudne sytuacje podczas spotkań – symulacja – praca nad case study uczestników

Dzień 2

Moduł 4

 • Jak pracować z zaangażowaniem pracowników?
 • Co wpływa na zaangażowanie pracowników?
 • Autodiagnoza klimatu organizacyjnego w zespołach uczestników w oparciu o model G. Ekvala
 • Podstawowe strategie wzmacniania zaangażowania pracowników
 • Podsumowanie szkolenia

Działania wspierające efektywność szkolenia

Działanie przedszkoleniowe:

 

 • Rozwiązanie case study – jak zwiększyć efektywność zespołu Marka

 

Działanie poszkoleniowe:

 

 • Dwie, grupowe, zdalne, 90 minutowe konsultacje dla osób zainteresowanych dotyczące tematyki poruszanej na szkoleniu (max. 5 osób/konsultacja).

Informacje organizacyjne

Cena obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.
 • dwie, grupowe, zdalne, 90 minutowe konsultacje dla osób zainteresowanych dotyczące tematyki poruszanej na szkoleniu (max. 5 osób/konsultacja).

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Monika Gąsienica

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

607 318 603
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami