Docenianie różnorodności

Adresaci

Program szkolenia kierowany jest do przedstawicieli kadry menedżerskiej, liderów zespołów projektowych, team leaderów oraz osób pracujących z różnorodnymi grupami.

Efekty szkolenia

W wyniku realizacji szkolenia, uczestnicy:

Zdiagnozują stan obecny: istniejącą różnorodność, poziom korzystania z niej, różnice sprawiające trudność

Nauczą się świadomie stosować mechanizmy umożliwiające uznanie i docenienie różnorodności (wiekowej, płciowej, kulturowej i innej)

Nauczą się wykorzystywać techniki zwiększające inkluzywność

Poznają techniki zapobiegania niejasnościom komunikacyjnym i nierównościom

Uświadomią sobie korzyści z różnorodności dla funkcjonowania zespołu

Metody pracy

blankSzkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą:

 • Symulacji
 • Prezentacji
 • Pracy w grupach
 • Pracy indywidualnej
 • Ćwiczeń problemowych

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych i scenariuszy uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Program

Dzień 1

Moduł 1

 • Doświadczenie bycia z „innym”

Wprowadzenie

 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • Korzyści wynikające z różnorodności dla efektywności zespołu
 • Kim jest dla mnie „inny”? Wymiary różnorodności (od demograficznej
  i kulturowej po różnice poglądu)

Dzień 1

Moduł 2

 • Doświadczenie bycia z „innym”

Mechanizmy psychologiczne uruchamiane przez różnice

 • Dlaczego praca z różnymi wymiarami różnorodności dotyczy tego samego?
 • Koncepcja f. Davisa – lęk wobec innego
 • Leniwy umysł – skąd biorą się stereotypy
 • Jak identyfikować i pracować z własnymi przekonaniami na temat „innych”

Dzień 1

Moduł 3

 • Doświadczenie bycia z „innym”

Różnorodny zespół

 • Doświadczenie: symulowane spotkanie w różnorodnym zespole.
 • Strategie wspierające korzystanie z różnorodności w sytuacjach zespołowych: ćwiczenia praktyczne
 • Granice różnorodności: w czym, przy wszystkich różnicach, jesteśmy w organizacji podobni

Dzień 2

Moduł 1

 • Inkluzywność

Zatrzymywanie mikro-nierówności

 • Covering – czym jest i skąd się bierze?
 • Czego w realiach mojej firmy może dotyczyć covering?
 • Jak pogłębiane są mikronierówności? Jak zatrzymywać sygnały mikronierówności – praktyczne ćwiczenia komunikacyjne

Dzień 2

Moduł 2

 • Inkluzywność

Różnice wieku

 • Korzenie motywacji i potrzeb pokoleń na ryku pracy
 • Czy rzeczywiście różnice pokoleniowe są większe niż różnice indywidualne?
 • Mądre korzystanie z potencjału wieku – czy i w jak sposób powinniśmy włączać wiek w nasz sposób myślenia o współpracownikach: case study

Dzień 2

Moduł 3

 • Inkluzywność

Różnorodność kulturowa

 • Kulturowa góra lodowa
 • Jak odbieramy różne kultury, jak możemy być odbierani? Praktyczne wymiary relacji biznesowych (hierarchia, komunikacja, deadline i inne)
 • Co oznacza dobra współpraca dla mnie – co dla mojego partnera z innym backgroundem kulturowym

Działania wzmacniające efektywność szkolenia

Zadania przedszkoleniowe:

 • Obserwacja zespołu pod kątem korzystania z różnorodności perspektyw (w oparciu o arkusz obserwacji)
 • Obejrzenie filmu dokumentalnego i filmu fabularnego dotyczącego różnorodności kulturowej

Zadaia poszkoleniowe

 • Analiza funkcjonowania własnego zespołu pod kątem korzystania z różnorodności
 • Przeprowadzenie rozmowy z współpracownikiem z innym backgroundem kulturowym lub inną różnica demograficzną (wieku, płci): uzyskanie feedbacku dla siebie i w razie potrzeby ustalenie zasady wspierającej dobrą współpracę
 • Telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb
 • Przygotowanie i realizację szkolenia
 • Dojazd trenera do miejsca szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia
 • Foto raport dla uczestników
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez wszechnicę uj) i obserwacji trenerów
 • Konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej wszechnicy uniwersytetu jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami