Facylitacja w biznesie – Kick off zmiany organizacyjnej

Kick off czyli spotkanie inaugurujące zmianę organizacyjną ma w głównej mierze na celu przekazanie pracownikom rzetelnej i kompleksowej informacji o zmianie: wyjaśnienie jej przyczyn, pokazanie oczekiwań oraz korzyści związanych ze zmianą.

Informacje te przekazują osoby inicjujące i autoryzujące zmianę organizacyjną, które biorą również odpowiedzialność za jej wdrożenie.

Facylitator w tym kontekście może być przydatny do poprowadzenia sesji pytań i odpowiedzi stwarzając takie warunki, w których pracownicy będą w stanie zadać pytania swoim przełożonym. Przekazywanie całościowej informacji o zmianie realizowane jest zazwyczaj na forum dużej grupy pracowników. Podzielenie ich na mniejsze zespoły umożliwia rozwinięcie dyskusji dotyczącej zmiany, w którą może zaangażować się każdy z pracowników. Podczas takich rozmów pracownicy najczęściej wyjaśniają sobie, jak rozumieją zmianę, dzielą się swoimi postawami wobec niej, definiują także ryzyka oraz obawy.

Często podczas takich sesji zaplanowany jest również element konstruktywnego podejścia do zmiany – pracownicy zastanawiają się nad sposobami jej wdrożenia w ich zespołach lub pożądaną w tej sytuacji zmianą swoich zachowań. Praca w małych grupach bezpośrednio po części informacyjnej „na gorąco” uruchamia proces radzenia sobie z oporem pracowników wobec zmiany, a dzieję się to w bezpiecznej i facylitowanej strukturze. To pierwszy krok w budowaniu swojego indywidualnego stosunku wobec zmiany, inicjujący u pracowników myślenie o możliwych racjonalnych zachowaniach wobec niej.

Więcej informacji o facylitacji: kim jest facylitator?

blank
Autor

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami