Łukasz Baran

Łukasz Baran

Project Manager of Professional Development

We Wszechnicy UJ odpowiadam za koordynację szkoleń otwartych oraz wydarzeń promocyjnych współpracując z Konsultantami, Trenerami i Asystentami. Jestem odpowiedzialny za kwestie organizacyjno-finansowe projektów rozwojowych i dbam o realizację zadań administracyjnych biura.

Doświadczenie:

Doświadczenie z zakresu zarządzania projektem zdobyłem organizując Konferencję Trenersko-Coachingową Profectus i Konferencję Psychodebiuty, gdzie pełniłem m.in rolę Koordynatora zespołu ds. logistyki i finansów. Dodatkowo, przez ponad 3 lata pełniłem Funkcję Wiceprezesa Koła Nauk Psychologicznych Pragma, działającego przy Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, gdzie zajmowałem się koordynacją projektów i sekcji tematycznych.

Wykształcenie: