Tomasz Cichocki

Tomasz Cichocki

Trainer, Facilitator, Consultant, Coach

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniu szkoleń online. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Obszary specjalizacji:

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Doświadczenie:

Byłem fizykiem, dziennikarzem radiowym, sprzedawcą, kierownikiem projektów i managerem. Od ponad 10 lat pracuję jako doradca, szkoleniowiec, coach i facylitator. Uczestniczyłem w kilkunastu skomplikowanych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Wykładałem na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ oraz na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych Uniwersytetu SWPS. W ramach współpracy z Komisją Europejską wspieram międzynarodowe projekty badawcze w praktycznym wdrażaniu wyników prac naukowych.

Zainteresowania merytoryczne:

Szczególnie interesuje mnie to, co dzieje się w grupie czy zespole pracującym zadaniowo. Ponadto jestem fanem wykorzystania technologii w pracy grupowej i intensywnie eksperymentuję w tym zakresie.

Wykształcenie i certyfikaty:

Jestem magistrem fizyki. Studia ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmowałem się optycznym przetwarzaniem informacji. Ukończyłem kursy PRINCE2 Foundation, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP, kurs coachingu The Art & Science of Coaching Erickson Coaching International i Wszechnicy UJ, warsztaty dynamiki grupowej OPUS oraz pierwszą edycję Szkoły Facylitatorów Wszechnicy UJ i Perspecto. Jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów IAF.

Prowadzone szkolenia i usługi:

Kompleksowy program szkoleniowy, który rozwija umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia pracy z grupami. 

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji.

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie ją kształtować.