Coach

Wspieramy w świadomym podejmowaniu nowych ról

Wybierz swoją ścieżkę:

Kim jest Coach?

Zadaniem coacha jest stworzenie klientowi warunków do samodzielnej i autentycznej refleksji w obszarze zdefiniowanych przez niego wyzwań. Ważne jest, aby to klient wypracował rozwiązania i wziął za nie odpowiedzialność.

 

Coach pomaga klientowi spojrzeć z dystansu na dotychczasowe sposoby zachowania się w sytuacjach zawodowych. W wielu wypadkach wymaga to przyjęcia perspektywy innych ludzi – przełożonych, partnerów biznesowych, klientów lub całej organizacji. Pełniejsze, bardziej systemowe zrozumienie jest zwykle punktem wyjścia do samodzielnego projektowania potrzebnych zmian.

 

Osoba korzystająca z pomocy coacha uczy się stawiać ambitne, jasno określone cele i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Dzięki wspomaganej trafnymi pytaniami refleksji uświadamia sobie nowe możliwości i uczy się w pełniejszy sposób korzystać ze swoich talentów i mocnych stron.

 

Specyfika roli:

Relacja z coachem jest oparta na dwóch uzupełniających się filarach: pełnym zaufaniu i szacunku do autonomii klienta oraz koncentracji na osiągnięciu jasno zdefiniowanych rezultatów. Coach nie jest zatem doradcą lub przewodnikiem, nie daje gotowych rozwiązań. Jest raczej wymagającym partnerem w rozmowie, który pomaga klientowi w samodzielnej refleksji.

 

Coaching stosuje się w szczególności: w zarządzaniu talentami, kształtowaniu partycypacyjnego stylu zarządzania, podejmowaniu roli menedżerskiej, jako narzędzie rozwoju kluczowych menedżerów firmy.

Inspiracje

Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami