Szkoła Coachów Online – The Art & Science of Coaching

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Poprawisz efektywność i skuteczność realizowania celów poprzez słuchanie, budowanie partnerskiej relacji oraz świadome wdrażanie zmiany.
 • Doskonalisz umiejętność wspierania procesu uczenia się, budowanie samoświadomości, wspierania samodzielności i zaangażowania pracowników.
 • Zyskujesz certyfikat rozpoznawalny na całym świecie. Szkoła Coachów posiada międzynarodową akredytację International Coach Federation oraz Erickson Coaching International.
 • Inwestujesz w uniwersalne kompetencje – budowanie samoświadomości i wspieranie autorefleksji, możliwość wykorzystania wielu rolach zawodowych, życiu osobistym.
 • Poszerzasz perspektywę – lepsze rozumienie rzeczywistości, odnajdywanie sensu, głębsze rozumienie siebie.

Kompetencje rozwijane w Szkole Coachów Online

blank

Dla kogo jest Szkoła Coachów Online?

Menedżerów i liderów

poszukujących możliwości wspierania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników;

Specjalistów HR

zainteresowanych wdrożeniem coachingu w organizacjach;

Profesjonalistów pracujących z ludźmi

chcących poprawić komunikacje i wzajemne zrozumienie i zaangażowanie w zespole. Wspierających rozwój i proces tworzenia;

Scrum Masterów, Product Ownerów

zainteresowanych podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, szukających spójnej metodologii i jeszcze bardziej skutecznych narzędzi pracy;

Program The Art & Science of Coaching

Moduł I: Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu.
Ten moduł opowiada ogólnie o podejściu coachingowym, o tym, czym coaching jest, a czym nie jest, o pozycji coacha i tym, dlaczego jest ona tak ważna oraz pokazuje cały proces coachingowy w rozbiciu na poszczególne kroki. Ten moduł zwany jest modułem inspiracji, ponieważ poszukuje odpowiedzi na pytanie „Co chcę osiągnąć”?

Moduł II: Coaching planowania i tworzenia rozwiązań.
W module II nacisk położony jest na wdrożenie i procesy. Moduł ten pokazuje, jaki może być nowy stosunek do strategii, planowania, wykonania i czasu, i jednocześnie poszukuje odpowiedzi na pytania „Jak mógłbym to osiągnąć”?

Moduł III: Coaching wartości i samoświadomości.
Tematy poruszane podczas modułu III dotyczą wartości, zaangażowania oraz pozwalają zwiększać świadomość tego, jak podążanie za wartościami, pomaga ludziom budować długofalową motywację i zaangażowanie. Ten moduł zajmuje się również tematem obiekcji (zastrzeżeń) i tego, jak sobie z nimi radzić. Tutaj zastanawiamy się „W jaki sposób mogę budować swoje zaangażowanie?” i „Dlaczego ważne jest dla mnie robienie tego?”.

Moduł IV: Integracja – wielopoziomowe budowanie sukcesu.
W tym module koncentrujemy się na domykaniu projektów i poszukiwaniu satysfakcji. „Po czym poznam, że osiągnąłem osiągnęłam swój cel?„ to najważniejsze pytanie tego modułu. Uczestnicy uczą się obserwować różnorodne potrzeby swoich klientów i przygotowują do rozpoczęcia własnej praktyki coachingowej lub wykorzystania coachingu w ich organizacji. Integrują opanowane dotychczas narzędzia, doskonalą umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych i uczą się rozpoznawać w praktyce różne poziomy kompetencji ICF.

Szkoła Coachów Online

Pytania i odpowiedzi

Praca zdalna, ma prawo budzić różne pytania. Chętnie odpowiemy na każdą z nich w indywidualnej rozmowie – poniżej zamieszczamy jednak najważniejsze informacje.

blank
Czy można nauczyć się coachingu online?

Można. Podstawową formą ćwiczenia umiejętności  coachingowych jest prowadzenie  rozmów, a to przy aktualnie dostępnej technologii jest nie tylko możliwe, ale dosyć wygodne. Szkolenie które Państwu proponujemy nie oznacza „przeklikiwania się” przez kolejne slajdy prezentacji i nauki za pośrednictwem e-maila. Jest bezpośrednim, interaktywnym doświadczeniem kontaktu z grupą i prowadzącymi.

Wiemy o tym z doświadczenia, ponieważ Erickson Coaching International wprowadził szkolenia online od 2003 roku i był też pierwszą organizacją szkoleniową dla coachów, która stworzyła wersję online całego programu ACTP – The Art & Science of Coaching. Wszechnica UJ ma doświadczenie w prowadzeniu różnych szkoleń, kursów, webinarów w wersji online. Forma pracy różni się, ale treść szkoleń, liczba godzin zajęć i kwalifikacje prowadzących – nie. Dlatego na zakończenie kursu można uzyskać te same zaświadczenia i certyfikaty.

blank
Czy coaching online nie jest gorszy, niż coaching przy bezpośredniej obecności klienta?

Nie znamy systematycznych badań, które pozwoliłyby to jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć. Z naszych własnych doświadczeń w roli coacha wynika, że:

 1. Niektórzy klienci są niechętni tej formie pracy i nie decydują się na nią.
 2. Ci, którzy zdecydują się spróbować są w przeważającej większości bardzo zadowoleni, a wielu mówi, że taka forma pracy pozwala im się bardziej skupić.

Mamy też intuicję dotyczącą przyszłości, iż w najbliższych miesiącach, a najpewniej i latach popularność coachingu online będzie znacząco rosła. Ucząc się coachingu online również stopniowo nabywamy umiejętności prowadzenia coachingu online.

blank
Co jeśli ta forma pracy jednak nie będzie mi odpowiadać?

Jeżeli będziesz ciekaw innej formy pracy (bezpośredniej) – zapraszamy do powtórzenia dowolnej części programu w wersji stacjonarnej, bez dodatkowych kosztów (darmowy wstęp na jedną z dwóch kolejnych edycji, które dojdą do skutku w miarę dostępności miejsc).

blank
Jak pracujemy?

 1. Wykorzystanie platformy Zoom pozwalającej na rozmowę „na żywo”, wzajemne widzenie się, udostępnianie ekranów/whiteboardów, dzielenie uczestników na małe grupy (pokoje), dzięki czemu zostaje zachowana interaktywna, dynamiczna forma szkolenia.
 2. Harmonogram pracy jest dopasowany do specyfiki uczenia się online (program).
 3. Zajęcia prowadzone przez trenerów realizujących na co dzień wersję stacjonarną, zgodnie z tym samym programem i trwające łącznie tyle samo czasu.
 4. Materiały w wersji drukowanej przesyłane do uczestników przesyłką kurierską.
 5. Wykorzystanie platformy Google Classroom, gdzie udostępniane są materiały w ramach szkolenia i która jest miejscem pozwalającym na wzajemną komunikację pomiędzy uczestnikami.
 6. Dodatkowo nagrywane są sesje wprowadzające, a następnie udostępniane uczestnikom.
 7. Indywidualna, pisemna informacja zwrotna dla uczestników na podstawie przesyłanych przez nich nagrań rozmów online.

Co nas wyróżnia?

blank

Międzynarodowy certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC) wydawany na zakończenie szkoły.

blank

Najwyższy poziom akredytacji International Coach Federation i możliwość uzyskania certyfikatu PCC lub ACC ICF korzystając z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

blank

Międzynarodowa kadra certyfikowanych trenerów i asesorów Erickson Coaching International oraz International Coach Federation.

Reprezentacja w ponad 120 miejscach na Świecie.

Międzynarodowa społeczność coachingowa, licząca ponad 50 000 osób.

Wieloletnie doświadczenie (Erickson Coaching International od 1986 roku, Wszechnica UJ od 2007 roku).

Spójna metodologia i kompletne przygotowanie do prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, inspirowanym praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.

Interaktywna i dynamiczna forma (sesje demo, ćwiczenia w różnych formach podczas zajęć i pomiędzy modułami, nagrania sesji).

Informacje zwrotne od mentorów podczas kursu oraz pomiędzy modułami.

Możliwość powtórzenia Szkoły (w przypadku chęci poznania innej formy pracy – zapraszamy do powtórzenia dowolnej części programu).

Dofinansowanie Szkoły Coachów za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

950

Absolwentów w Polsce

50000

Absolwentów na świecie

60

Zrealizowanych edycji w Polsce

 

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching” to rozpoznawalny na całym świecie kurs coachingu prowadzony przez Erickson Coaching International. Akredytacja International Coach Federation jest gwarancją jego jakości i punktem wyjścia dla profesjonalnej certyfikacji absolwentów programu.

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching” – studia czy szkolenie?

Szkoła Coachów „The Art & Science of Coaching”  organizowana przez Wszechnicę UJ, to szkolenie coachingowe, oparte na najlepszych praktykach coachingowych, prowadzone przez certyfikowanych coachów, międzynarodowych trenerów coachingu, praktyków z dużym doświadczeniem. Przekazywana w ramach programu metodologia pracy opiera się na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona.

Szkoła coachingu Wszechnicy UJ i Erickson Coaching International pozwala uzyskać pogłębione zrozumienie roli coacha i specyfiki relacji coachingowej oraz proponuje uniwersalną strukturę dla sesji i całego procesu coachingu.

Zobacz naszych trenerów: link

Adresaci

Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching Online jest skierowana do:

Początkujących coachów,

którzy chcą zdobyć gruntowne, warsztatowe przygotowanie do samodzielnej pracy coachingowej;

Menedżerów i liderów

poszukujących możliwości wspierania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników;

Specjalistów HR

zainteresowanych wdrożeniem coachingu w organizacjach;

Doświadczonych coachów

zainteresowanych podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, szukających spójnej metodologii i jeszcze bardziej skutecznych narzędzi pracy;

Scrum Masterów, Product Ownerów,

którzy chcą wzmocnić w zespołach zaangażowanie, budowanie postawy odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz uruchamiać twórcze zasoby;

Profesjonalistów pracujących z ludźmi

trenerów, konsultantów, psychologów, terapeutów, facylitatorów, pracowników służb medycznych, prawników i innych którzy poszukują nowych możliwości zawodowego, osobistego rozwoju i chcą korzystać w swojej pracy z elementów podejścia coachingowego.

Obszary zastosowania

Kompetencje nabyte w Szkole Coachów The Art & Science of Coaching Online
mogą znaleźć zastosowanie w następujących obszarach:

prowadzenia procesów coachingowych z klientami indywidualnymi i biznesowymi (life coaching, business coaching);

wdrażania coachingowego stylu zarządzania;

rozmów rozwojowych z pracownikami;

rozwoju i zarządzania talentami;

rozwoju zespołów;

planowania i organizacji czasu;

wspierania w rozwijaniu indywidualnych kompetencji;

wspierania wdrażania zmian związanych z nabywaniem nowych umiejętności;

wspierania twórczości i projektowania rozwiązań;

wzmacniania zaangażowania i budowania postawy odpowiedzialności;

wzbogacenia warsztatu profesjonalistów pracujących z ludźmi (trenera, konsultanta, facylitatora, doradcy, psychologa, terapeuty, pracownika służb medycznych, prawnika oraz innych).

Trenerzy

dr Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

 • blank
 • blank

Artur Krupa

Jestem magistrem psychologii oraz magistrem inż. zarządzania i marketingu. Jestem posiadaczem m.in. certyfikatu Professional Certified Coach przyznawanego przez International Coach Federation, certyfikatu Certified Professional Facilitator przyznawanego przez International Association of Facilitators, oraz certyfikatu trenera zarządzania wydanego przez Edexcel International.

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów. Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

 • blank
 • blank
 • blank

Magdalena Giec

Jestem międzynarodowym trenerem i mentorem  Erickson Coaching International, pracuje w takich krajach jak Francja, Szwajcaria, Kanada, Brazylia, Indie, Chiny, Arabia Saudyjska.

Jestem również wykładowcą i trenerem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Gdańsku, na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w executive coachingu, technikach koncentracji i osobistej efektywności, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, komunikacji pozawerbalnej i przywództwie.

Jako coach współpracuje z takimi firmami jak S.C. Johnson, OLX, Allegro, Wunderman Thompson Technology, Fujitsu. Moimi klientami jest wyższa kadra zarządzająca, właściciele firm, przedstawiciele wolnych zawodów, urzędnicy samorządowi.

Prowadzę sesje coachingowe w języku polskim, francuskim oraz angielskim.

 • blank
 • blank

Jo-Ann Harris

Jestem dyrektorem ds. Szkoleń w Erickson Coaching International. Prowadzę także zajęcia The Art & Science of Coaching stacjonarnie oraz przez Internet.

Zajmuje się coachingiem od 12 lat. Po ponad 15 latach pracy na stanowisku kierowniczym oraz jako certyfikowany specjalista ds. szkoleń i rozwoju, rozpoczęłam karierę coachingową jako coach wewnętrzny współpracując z menedżerami i zespołami zarządzającymi.

Zainteresowanie rolą lidera oraz znaczenie relacji w budowaniu organizacji odnoszących sukcesy sprawiły, że rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku zarządzania. W tym czasie zostałam również certyfikowanym coachem kadry zarządzającej.

 • blank
 • blank

Halka Balackova

Pracuje w obszarze szkoleń i rozwoju od 1994 roku, kiedy uzyskałam tytuł MBA na Uniwersytecie Durham w Wielkiej Brytanii. Od tego czasu prowadziłam wiele projektów szkoleniowych i rozwojowych z klientami takimi jak: Ogilyy & Mather, Deloitte CZ, DB Schenker, CSOB, Telefonica O2, RFE/RTL, Aspire Sports i wieloma innymi. Posiadam ponad 5500 godzin szkoleniowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik NLP i zasad coachingu w programach transformacyjnych. W coachingu specjalizuje się w pracy z liderami, pomagając klientom osiągnąć większą efektywność. Od 2007 roku prowadzę Szkołę Coachów w Czechach, Słowacji, Portugalii i Polsce. W 2010 roku uzyskałam poziom PCC ICF ze zrealizowanymi ponad 1200 godzinami coachingowymi.

 • blank
 • blank

dr Zerrin Baser

W swojej karierze mam doświadczenie zawodowe w zakresie polityki zdrowotnej i zarządzania projektami jako trener i coach. Jestem lekarzem, certyfikowanym coachem MCC ICF, międzynarodowym trenerem Erickson w dziedzinie transformacyjnego zarządzania zmianami oraz coachem kadry zarządzającej. Zarządzałam projektem finansowanym przez Bank Światowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również projektami finansowanymi przez UE, a także pełniłam funkcję doradcy technicznego WHO w zakresie polityki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jestem zaangażowana w tworzenie nowych partnerstw między sektorami pozarządowym, biznesowym i rządowym. Pracowałam jako menedżer krajowy w międzynarodowej firmie The Futures Group International z siedzibą w USA. Zainteresowanie rozwojem osobistym i organizacyjnym skłoniło mnie do szkolenia z NLP z dr Richardem Bandler’em, a w 2004 roku założyłam własną praktykę szkoleniową i doradczą opartą na NLP.

 • blank
 • blank

Carla Benedetti

Po 15 latach doświadczenia w zarządzaniu i HR, ukończyłam pierwszy program coachingu korporacyjnego i w 2007 roku rozpoczęłam praktykę szkoleniową i coachingową.

Jestem trenerem i członkiem International Coach Federation. W latach 2012 – 2013 zasiadałam w zarządzie włoskiego oddziału ICF.

Współpracuje z menedżerami i profesjonalistami, którzy chcą poprawić wydajność, efektywność i jakość życia. Obszary wiedzy eksperckiej w mojej praktyce szkoleniowo-coachingowej obejmują m.in.: transformacje miejsc pracy, innowacje w zakresie przedsiębiorczości, szkolenia w zakresie ustalania celów, przywództwo i rozwój organizacyjny.

Realizowałam innowacyjne projekty dla menedżerów i przedsiębiorców wraz z międzynarodowymi mówcami, takimi jak John Whitmore.

 • blank
 • blank

Kim Leischner

Posiadam ponad 20 lat doświadczenia w pracy dotyczącej procesów grupowych, przywództwa, eksperymentalnego nauczania oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Działam na arenie międzynarodowej projektując i dostarczając szerokie spektrum pakietów i programów coachingowych dla rozwoju osób i organizacji. Od 2002 do 2007 roku z dużym powodzeniem prowadziłam własną firmę szkoleniową, działającą w Hong Kongu i Chinach. Wśród jej klientów znaleźli się Swire Coca-Cola, Bonaqua, ING, eBay Hong Kong, EPCOS, Lexus Nexus oraz wiele międzynarodowych szkół w Hong Kongu i Chinach. Obecnie prowadzę własną firmę w Kanadzie.

Jako członek międzynarodowego zespołu trenerów Erickson International Coaching, prowadzę osobiście i drogą online programy Erickson College International. Uwielbiam prowadzić zajęcia „The Art and Science of Coaching”, ponieważ za każdym razem obserwuje, że aspekt transformacyjny szkolenia ma rzeczywisty wpływ na podejście kursantów do kwestii tak zawodowych, jak i osobistych. Stosuje profesjonalne, skoncentrowane na kliencie i na wynikach podejście we wszystkich aspektach swojej pracy. Wykorzystuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby wpływać na wzmocnienie liderów, zespołów oraz na każdego, kto jest gotowy wynieść siebie lub swoją organizację na wyższy poziom.

 • blank
 • blank

Lynn Skotnitsky

Mam ponad 25 lat doświadczenia w pracy konsultingowej w Kanadzie i za granicą. W pracy skupiam się na takich aspektach jak: tworzenie możliwości rozwojowych w przywództwie, komunikacji i adaptacji międzykulturowej, różnorodności i zaangażowaniu. Pracuje zarówno z organizacjami i grupami jak i jednostkami. Będąc zaangażowaną w promowanie społeczeństwa, gdzie przywództwo jest współdzielone a różnorodność jest wartością, zajmowałam stanowiska zarządzające w wielu organizacjach non-profit oraz promowałam inicjatywy mające na celu wprowadzenie społecznych usprawnień.

Pracowałam w 11 krajach (m.in. Kanada, USA, Meksyk, Kostaryka i Tajlandia) projektując i prowadząc warsztaty, projekty grupowe, sesje planowania strategicznego, konsultacje dla firm. Mam doświadczenie pracy w sektorach: rządowych, edukacji, służby zdrowia, finansów, planowania społecznego i turystyki. Moje kompetencje poświadczają dyplomy i certyfikaty takie jak: stopień magistra ‘Adult Education and Organization Development’ na Uniwersytecie w Toronto, licencjat z socjologii i antropologii oraz szkolenia z zakresu zarządzania w biznesie, komunikacji międzykulturowej, mediacji i facylitacji. Mój styl pracy cechuje pozytywna energia, kreatywność, empatia i radość. Uczestnicy wychodzą z moich szkoleń zainspirowani, z nowym spojrzeniem na ich własny styl uczenia, oraz z większym poczuciem pewności siebie. Jestem promotorką tworzenia takiego świata, gdzie każdy będzie miał możliwość rozwoju.

 • blank
 • blank

Predrag Jovanović

Jestem trenerem Erickson College International od 2009 roku. Prowadzę kurs The Art and Science of Coaching oraz kursy biznesu oferowane przez ECI w Serbi. Jako coach MCC pracowałem i byłem mentorem dla setek klientów indywidualnych w Europie południowo-wschodniej. Jestem znany ze swego dynamicznego podejścia i umiejętności pomocy swoim klientom w osiąganiu sukcesu poprzez budowanie pozytywnych i dobrych relacji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Zanim zostałem zawodowym trenerem i coachem, przez 7 lat pracowałem jako sprzedawca i menedżer sprzedaży dla Arrow Electronics w Serbii i Czarnogórze oraz  jako kierownik działu sprzedaży na południowo-wschodnią Europę dla Omron Electronic Components.

 • blank
 • blank

Richard Hyams

Najważniejszym aspektem mojego życia zawodowego jest misja pobudzania innych do osiągania mistrzostwa w zakresie efektywnego wykorzystania zdolności komunikacyjnych oraz wyjątkowych cech osobistych jako źródła siły. Jako Trener, Mentor Coach pomaga innym w prezentowaniu się i tworzeniu dobrze przygotowanych seminariów dających wyjątkowe rezultaty. Jako Life Mastery Coach, wykorzystuje swoją wiedzę coachingową, aby wspierać jednostki w pokonywaniu strachu, skutecznie angażować emocje i korzystać z cech osobistych jako źródła siły.

Jako Trener i Facylitator wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu technik Accelerated Learning, swoje doświadczenie w sportach teatralnych, a także ogromną wiedzę na temat ludzkiej doskonałości.

Jestem znany z dynamicznego i aktywizującego stylu prowadzenia szkoleń. Moje doświadczenie szkoleniowe obejmuje ponad 1.500 godzin zajęć z zakresu rozwoju osobistego i programów komunikacyjnych, takich jak Art and Science of Coaching i NLP Certification.

Moje kwalifikacje obejmują NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, NLP Trainer, Ericksonian Hypnotherapy Certification, jak również Certified Professional Solution-Focused Coach. Jestem twórcą programu Explore Coaching. Prowadzę szkolenia w formie zdalnej i stacjonarnej.

 • blank
 • blank

Program

Moduł I

INSPIRACJA

 • 6 dni / 34 h
 • Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu
 • Podstawowe założenia coachingu;
 • Umiejętności komunikacyjne coacha;
 • Struktura rozmowy coachingowej;
 • Zawieranie kontraktu i definiowanie rezultatów sesji;
 • Wykorzystanie wyobraźni i zmiany perspektywy;
 • Wprowadzenie w profil kompetencji ICF;
 • Formułowanie pytań coachingowych.

Moduł II

WDROŻENIE

 • 6 dni / 34 h
 • Coaching planowania i tworzenia rozwiązań
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Planowanie i zarządzanie czasem;
 • Wspieranie twórczości i projektowania rozwiązań;
 • Wewnętrzny krytyk i poszukiwanie wsparcia;
 • Mistrzostwo i wspieranie wytrwałości w uczeniu się;
 • Długofalowa relacja coachingowa.

Moduł III

ZAANGAŻOWANIE

 • 6 dni / 34 h
 • Coaching wartości i samoświadomości
 • Odkrywanie i doświadczanie wartości;
 • Kulturowy i społeczny aspekt wartości;
 • Pogłębianie motywacji i praca ze strategiami motywowania siebie;
 • Stawianie wyzwań i prowokowanie;
 • Radzenie sobie z obiekcjami.

Moduł IV

INSPIRACJA

 • 6 dni / 34 h
 • Integracja – wielopoziomowe budowanie sukcesu
 • Doskonalenie i integracja umiejętności;
 • Rozpoznawanie kompetencji coachingowych; przygotowanie do dalszej pracy rozwojowej i certyfikacji;
 • Projektowanie własnej praktyki coachingowej;
 • Rozpoznawanie potrzeb i preferencji klientów;
 • Wspieranie klientów w definiowaniu i docenianiu sukcesu życiowego/zawodowego.

W przerwach pomiędzy modułami:

 • uczestnicy min. 6-krotnie spotykają się by ćwiczyć prowadzenie sesji zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych: coach-klient-obserwator;
 • uczestnicy przesyłają trzy nagrania sesji coachingowych i otrzymują pisemny feedback (3 sesja będzie podlegała ocenie, która zadecyduje o przyznaniu międzynarodowego certyfikatu Erickson Professional Coach (EPC).
Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Osoby, które ukończą szkolenie dysponują:

spójnym zrozumieniem roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu w organizacjach;

kompleksową wiedzą, opartą na praktyce znajomością modelu prowadzenia coachingu w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach;

umiejętnością prowadzenia rozmów coachingowych w sposób zgodny z kryteriami kompetencyjnymi ICF;

zestawem narzędzi dostosowanych do różnej tematyki i kontekstu prowadzenia rozmów coachingowych;

umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego;

większą samoświadomością i gotowością do budowania wspierającej relacji w coachingu;

przygotowaniem do zaprojektowania i uruchomienia własnej praktyki coachingowej;

możliwością uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (EPC i ACC lub PCC ICF).

Mentoring grupowy

 • 2 spotkania / 2 h

Spotkania online, które obejmują:

 • przydział uczestników do mentorów;
 • rozmowę na temat rozwoju zawodowego uczestników;
 • przypomnienie i przegląd profilu kompetencji coachingowych;
 • doskonalenie umiejętności oceny jakości rozmów coachingowych.

Sesje grupowe

 • 3 sesje grupowe
 • Sesje mentoringu grupowego wraz z uczestnikami pakietu certyfikacyjnego i mentorem (zgodnie z poznaną strukturą w tzw. trójkach coachingowych);
 • Terminy ustalane są indywidualnie wraz z mentorem.

Sesje indywidualne

 • 3 sesje indywidualne
 • Sesje indywidualne obejmują bezpośrednią współpracę
  z mentorem w odniesieniu do prowadzonych „na żywo” lub nagrywanych sesji coachingowych.

Egzamin

 • Obserwowana sesja coachingowa
 • Egzamin ustny realizowany w formie sesji coachingowej: obserwowana sesja telekonferencyjna z własnym klientem;
 • Weryfikacja zgodności z profilem kompetencyjnym na poziomie PCC ICF;
 • Decyzja o przyznaniu certyfikatu certyfikatu Erickson Solution-Focused Coach Diploma – ESFCD ACTP ICF.

Akredytacja

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching” to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I-IV.

Program „The Art & Science of Coaching” Moduły I-IV + Certyfikacja kompetencji ICF jest objęty najwyższym poziomem akredytacji przyznawanej przez International Coach Federation – ACTP. Oznacza to, że jego absolwenci mogą występować o certyfikaty na poziomie PCC i ACC korzystając z uprzywilejowanej ścieżki ACTP.

Więcej informacji o Certyfikacji 

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Uczestnicy kursu mogą liczyć na:

zindywidualizowane wsparcie w trakcie certyfikacji (dzięki zaangażowaniu zespołu mentorów);

kompleksową informację zwrotną i rekomendacje rozwojowe w trakcie indywidualnych i grupowych sesji mentorskich;

wymianę doświadczeń z grupą doświadczonych, praktykujących coachów;

wskazówki i rekomendacje dotyczące konkretnych sytuacji pochodzących z ich własnej praktyki zawodowej;

możliwość uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (ECPC i ACC lub PCC ICF).

Moduł I

INSPIRACJA

 • 6 dni | 34 h
 • Fundamenty i założenia profesjonalnego coachingu
 • Podstawowe założenia coachingu;
 • Umiejętności komunikacyjne coacha;
 • Struktura rozmowy coachingowej;
 • Zawieranie kontraktu i definiowanie rezultatów sesji;
 • Wykorzystanie wyobraźni i zmiany perspektywy;
 • Wprowadzenie w profil kompetencji ICF;
 • Formułowanie pytań coachingowych.

Moduł II

WDROŻENIE

 • 6 dni | 34 h
 • Coaching planowania i tworzenia rozwiązań
 • Wyznaczanie priorytetów;
 • Planowanie i zarządzanie czasem;
 • Wspieranie twórczości i projektowania rozwiązań;
 • Wewnętrzny krytyk i poszukiwanie wsparcia;
 • Mistrzostwo i wspieranie wytrwałości w uczeniu się;
 • Długofalowa relacja coachingowa.

PAKIET CERTYFIKACYJNY

 • Mentoring grupowy i indywidualny
 • Indywidualne wsparcie i kompleksowa informacja zwrotna
 • 2 spotkania online (mentoring grupowy);
 • 3 sesje mentoringu grupowego w trójkach coachingowych;
 • 3 sesje mentoringu indywidualnego;
 • Forma dodatkowa dla osób, które ubiegają się o certyfikat Erickson Solution-Focused Coach Qualification i akredytację w ICF na poziomie ACC.

Moduł I-II + Pakiet certyfikacyjny

Moduły I-II (70 h) są akredytowane przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) co oznacza, że ich absolwenci spełniają istotne dla certyfikacji ICF kryterium ukończenia profesjonalnego szkolenia coachingowego.

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Osoby, które ukończą szkolenie dysponują:

rozumieniem roli coacha, relacji coachingowej i zastosowań coachingu w organizacjach;

umiejętnością zaprojektowania i przeprowadzenia pełnego procesu coachingowego;

zestawem narzędzi dostosowanych do różnej tematyki i kontekstu prowadzenia rozmów coachingowych;

możliwością uzyskania podwójnej międzynarodowej akredytacji coachingowej (EAC i ACC ICF).

Certyfikacja

Osoby, które ukończą Moduły I-IV

blank

uzyskują międzynarodowy certyfikat Erickson Professional Coach (EPC).

blank

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC ścieżką ACSTH.

Osoby, które ukończą Moduły I-IV oraz Certyfikację Kompetencji ICF

blank

uzyskują międzynarodowy certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC).

blank

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie PCC ścieżką ACTP.

Osoby, które ukończą Moduły I-II oraz Pakiet Certyfikacyjny

uzyskują międzynarodowy certyfikat Erickson Accredited Coach (EAC).

blank

są uprawnione do aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH.

blank

Międzynarodowa Szkoła Coachingu „The Art & Science of Coaching” Erickson Coaching International jest akredytowana przez International Coach Federation, największą na świecie organizację dbającą o wysokie standardy jakości kształcenia coachów.

Więcej informacji o Certyfikacji.

Rafał Michalski

Prezes Zarządu
Blachotrapez Sp. z o.o.

509004161

Jestem Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej Blachotrapez, zatrudniającej ponad 1000 osób w 6 krajach. Specjalizuję się w zarządzaniu sprzedażą, wsparciem w sukcesji właścicielskiej, Controllingu, optymalizacji procesów operacyjnych oraz zarządzaniu zmianą. Posiadam certyfikat Lean Six Sigma Black Belt oraz rekreacyjnie certyfikat nurkowy PADI AOWD. Uwielbiam podróże, jazdę na rowerze oraz gotowanie.

Brałem udział w Szkole Coachów i polecam to szkolenie zarówno dla osób, które chcą zostać profesjonalnymi Coachami, ale również dla osób, które chcą po prostu popracować na własnym rozwojem i technikami komunikacji.


Aneta Świetlicka

Dyrektor Oddziału
PKO Bank Polski S.A

791861009

Od 12 lat pracuje w sprzedaży produktów bankowych, oraz ubezpieczeniowych.
Uważam, że największą siłą i wartością w każdej firmie jest człowiek.
Od początku mojej drogi zawodowej uczę się ludzi, tego jak wyciągać z nich ukryte talenty i pasje.
Ogromną satysfakcję daje mi budowanie ducha współpracy, oraz wiary w ludzi i ich możliwości.

Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching okazała się najlepszym doświadczeniem w moim życiu. Podczas kursu nauczyłam się lepiej rozumieć innych, a przez to lepiej zrozumiałam samą siebie.
W kuluarach żartowaliśmy, że "wzajemny coaching" pozwolił nam wzmocnić wiele obszarów naszego życia, a to dopiero początek...
Polecam każdemu taką przygodę!


Katarzyna Śnieżko

Prezes Zarządu
Organic Life Spółka Akcyjna

http://www.organiclife.com.pl

Współtwórca marki i prezes zarządu spółki Organic Life S.A. Propagatorka zdrowej kosmetyki naturalnej i zdrowego stylu życia, Miłośniczka ziół i roślin leczniczych, które uprawia na plantacjach w Górach Sowich, na Peloponezie i na Sycylii.
Pomysłodawczyni i założycielka Instytutu Zdrowia i Urody Organic Life. Urodzona organizatorka. Miłośniczka kuchni wegańskiej i wegetariańskiej, amatorka jogi.

Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowcy kompetentni, zarażający pasją. To co mnie urzekło, to niesamowita otwartość, pozytywna atmosfera i duża chęć wykładowców do dzielenia się wiedzą. Kurs wzbogacił mnie o narzędzia, których mogę użyć w mojej pracy jako prezes. Uświadomił z czego wynikają różnice zachowań i różnorodność reakcji na daną sytuację. Pobudził empatię, zachęcił do uważnego słuchania innych, a także zadawania właściwych pytań samej sobie. Jestem pewna, że zdobyta wiedza zostanie właściwie użyta do wspomagania rozwoju zawodowego moich partnerów biznesowych.


Anna Chechlińska

HR Business Partner
Billennium S.A.

669 317 733

Z wykształcenia Psycholog i Socjolog. Od początku kariery zawodowej jestem związana z obszarem HR. Obecnie pełnię rolę HR Business Partnera w firmie z branży IT. Na co dzień wspieram managerów w budowaniu pozytywnego przywództwa oraz dbam o rozwój i dobrostan pracowników. Jako Coach pomagam klientom osiągać ich osobiste cele szybciej i efektywniej. Towarzyszę im w drodze po ich MOC!

Bardzo polecam szkolenie The Art and Science of Coaching. Zajęcia prowadzą cudowni ludzie, zaangażowani w nauczanie i rozwój drugiego człowieka. Dzielą się wiedzą i swoimi doświadczeniami, zachęcają do refleksji i dyskusji. Po tym kursie jestem wyposażona w ogrom inspiracji i energii do działania. Chętnie powtórzyłabym to jeszcze raz ;)


Certyfikowany coach z akredytacją ACC (ICF), specjalizuję się w coachingu zmiany i relacji.

The Art & Science of Coaching - to szkoła coachingu inna niż wszystkie. Profesjonalizm, różnorodność, wysokie kompetencje trenerów i mentorów oraz niepowtarzalna atmosfera zajęć, sesji, dyskusji czyni ją wyjątkową. Gorąco polecam.


Jakub Sobolewski

Właściciel Produktu
KubIT Jakub Sobolewski

48793083339

Fascynuje mnie życie, którym jestem, inni ludzie i natura. Jestem pod ogromnym wrażeniem potencjału i głębi człowieka i tego jak piękne, swobodne, kreatywne i zabawne jest życie kiedy pozwalam sobie po prostu być, bez konieczności osiągania czegokolwiek.
Na co dzień pracuję w IT, w działach innowacyjnych i rozwijam produkty, usługi i ludzi w warunkach niepewności i nieprzewidywalności 8)

Szkoła THE ART & SCIENCE OF COACHING jest ogromną dawką profesjonalnej wiedzy od ekspertów, którzy uczą, współpracują z ludźmi i praktykują to co wykładają od wielu lat i to się czuje. Samo szkolenie w sposób inspirujący rzeczywiście przedstawia SZTUKĘ współpracy z człowiekiem. Niesamowite było dla mnie choćby to, jak satysfakcjonujące jest słuchanie drugiej osoby, jeżeli tylko robimy to w pełnej obecności, skupieniu i intensywności danej chwili.


Terminy i ceny

Rekrutacja trwa

13-15 oraz 21-23 lipca 2023

Moduł 1

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

18-20 oraz 24-26 sierpnia 2023

Moduł 2

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

15-17 oraz 22-24 września 2023

Moduł 3

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

20-22 oraz 27-29 października 2023

Moduł 4

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

14 200 PLN + 23% VAT

(17 466 PLN brutto) Płatność do 28 maja 2023

Rabat 1000 PLN

14 700 PLN + 23% VAT

(18 081 PLN brutto) Płatność do 13 czerwca 2023

Rabat 500 PLN

15 200 PLN + 23% VAT

(18 696 PLN brutto) Płatność do 28 czerwca 2023

Cena standardowa

4 x 3800 PLN + 23% VAT

(4 674 PLN brutto) Płatność I raty do 13 czerwca 2023

Cena standardowa

*Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia

 • 136 godzin szkoleniowych online akredytowanych przez International Coach Federation;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Professional Coach (EPC) (po spełnieniu wymagań, które są opisane w Regulaminie);
 • Możliwość uzyskania certyfikatu certyfikatu ACC, PCC International Coach Federation;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-IV od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson;
 • Dostęp do platformy.

 

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Edycja 10 Rekrutacja trwa

I Spotkanie online

11 kwietnia 2023

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

II Spotkanie online

20 czerwca 2023

dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Sesje mentoringowe

Terminy ustalane są indywidualnie

Egzanin

Terminy egzaminu ustalane są indywidualnie

4 500 PLN + 23% VAT

(5 535 PLN brutto) Płatność do 11 marca 2023

Cena standardowa

5 500 PLN + 23% VAT*

(6 765 PLN brutto) Płatność do 11 marca 2023

Rabat 1000 PLN

* Rabat w wysokości 1000 PLN + 23% VAT, dla osób które dokonają zapisu i płatności maksymalnie w ciągu roku od ukończenia Modułów I – IV (Cena pakietu 4 500 PLN + 23% VAT)

Cena obejmuje:

 • Mentoring grupowy – spotkanie online (2x2h);
 • Mentoring  – 3 sesje grupowe, 3 sesje indywidualne;
 • Egzamin na poziomie PCC;
 • Międzynarodowy certyfikat Erickson Certified Professional Coach (ECPC);
 • Zaświadczenie o ukończeniu „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACTP;
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC lub PCC uproszczoną ścieżką ACTP.

 

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Rekrutacja trwa

13-15 lipca i 21-23 lipca 2023

Moduł I

Artur Krupa

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

18-20 sierpnia i 24-26 sierpnia 2023

Moduł II

Magdalena Giec

Trener Erickson Coaching International, coach kadry zarządzającej

8 500 PLN + 23% VAT

(10 455 PLN brutto) Płatność do 13 czerwca 2023

Cena standardowa

2 x 4 250 PLN + 23% VAT

(5 227,5 PLN brutto) Płatność do 13 czerwca 2023

Cena standardowa

Cena obejmuje

 • 70 godzin szkolenia ACSTH ICF;
 • Komplet materiałów szkoleniowych w języku polskim i angielskim;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Erickson Coaching International;
 • Zaświadczenie o ukończeniu II modułów „The Art & Science of Coaching” na poziomie ACSTH wydawane przez Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Erickson Accredited Coach (EAC) (po udziale w Modułach I-II + Certyfikacja kompetencji ICF);
 • Możliwość aplikowania o certyfikację ICF na poziomie ACC ścieżką ACSTH;
 • Informacje zwrotne w trakcie szkolenia oraz pomiędzy modułami I-II od mentorów/trenerów;
 • Dostęp do platformy Erickson Hub;
 • Dostęp do platformy MS Teams.
Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami