Zgłoszenie udziału w kursie online

Zakres usługi

Cena

0,00 PLN

Dane Zamawiającego

Faktura

Faktura pro forma generowana jest automatycznie.

Inne informacje

Warunki realizacji usługi

1. Warunki realizacji szkolenia:

a) Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia określonej w Regulaminie minimalnej liczby uczestników.

b) W przypadku odwołania szkolenia Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

c) Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Regulaminie. W przypadku rezygnacji po tym terminie Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Kliknij w Regulamin, aby wyświetlić i pobrać jego treść
Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami