Zgłoszenie udziału w Szkole Coachów – The Art & Science of Coaching

Termin

Erickson Coaching International i Wszechnica UJ zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów edycji i nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności finansowej względem Uczestników.

Cena

0,00 PLN
(w przypadku płatności ratalnej, kwota stanowi wysokość pierwszej raty)

Dane Uczestnika

Faktura

Faktura pro forma generowana jest automatycznie.

Inne informacje

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wynikającymi z niej limitami osób mogących uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach, do których to limitów nie wliczają się osoby, które przeszły kompletny proces szczepienia, prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie.

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za szkolenie lub raty.

2. Warunki realizacji szkolenia:

a) Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia określonej w Regulaminie minimalnej liczby uczestników.

b) W przypadku odwołania szkolenia Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.

c) Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Regulaminie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Zebrane dane będą przekazywane do Kanady, dla celów realizacji usługi. Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych, Kanada została uznana za za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie: Regulamin.
Skontaktuj się z nami

Izabela Górska

Konsultantka ds. projektów rozwojowych, psycholog, coach, trener

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami